Peetouder worden: Vereisten en taken van het peetouderbureau

Elke peetouder moet lid zijn van een christelijke kerk. Wie tot de protestantse kerk behoort, kan echter geen peetouder zijn van een katholiek gedoopt kind. Oecumenisch dopen is niet mogelijk, omdat het doopsel een band …

Peetouder worden: Vereisten en taken van het peetouderbureau

Taufpate
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Kinderen
 4. »
 5. Peetouder worden: Vereisten en taken van het peetouderbureau
 • Elke peetouder moet lid zijn van een christelijke kerk. Wie tot de protestantse kerk behoort, kan echter geen peetouder zijn van een katholiek gedoopt kind.
 • Oecumenisch dopen is niet mogelijk, omdat het doopsel een band schept met een specifieke geloofsgemeenschap.
 • Het kerkelijk peterschap brengt geen wettelijke verplichtingen met zich mee. De plichten hebben een zuiver formeel karakter.

[button] Koop bijpassende doopkaars [/button]

Peetouders helpen de ouders van een kind bij het verzorgen van een christelijke opvoeding. Hoewel deze taken tegenwoordig in de praktijk veel minder gewaardeerd worden, moet iedereen die het ambt van peetouder op zich wil nemen aan enkele eisen van de katholieke of protestantse kerk voldoen.

In ons artikel laten wij u zien welke wettelijke verplichtingen er bestaan en welke verantwoordelijkheden een peetouder op zich neemt.

1. elke peetouder moet op de hoogte zijn van de verplichtingen

Mann spielt mit einem Kind am Strand
Helaas is niet iedereen beschikbaar om peetouder te zijn.

De taken van peetouders hebben in wezen betrekking op twee punten. Ten eerste zijn zij getuige van de doop in de kerk. Dit kan echter ook gebeuren door doopgetuigen (die alleen in de katholieke kerk bestaan).

Veel belangrijker is het aspect dat peetouders de ouders moeten versterken in hun geloof. Dit wordt gezien als begeleiding gedurende het hele leven van het kind.

Dit verbond voor de Heer moet elke gedoopte beschermen en zorgen voor een christelijke opvoeding.

Daarom stellen zowel de katholieke als de protestantse kerk strenge eisen aan het peetouderschap.

2 Dit zijn de vereisten om peetouder te worden

In de Bijbel staan geen specificaties over doopsponsoren. Toch heeft de kerk besloten dat niet iedereen peetouder mag zijn.

ein Kind wird getauft
Peetouders moeten christelijke waarden overbrengen.

Om peetouder te worden in de katholieke kerk moet je aan de volgende eisen voldoen:

 • Lidmaatschap van de katholieke kerk
 • Christelijk doopsel
 • Vormsel en Confirmatie
 • Minimum leeftijd van 16 jaar

In de Protestantse Kerk gelden daarentegen de volgende eisen:

 • Lidmaatschap van een christelijke kerk
 • Christelijke doop
 • Minimumleeftijd van 14 jaar

Als de potentiële peetouder protestants is, is ook het vormsel vereist. Dit geldt echter niet in elke parochie.

Let op: Met de ondertekening van de Verklaring van Magdeburg van 29 april 2007 hebben verschillende christelijke kerken zich verplicht tot wederzijdse erkenning van de doop.
Meer details over de verklaring vindt u hier.

3 Belangrijke vragen en antwoorden over doop en doopsponsoring

In dit hoofdstuk gaan we in op de vele individuele vragen die opkomen wanneer ouders hun kind willen laten dopen en op zoek zijn naar geschikte peetouders.

3.1 Kan het zonder peetouders?

verschiedene Taufkerzen
Doopkaarsen kunnen sterk verschillen.

In principe voorziet het kerkelijk recht in één of twee doopsponsoren. Maar afhankelijk van de parochie kan bij wijze van uitzondering een doop zonder peetouders mogelijk zijn.
U kunt het beste overleggen met de contactpersoon van de plaatselijke parochie.

Afhankelijk van de situatie kunnen individuele parochianen als peetouder optreden, ook als er geen band is met het kind.

3.2 Kan een familielid peetouder worden ook al heeft hij/zij de kerk verlaten?

Neen, dit is in tegenspraak met de betekenis van een peetouder. Het is wel mogelijk om peetouder te worden zonder bevestiging, op voorwaarde dat de bevestiging voor de toekomst niet uitgesloten is.

3.3 Kan ik mijn kind in een andere parochie laten dopen?

Ja, dat is mogelijk. Het is echter ongebruikelijk, dus u zult dit met de plaatselijke parochie moeten bespreken. In de regel zijn aanvullende documenten en certificaten nodig.

Denk daarom goed na of u de doopplaats wilt veranderen. In principe moet de plaatselijke gemeente dienen als aanspreekpunt voor een kind, zodat de doop ook daar moet plaatsvinden.

3.4 Moet ik een doopspreuk kiezen?

Een spreuk, meestal uit de Bijbel, zou kinderen hun leven lang moeten begeleiden. Vaak krijgen kinderen een doopkaars cadeau, waarop het doopspreuk staat geschreven.

Met zo’n spreuk geeft u uw kind dus een bijzonder soort geschenk. Kies de spreuk daarom bewust. Vanwege de overvloedige ervaring kan een pastoor u helpen bij de keuze.

3.5 Wat zijn de kosten voor de doop?

Kind wird getauft
De doop is voor ieder kind iets bijzonders.

De doop in de kerk zelf kost je niets. Wil je echter het gangpad versieren met bloemstukken of heb je een doopjurk voor je kind nodig, dan kan dat het budget snel opdrijven.

Het isook gebruikelijk om achteraf een doopfeest te houden met iedereen die bij de doop aanwezig is. Op dit punt kunt u veel geld besparen door de ceremonie bij u thuis te houden in plaats van naar een locatie te gaan.

3.6 Welke documenten heb ik nodig voor de doop?

Elke plaatselijke priester kan u vooraf adviseren over alle noodzakelijke formaliteiten. In het algemeen zijn echter de volgende documenten nodig:

 • de geboorteakte van uw kind
 • de adresgegevens van de gewenste peetouders en de respectievelijke doopbewijzen

Verdere details en speciale wensen kunt u het beste in een persoonlijk gesprek toelichten.

3.7 Is er een limiet aan het aantal peetouders?

Het is gebruikelijk dat je twee peetouders hebt. In de katholieke kerk is dit aantal ook de bovengrens.
U kunt echter ook andere doopgetuigen hebben.

Als u uw kind in de protestantse kerk laat dopen, kunt u ook meer dan twee peetouders noemen. Het moet echter wel beheersbaar blijven.

4. koop geschikte doopkaarsen

No products found.

Gerelateerde berichten