Educatief partnerschap: hoe een goede samenwerking tussen ouders en het kinderdagverblijf tot stand te brengen

Als we het tegenwoordig hebben over samenwerking tussen ouders en opvoeders in kleuterscholen, spreken we vaak niet meer over ouderschap. In plaats daarvan wordt de term “educatief partnerschap” gebruikt. In ons artikel verduidelijken we de …

Educatief partnerschap: hoe een goede samenwerking tussen ouders en het kinderdagverblijf tot stand te brengen

Kind puzzelt
  1. Tijdschrift
  2. »
  3. Kinderen
  4. »
  5. Kinderopvang
  6. »
  7. Educatief partnerschap: hoe een goede samenwerking tussen ouders en het kinderdagverblijf tot stand te brengen
Wat zijn de voorwaarden voor een goed functionerend educatief partnerschap?

De belangrijkste voorwaarde is dat men elkaar accepteert en openstaat voor uitwisseling. De interactie met elkaar moet zo harmonieus mogelijk verlopen, zodat opvoeders en ouders de kans krijgen vertrouwen op te bouwen.

Wie moet contact leggen met de andere opvoeder?

Idealiter komt het contact van de opvoeders in de kleuterschool. Als dit echter niet het geval is, moeten de ouders niet aarzelen om zelf contact te zoeken.

Hoe kunt u het educatieve partnerschap vergemakkelijken?

Wissel regelmatig informatie uit over de ontwikkeling van het kind. Op dit punt hebben de opvoeders ook de taak om specifiek te vragen welke voorkeuren een kind heeft of op welke gebieden er moeilijkheden zijn.

Als we het tegenwoordig hebben over samenwerking tussen ouders en opvoeders in kleuterscholen, spreken we vaak niet meer over ouderschap. In plaats daarvan wordt de term “educatief partnerschap” gebruikt. In ons artikel verduidelijken we de termen en laten we zien waarom de uitwisseling tussen ouders en opvoeders zo belangrijk is.

[button]Koop gids opvoedingspartnerschap online[/button]

1. het educatief partnerschap vereist vertrouwen

Zusammenarbeit zwischen Eltern und Erziehern
Gedeelde doelen maken draagvlak makkelijker.

De ontwikkeling van een kind wordt bepaald door de omgeving. Vroeger waren het vooral de ouders die de taak van de opvoeding op zich namen. Kinderen zaten zelden langer dan twee of drie jaar op de kleuterschool.

Inmiddels gaan echter steeds meer kinderen op tweejarige leeftijd of zelfs eerder naar de kleuterschool, zodat de opvoedkundige taak ook steeds meer door de opvoeders in de inrichting wordt vervuld .
Daarom is het des te belangrijker dat ouders en opvoeders aan gemeenschappelijke doelstellingen werken om een goed functionerend educatief partnerschap mogelijk te maken.

De belangrijkste voorwaarde is dat men elkaar accepteert en openstaat voor uitwisseling. De interactie met elkaar moet daarom zo harmonieus mogelijk verlopen, zodat zowel opvoeders als ouders de kans krijgen om vertrouwen op te bouwen .

Tip: Maak gebruik van mogelijkheden voor contact, ongeacht of je met ouders werkt of als ouder de kans krijgt om betrokken te raken bij het werk op het kinderdagverblijf.

Samenwerking tussen ouders en opvoeders is niet altijd gemakkelijk.

Ook al klinkt het in theorie heel aannemelijk dat ouders en opvoeders samenwerken, toch blijkt dit vaak een probleem te zijn, vooral voor opvoeders. Elke opvoeder weet veel over opvoeding en pedagogie en heeft te maken met zeer verschillende ouders in de kleuterschool, het kinderdagverblijf of later op school. Daarom is het belangrijk om rekening te houden met verschillende behoeften en wensen en te zoeken naar geschikte vormen van samenwerking.

2.1 Gebrekkige opvoeding van de ouders

Kleuterschoolbezoek is belangrijker wanneer het onderwijs laag is:

Vooral kinderen voor wie de steun thuis relatief schaars is, profiteren enorm van een vroege toelating tot de kleuterschool. U kunt hier meer lezen over het verband tussen gezinsachtergrond en kleuterschoolbezoek.

Vooral in sociaal achtergestelde gebieden of in kleuterscholen waar bijzonder veel kinderen met een migratieachtergrond komen, kunnen snel problemen ontstaan in het educatieve partnerschap.

In deze gevallen zijn de competenties van het personeel van de kinderdagverblijven vaak veel groter. Hun opvattingen en opvoedingsmethoden zijn bij veel gezinnen dan ook aan dovemansoren gericht.
In sommige gevallen verlopen de gesprekken ook moeilijk door de taalbarrière.

Ga als opvoeder echter deze uitdaging aan om ouders iets mee te geven, ook al wordt niet alles uitgevoerd. Als je het gevoel hebt dat ouders thuis niet genoeg onderwijs krijgen, benader ze dan openlijk en probeer je doelen uit te leggen en zo te zorgen voor wat meer begrip.

Let op: Als u tekenen van geweld of verwaarlozing ziet, aarzel dan niet om de ouders direct te confronteren en schakel jeugdzorg in. Alleen zo kan geweldpreventie slagen.

2.2 Te hoge verwachtingen van ouders

Schild von zwei Pfeilen in Richtung Erwartungen und Ergebnis
De verwachtingen van te hoge ouders kunnen niet altijd worden waargemaakt.

Helaas maakt het omgekeerde een educatief partnerschap ook tot een uitdaging. Als de doelen van de opvoeder sterk verschillen van die van de ouders, is het vaak moeilijk om vertrouwen met elkaar op te bouwen.

Hier geldt voor beide partijen dat zowel onderwijs in het kinderdagverblijf als onderwijs thuis hun bestaansrecht hebben en belangrijk zijn. Aangezien er binnen het kader van de pedagogiek veel verschillende variaties en opvattingen bestaan, zijn ze bijna nooit volledig met elkaar te verzoenen.

In principe zijn alle opvoeders echter deskundigen op pedagogisch gebied. Anderzijds kent niemand een kind beter dan zijn eigen ouders. Probeer dus te profiteren van elkaars informatie en maak jezelf het leven gemakkelijker.

Tip: Idealiter komt het contact van de opvoeders in de kleuterschool. Als dit echter niet het geval is, moeten ouders niet aarzelen om zelf contact te zoeken.

3 Educatief partnerschap in de praktijk

Würfel mit Köpfen und und einer Glühbirne
In een educatief partnerschap ontstaan veel goede ideeën.

Er zijn veel verschillende manieren waarop ouders en opvoeders kunnen samenwerken. In sommige kinderdagverblijven is dit relatief uitgesproken, terwijl andere kinderdagverblijven meer vertrouwen op klassieke ouderavonden om informatie uit te wisselen.

Hier is er echter een groot verschil tussen ouderwerk en educatief partnerschap. Op het gebied van educatief partnerschap moeten de ouders zo actief mogelijk worden betrokken bij het werk in de crèche.

Dit gebeurt niet alleen door regelmatige ontwikkelingsgesprekken of ouderavonden, maar vooral door rechtstreeks contact bij het halen en brengen van de kinderen.

Wissel daarom regelmatig informatie uit over de ontwikkeling van het kind. Opvoeders hebben dan de taak specifiek te vragen welke voorkeuren een kind heeft of op welke gebieden er moeilijkheden zijn. Zo kunnen discrepanties tussen thuis en de kleuterschool snel worden vastgesteld. Met de juiste aanpak kunnen eventuele problemen in een vroeg stadium worden opgespoord en kunnen kinderen zeer gericht worden ondersteund.

Er kan ook een educatief partnerschap tot stand worden gebracht tussen de oppas en de ouders. Het is echter belangrijk dat de opvoeder niet verandert.

4. gids opvoedingspartnerschap online kopen

No products found.


No products found.


No products found.

Gerelateerde berichten