Zintuiglijke overbelasting bij kinderen: symptomen, oorzaken

Als we met te veel prikkels worden geconfronteerd, wordt onze waarneming overweldigd en gaat het lichaam in staking. Symptomen als slechte stemmingen, hoofdpijn of zelfs woedeaanvallen zijn het gevolg. Deze reacties zijn typische neveneffecten wanneer …

Zintuiglijke overbelasting bij kinderen: symptomen, oorzaken

Reizüberflutung Symptome bei Kindern
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Gezondheid
 4. »
 5. Kinderziekten
 6. »
 7. Zintuiglijke overbelasting bij kinderen: symptomen, oorzaken
Waarom treedt stimulus overload op bij kinderen?

Neurostress is een veel voorkomend verschijnsel bij kinderen. Jongens en meisjes hebben nog niet geleerd zich terug te trekken uit prikkels en ze op een zinvolle manier te verwerken. Woedeaanvallen of huilerig gedrag zijn klassieke symptomen van prikkeloverbelasting.

Hoe moet je als ouder reageren?

Ouders doen er goed aan hun kinderen uit stressvolle situaties terug te trekken. Dit zal de symptomen van sensorische overbelasting minimaliseren.

Hoe kan men het kind helpen zich te ontspannen?

Geef als ouders het goede voorbeeld om de innerlijke rust ook bij de baby of het kind te laten terugkeren.

Als we met te veel prikkels worden geconfronteerd, wordt onze waarneming overweldigd en gaat het lichaam in staking. Symptomen als slechte stemmingen, hoofdpijn of zelfs woedeaanvallen zijn het gevolg. Deze reacties zijn typische neveneffecten wanneer de hersenen niet meer in staat zijn de prikkels die ons binnenstromen te verwerken.

Maar hoe vergaat het kinderen of zelfs een baby in deze situatie? Wij geven u antwoorden op de vraag hoe u neurostress bij uw kind kunt herkennen en wat u er vanuit psychologisch oogpunt aan kunt doen. U leert ook hoe u uw kroost in het algemeen kunt beschermen tegen overbelasting door prikkels.

[button]Diverse ontspanningstechnieken voor kinderen[/button]

1. er zijn verschillende symptomen van overprikkeling bij kinderen en baby’s

Het kinderbrein heeft grote, maar niet oneindige capaciteiten. Als jongens en meisjes worden overspoeld met te veel prikkels, stopt de ontwikkeling van de hersenen. Door dit effect kan de belangstelling van het kind voor ervaren en experimenteren vanzelf verloren gaan.

Als een baby of kind lijdt aan prikkeloverbelasting, treden meestal een of meer lichamelijke symptomen op. Sommige symptomen wijzen op een kortdurende overprikkeling van de hersenen, andere klachten ontstaan als de neurostress een permanente toestand wordt. Bij chronische stress is behandeling door een medisch deskundige essentieel.

Klachten Symptomen
Overprikkeling op korte termijn Verslechtering van de stemming; huilen; woedeaanvallen
Overprikkeling als permanente toestand Moeite met inslapen of doorslapen; concentratieproblemen; algemene zenuwachtigheid

2. kinderen moeten nog leren omgaan met prikkels

Neurostress löst Wutanfall aus
Driftbuien zijn niet ongewoon bij kinderen die lijden aan prikkeloverbelasting.

In de loop van de tijd hebben volwassenen of zelfs oudere kinderen geleerd hoe ze met omgevingsindrukken moeten omgaan en deze verwerken. Op den duur leren de hersenen automatisch hoe prikkels werken en kunnen worden geblokkeerd. Kinderen hebben dit mechanisme echter nog niet kunnen ontwikkelen. Daardoor nemen zij in eerste instantie alle prikkels uit de buitenwereld ongefilterd op.

Als baby’s of kinderen overbelast raken, worden ze onrustig. Het is nu aan de ouders om de overprikkeling tegen te gaan. De nadruk moet liggen op het bewust ervaren van de prikkels die elk kind nodig heeft voor zijn verdere ontwikkeling.

2.1 Snoepjes en puppies zijn een uitdaging voor kinderen

Neurostress door hooggevoeligheid

Naar schatting 15 tot 20 procent van alle mensen is hooggevoelig. Dit beschrijft het aangeboren vermogen om prikkels nog intensiever waar te nemen en grondiger te verwerken dan andere mensen. Als zich vaak symptomen van prikkeloverbelasting voordoen, is een hooggevoeligheidstest raadzaam.

Het leven van kinderen wordt bepaald door nieuwe indrukken. Van geuren tot de aanblik van snoepjes op de plank tot het lawaai van de straat of het aaien van puppy’s – de kleintjes doen elke dag en elk moment nieuwe ervaringen op. Alle zintuigen houden zich bezig met de prikkels van het dagelijks leven.

In het klassieke spraakgebruik onderscheiden we vijf zintuigen: Horen, ruiken, proeven, zien en aanraken. Als gevolg van deze ervaringen vormen de menselijke hersenen netwerken. Dit effect heeft een positieve invloed op de kennis, het denkvermogen en het combinatievermogen van kinderen, maar kan de kinderen soms ook overbelasten.


3 Wat te doen bij sensorische overbelasting?

Kinder werden getröstet
Kinderen moeten eerst leren om belangrijke van onbelangrijke prikkels te filteren.

Als ouders merken dat hun kroost overbelast wordt door externe prikkels, bijvoorbeeld omdat ze hooggevoelig zijn, is een effectief middel om de kinderen van de betreffende gebeurtenissen weg te halen, zodat de rust kan terugkeren.

De volgende maatregelen kunnen de kleintjes helpen om zichzelf af te leiden van externe prikkels:

 • Zet het kind op schoot in een rustig hoekje
 • Knuffel met het kind
 • vertel het kind een kalmerend verhaaltje
 • zing een liedje voor het kind
 • geef het kind een warm drankje
 • een kort dutje doen

Let op: In het geval van overbelasting door prikkels moeten ouders beslist vermijden hun kroost voor de televisie of de computer te zetten om hen te kalmeren. Voor deze apparaten stromen talloze prikkels op de kinderen af. Ook contact met een radio of hoorspel wordt afgeraden bij overprikkeling. Artsen trekken aan de bel, want sinds enkele jaren klagen kinderartsen over ontwikkelingsachterstanden en gedragsproblemen, waarvan de oorzaak ligt in overprikkeling door computers en televisie. Als dit wordt verergerd door onvoldoende gezinsondersteuning, zijn de ongewenste ontwikkelingen vaak voorgeprogrammeerd.

4 Mediaconsumptie kan de verwerking van visuele prikkels bevorderen.

De bekende waarschuwing van artsen voor overmatige mediaconsumptie betekent echter niet dat kinderen mediaconsumptie volledig moet worden ontraden. De belangrijkste voor- en nadelen van mediaconsumptie voor kinderen op een rij.

 • tijdig, zeer gemotiveerd en effectief leren via digitale media
 • beter vermogen om visuele informatie te verwerken
 • bevordering van abstractievaardigheden en logisch denken (via computerspelletjes)
 • dreigende vermenselijking van de computer of televisie door kleuters
 • gebrek aan innerlijke rust door overbelasting van prikkels
 • gebrek aan lichaamsbeweging door te frequent gebruik van de media

5. ouders kunnen kinderen beschermen door het goede voorbeeld te geven

Kinderen zitten in een voortdurend leerproces. Jongens en meisjes moeten eerst leren zich bewust af te zonderen van prikkels. Natuurlijk zijn de ouders of andere verzorgers de belangrijkste rolmodellen in dit leerproces.

Wees een rolmodel: Studies tonen aan dat kinderen veel meer leren door het “voorbeeld” van hun ouders dan door enige uitleg of opvoeding. Eetstijl, neigingen, antipathieën of bewegingsgewoonten worden in de eerste levensjaren waargenomen en blijven vaak het hele leven behouden.

In de snelle wereld van vandaag hebben ouders vaak de neiging om niet één, maar meerdere dingen tegelijk te doen. Dit gedrag van multitasking wordt door de nakomelingen overgenomen in hun gedragspatronen.

5.1 Ouders moeten in hun dagelijkse routine bewuste rustmomenten inbouwen.

Kind spielt mit Smartphone
De mediawereld heeft allang zijn weg gevonden in het leven van kinderen.

Als je voldoende tijd neemt voor dagelijkse taken en dingen, geef je het goede voorbeeld voor je kind. Een positief neveneffect: de rust die je uitstraalt is een weldaad voor jou en je kind zelf.

Als je af en toe bij jezelf stilstaat, kunnen zelfs kleine gebaren en attenties een groot effect hebben. Een alledaags voorbeeld is de regelmatige blik op de mobiele telefoon tijdens het gezamenlijke diner, die vermeden moet worden. Ouders moeten bewust proberen zich slechts aan één activiteit tegelijk te wijden en volledig aanwezig te zijn bij deze activiteit. Het is verbazingwekkend hoe snel de rust in het dagelijks leven terugkeert.

Let op: Smartphones zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Volgens artsen zijn er echter gezondheidsrisico’s verbonden aan het toegenomen gebruik: artsen waarschuwen voor het verslavende potentieel van het gebruik van mobiele telefoons. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

6 Verschillende ontspanningstechnieken voor kinderen

No products found.


No products found.


No products found.

Gerelateerde berichten