Zesvoudige vaccinatie voor baby’s: informatie over inhoud, boosters en bijwerkingen

Baby’s worden geboren met een nog zeer zwak immuunsysteem. Om ernstige infecties te voorkomen, worden baby’s op de leeftijd van twee maanden gevaccineerd. De zesvoudige vaccinatie is een combinatievaccinatie, waar veel ouders erg sceptisch tegenover …

Zesvoudige vaccinatie voor baby’s: informatie over inhoud, boosters en bijwerkingen

sechsfachimpfung
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Gezondheid
 4. »
 5. Zesvoudige vaccinatie voor baby’s: informatie over inhoud, boosters en bijwerkingen
Tegen welke ziekten beschermt de zesvoudige vaccinatie?

Het zesvoudig vaccin is een combinatievaccinatie die moet beschermen tegen de ziekteverwekkers van de ziekten tetanus, difterie, kinkhoest, HiB, polio en hepatitis B.

Wanneer krijgen kinderen deze vaccinatie?

De eerste vaccinatie wordt gegeven op de leeftijd van twee maanden. De zesvoudige vaccinatie is echter verdeeld in vier deelvaccinaties. Voor sommige van deze vaccinaties is ook een booster nodig.

Welke bijwerkingen kunnen optreden bij een zesvoudige vaccinatie?

Hoewel de vaccinatie goed wordt verdragen, kunnen sommige kinderen last krijgen van roodheid en zwelling rond de injectieplaats. Sommige kinderen krijgen ook griepachtige verschijnselen.

Baby’s worden geboren met een nog zeer zwak immuunsysteem. Om ernstige infecties te voorkomen, worden baby’s op de leeftijd van twee maanden gevaccineerd. De zesvoudige vaccinatie is een combinatievaccinatie, waar veel ouders erg sceptisch tegenover staan. Maar wat zit er eigenlijk in en wanneer en hoe vaak moet een baby gevaccineerd worden?

In dit artikel krijgt u informatie over tegen welke ziekten de zesvoudige vaccinatie beschermt en wanneer een booster nodig is. We laten u de meest voorkomende bijwerkingen zien en geven informatie over de vraag of zo’n vaccinatie gevaarlijk is voor uw kind.

[button]Meer weten over vaccinatie[/button]

1. de zesvoudige vaccinatie is een combinatievaccinatie tegen zes verschillende ziekten

Zesvoudige en pneumokokkenvaccinatie

Sommige artsen raden aan om tegelijk met de zesvoudige vaccinatie een vaccinatie tegen pneumokokken te nemen, omdat de bijwerkingen sterk op elkaar lijken. Afgezien van een licht verhoogd risico op koorts levert de gelijktijdige vaccinatie geen gevaar op.

Dat vaccinaties de uitbraak van gevaarlijke ziekten kunnen voorkomen, is inmiddels algemeen bekend. Toch zijn er nog steeds ouders die hun kinderen zo weinig mogelijk willen laten vaccineren om bijwerkingen te voorkomen. Volgens een enquête van Stiftung Warentest staat 22% van de respondenten sceptisch tegenover het vaccineren van kinderen.

Er zijn echter enkele vaccinaties die belangrijk zijn om een baby te beschermen tegen ernstige infecties. Bovendien voorkomen ze dat gevaarlijke ziekten uitbreken en zich over heel Duitsland verspreiden. De huidige aanbeveling van het STIKO (Permanent Comité voor Vaccinatie) over standaardvaccinaties voor baby’s, kinderen, jongeren en volwassenen vindt u hier.

De zesvoudige vaccinatie is een combinatievaccinatie die moet beschermen tegen de volgende zes ziekten:

 • Tetanus: Deze vaccinatie beschermt tegen de bacterie Clostridium tetani, die de zogenaamde tetanus veroorzaakt. De bacterie komt vooral voor in de bodem en dringt het organisme binnen via open wonden.
 • Difterie: Deze ziekte is een infectie van de luchtwegen die kan leiden tot ontsteking van de hartspier. Door een dalende vaccinatiegraad is een nieuwe verspreiding mogelijk.
 • Kinkhoest: Kinkhoest is een zeer besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Bordetella pertussis. In het ergste geval veroorzaakt het ontstekingen in de longen en de hersenen.
 • Polio (kinderverlamming): Polio wordt veroorzaakt door een virus. Hoewel de ziekte in ons gebied bijna is uitgestorven, moet de vaccinatie worden voortgezet om te voorkomen dat de ziekte in West-Europa terugkeert.
 • HiB (Haemophilus influenza B): Als kinderen met deze kiem worden besmet, veroorzaakt dat een ontsteking van neus en keel en middenoor- en longontstekingen. Aangezien antibiotica vaak geen verbetering brengen, moet worden gevaccineerd.
 • Hepatitis B: Hepatitis B is een veel voorkomende infectieziekte die wordt veroorzaakt door virussen. Zij wordt overgedragen via het bloed en lichaamsvloeistoffen en leidt tot leverontsteking. In ongeveer vijf tot tien procent van de gevallen wordt hepatitis B chronisch.

2. Tussen de toediening van de afzonderlijke doses moet minstens een maand zitten.

spritze mit impfstoff
De kinderarts dient het vaccin in vier deelvaccinaties toe.

Kinderartsen raden ouders aan hun kinderen al in de derde maand tegen deze zes ziekten te laten vaccineren. Daarmee is de vaccinatie tegen de zes ziekten een van de vaccinaties die zo vroeg mogelijk gegeven moet worden. De eenvoudige reden hiervoor is dat kinderen na ongeveer twee maanden de surrogaatimmuniteit van hun moeder verliezen en dus vatbaar zijn voor schadelijke stoffen en ziekteverwekkers.

De combinatievaccinatie bestaat uit vier delen. Tussen elk van de eerste drie deelvaccinaties moet een interval van ten minste vier weken zitten, zodat het organisme zich kan herstellen. Ook wordt aanbevolen na de derde deelvaccinatie ten minste zes maanden te wachten met de laatste deelvaccinatie.

In principe kunt u ook meer tijd laten verstrijken totdat u een nieuwe afspraak voor vaccinatie maakt. De afzonderlijke vaccinatiestappen verliezen hun werking niet. De kosten voor een zesdelige vaccinatie zijn lager dan wanneer u elke vaccinatie afzonderlijk laat doen.

Let op: laat uw kind niet vaccineren als het een acute infectie heeft. Stel de afspraak uit tot uw kind volledig hersteld is.

Volgens deaanbevelingen van STIKO vereisen tetanus, difterie en kinkhoest een booster tussen 6 en 7 jaar en tussen 10 en 18 jaar. Polio vereist ook een booster tussen 10 en 18 jaar.

In principe is een zesvoudige vaccinatie niet verplicht, zodat u als ouders zelf kunt beslissen of u uw baby wilt laten vaccineren.

De meest voorkomende bijwerkingen zijn roodheid, zwelling en griepachtige verschijnselen.

baby mit fieber schlaeft
Griepachtige symptomen zoals koorts kunnen optreden na de zes-dosis vaccinatie.

In principe wordt de zesvoudige vaccinatie als zeer goed verdragen beschouwd, omdat de arts het vaccin in meerdere deelvaccinaties toedient. Niettemin kunnen in sommige gevallen onaangename bijwerkingen optreden.

Demeest voorkomende bijwerkingen zijn:

 • roodheid en zwelling rond de injectieplaats
 • griepachtige symptomen zoals hoofdpijn, pijnlijke ledematen en koorts
 • gastro-intestinale problemen zoals misselijkheid, braken en diarree
 • verhoogde prikkelbaarheid

Al deze symptomen verdwijnen na ongeveer één tot drie dagen. Slechts in zeer zeldzame gevallen kunnen er complicaties optreden.

Als u na de eerste gedeeltelijke vaccinatie merkt dat uw kind allergisch is voor een van de bestanddelen, moet u uw arts om advies vragen. In veel gevallen zijn er alternatieve vaccins die bij zuigelingen kunnen worden gebruikt.

4. sterfgevallen na zesdelige vaccinatie – in hoeverre deze studie zinvol is

impfspritze mit totenkopf im hintergrund
Tot nu toe hebben wetenschappers niet duidelijk een verband kunnen aantonen tussen de zesvoudige vaccinatie en het sudden infant death syndrome.

Veel ouders willen niet dat hun kind de zesvoudige vaccinatie krijgt omdat er enige tijd geleden een studie is geweest van het Robert Koch Instituut waarin onderzoekers zouden hebben vastgesteld dat deze vaccinatie tot de dood kan leiden. Maar in hoeverre is deze studie te geloven?

Het probleem met studies is dat de gegevensbasis soms onvoldoende is om duidelijke correlaties aan te tonen. In de studie waren het vooral ouders wier kinderen kort na de zesvoudige vaccinatie waren overleden die informatie verstrekten. Gezinnen die al langer gevaccineerd waren, deden daarentegen nauwelijks mee.

Hieruit volgt dat de wetenschappers het verband tussen vaccinatie en plotselinge kindersterfte duidelijk hebben overschat. Voor een duidelijker en betrouwbaarder resultaat zou een evaluatie van de vaccinatieregisters nodig zijn.

Een Britse studie daarentegen bevestigt dat er geen enkel verband bestaat tussen deze vaccinatie en het plotselinge-doodsyndroom bij kinderen.

Tip: Laat u uitgebreid adviseren door uw kinderarts. Hij of zij kan u precies informeren over de voor- en nadelen van de zesvoudige vaccinatie. Bij twijfel kunt u ook een second opinion vragen aan een andere kinderarts.

Welke vaccinaties belangrijk zijn voor baby’s en kinderen zie je ook in deze video:

5. lees meer over de vaccinatieproblematiek

No products found.

No products found.

Gerelateerde berichten