U-onderzoeken voor kinderen: een overzicht van de preventieve medische controles bij de kinderarts

In de eerste levensjaren gaat de ontwikkeling van kinderen enorm snel. Om kinderen de voor hun leeftijd geschikte ontwikkeling te laten doormaken, is gezondheid echter van het grootste belang. De speciale U-onderzoeken bij het kind …

U-onderzoeken voor kinderen: een overzicht van de preventieve medische controles bij de kinderarts

U-Untersuchungen Kind
  1. Tijdschrift
  2. »
  3. Gezondheid
  4. »
  5. Ontwikkeling van het kind
  6. »
  7. U-onderzoeken voor kinderen: een overzicht van de preventieve medische controles bij de kinderarts
Zijn de U-examens verplicht?

De screeningsexamens U1 tot U9 zijn in sommige deelstaten verplicht. Maar ook al zijn de examens in de rest van de deelstaten vrijwillig, u moet er zeker gebruik van maken in het belang van uw kind.

Wat moet u meebrengen naar het U-examen?

Vergeet niet het gele onderzoeksboekje, de ziekteverzekeringskaart en de vaccinatiekaart mee te nemen naar elk onderzoek.

Betaalt de zorgverzekering de kosten van de U-onderzoeken voor een kind?

De kosten voor de vroegtijdige opsporingsonderzoeken U1 tot U9 moeten door alle wettelijke ziekenfondsen worden gedekt. Ook de bijbehorende vaccinaties zijn inbegrepen.

In de eerste levensjaren gaat de ontwikkeling van kinderen enorm snel. Om kinderen de voor hun leeftijd geschikte ontwikkeling te laten doormaken, is gezondheid echter van het grootste belang. De speciale U-onderzoeken bij het kind bieden de mogelijkheid om ziekten in een vroeg stadium op te sporen, zodat deze zo nodig zo snel mogelijk kunnen worden tegengegaan.

In dit artikel laten we u graag zien welke U-onderzoeken voor uw kind nodig zijn. We geven u een kort overzicht en veel belangrijke informatie over de afzonderlijke onderzoeken.

[button]Versier het U-boekje met kleurrijke hoesjes[/button]

1. afspraken met de kinderarts zijn belangrijk om afwijkingen in een vroeg stadium op te sporen

Bereken de datum van de U-onderzoeken

Er zijn verschillende rekenmachines op internet waarmee u de datum van het volgende onderzoek kunt berekenen. U hoeft alleen maar de geboortedatum van uw kind in te voeren.

Ouders zijn dolblij als hun baby eindelijk het levenslicht ziet. Aan de hoop en vrees dat alles goed zal gaan en dat het kind gezond zal zijn, komt eindelijk een einde. De geboorte van een baby gaat echter ook gepaard met veel vooronderzoeken om vast te stellen of de ontwikkeling normaal verloopt.

Descreeningsonderzoeken U1 tot U9 zijn in sommige deelstaten, zoals Beieren of Baden-Württemberg, verplicht. Als u deze kinderonderzoeken niet laat uitvoeren, krijgt u een herinnering. Maar ook al zijn de onderzoeken in de rest van de deelstaten vrijwillig, voor het welzijn van uw kind moet u ze zeker doen. Van 2009 tot 2012 nam volgens de KIGGS-studie meer dan 90% van de kinderen deel aan de vroegtijdige opsporingsonderzoeken.

De opsporingsonderzoeken U10 en U11 zijn in geen enkele deelstaat wettelijk voorgeschreven en dus niet verplicht. Toch zijn ze nuttig om gedragsproblemen of ontwikkelingsachterstanden in een vroeg stadium op te sporen.

2 Een praktisch overzicht van de screeningsonderzoeken

Maar wanneer vinden de onderzoeken plaats en wat wordt er onderzocht? In de volgende tabel krijgt u eerst een overzicht van welke onderzoeken wanneer voor uw kind zijn gepland. Daarna leggen we uit waar de afzonderlijke afspraken zich op richten.

Onderzoek Leeftijd van het kind
U1 direct na de geboorte
U2 3e tot 10e dag
U3 4e tot 5e week
U4 3e tot 4e maand
U5 6e tot 7e maand
U6 10e tot 12e maand
U7 21 tot 24 maanden
U7a 34e tot 36e maand
U8 46 tot 48 maanden
U9 60e tot 64e maand
U10 7 tot 8 jaar
U11 9 tot 10 jaar

Het is belangrijk dat alle U-onderzoeken van het kind in de aangegeven periodes plaatsvinden. Daarom kunt u het beste vroeg een afspraak maken. In de meeste gevallen vinden de vaccinatieafspraken plaats tussen de afzonderlijke onderzoeken in.

Vergeet niet het gele onderzoeksboekje, de zorgverzekeringskaart en de vaccinatiekaart mee te nemen naar elk onderzoek.

Veel belangrijke informatie over de individuele onderzoeken vindt u ook in deze video:

2.1 U1 tot U6 – de onderzoeken voor baby’s

Neugeborenes beim Kinderarzt
Bij pasgeborenen worden eerst de vitale functies onderzocht.

In deeerste weken en maanden van het leven vinden de onderzoeken zeer nauwkeurig plaats, zodat de kinderarts een nauwkeurig inzicht krijgt in hoe de baby zich ontwikkelt.

Bij de U1 gaat het vooral om het vaststellen van de vitale functies. Daartoe worden reflexen, hartslag, ademhaling, spiertonus en huidskleur gecontroleerd volgens het zogenaamde APGAR-schema. Deze waarden worden 1 min, 5 min en 10 min na de geboorte gemeten. De artsen kijken ook of er uitwendige misvormingen, bloedingen of verwondingen zijn.

DeU2 is het eerste medische basisonderzoek waarbij het hele lichaam wordt onderzocht. In de meeste gevallen vindt de afspraak plaats in de kraamkliniek. De arts bekijkt de huid, de inwendige organen, de zintuigen en het skelet. Daarnaast wordt het kind onderzocht op aangeboren aandoeningen of misvormingen.

Het volgende onderzoek, de U3, kan worden uitgevoerd door een kinderarts. Hij of zij controleert of de baby zijn hoofdje al in buikligging kan houden en zijn handjes kan openen. Bovendien worden de heupgewrichten met een echografie gecontroleerd. Bij deze afspraak adviseert de arts u over de komende vaccinaties.

Bij U4 wordt de lichamelijke en geestelijke gezondheid nogmaals uitgebreid onderzocht. De arts controleert of uw baby kan zien en horen en of de botspleet in het hoofd gesloten is. De eerste vaccinaties worden uiterlijk op dit tijdstip gegeven.

BijU5 ligt de nadruk niet alleen op de algemene ontwikkeling, maar ook op het behoud van het gebit. Als er eerste aanwijzingen zijn voor een ontwikkelingsachterstand, worden passende maatregelen genomen.

Op de leeftijd van één jaar hebben baby’s al veel verschillende vaardigheden die in dit U6-onderzoek worden getest. Om visuele stoornissen op te sporen, wordt ook een gedetailleerd oogonderzoek uitgevoerd.

2.2 U7 tot U9 – wat wordt onderzocht bij jonge kinderen?

Motorik-Spielzeug
Artsen gebruiken verschillende testen om de motoriek vast te stellen.

BijU7 krijgen de cognitieve en taalkundige ontwikkeling speciale aandacht. Naast papa en mama moet het kind nu minstens tien andere woorden kunnen spreken. De arts zal nu opnieuw het gezichtsvermogen en het gehoor van het kind testen.

Op driejarige leeftijd zijn de meeste kinderen al heel beweeglijk en hebben ze geen luier meer nodig. Tegen die tijd moet het kind zinnen van drie woorden kunnen vormen. Om de kloof tussen U7 en U8 te dichten, werd U7a ingevoerd. De arts controleert de lengte, het gewicht en de lichaamsbouw van het kind.

Houding, spieren, fijne motoriek – deze aspecten staan centraal in U8. Tijdens het onderzoek kijkt de arts vooral of het kind controle heeft over zijn of haar lichaam en al zelfstandig is.

InU9 wordt bepaald of het kind alle vaardigheden heeft om naar school te gaan. Naast de lichaamshouding worden de fijne motoriek en het coördinatievermogen getest. Daarnaast test de arts of het kind ook geestelijk en intellectueel in staat is om deel te nemen aan de schoollessen. Het certificaat van dit onderzoek moet bij het toelatingsexamen van de school worden getoond.

FAQ’s – Veelgestelde vragen en antwoorden

Kinder-Untersuchungsheft
In het gele boekje vindt u alle belangrijke informatie over de afzonderlijke examens.

Waarvoor dient het gele boekje?

Het gele boekje krijg je van het consultatiebureau of je verloskundige bij de geboorte van je kind. In dit boekje staan alle uitslagen van de U-onderzoeken van uw kind. Daarnaast krijgt u informatie over wanneer welk onderzoek moet plaatsvinden en wat de betreffende inhoud is.

Betaalt de zorgverzekering de kosten van de U-onderzoeken van een kind?

Dekosten voor de vroegtijdige opsporingsonderzoeken U1 tot U9 moeten door alle wettelijke ziekenfondsen worden gedekt. Ook de bijbehorende vaccinaties zijn inbegrepen. Dit geldt echter alleen als u deze onderzoeken binnen de gestelde termijn laat uitvoeren. Maak daarom tijdig een afspraak. Veel wettelijke ziekenfondsen bieden ook de onderzoeken U10 en U11 aan.

Is er ook een gezondheidscontrole voor jongeren?

Ja, er zijn ook mogelijkheden voor adolescenten om een gezondheidscheck te ondergaan bij een kinder- en jeugdarts. Bij de preventieve check-ups J1 en J2 wordt de lichamelijke en geestelijke gezondheid getest. Daarnaast speelt voeding een belangrijke rol. De afspraken bieden jongeren ook de mogelijkheid om intieme problemen of moeilijkheden te bespreken. Ook al is deze screening geen wettelijke zorgverzekering, veel zorgverzekeraars vergoeden de kosten van de onderzoeken.

4. kleurrijke covers voor het U-boekje

No products found.

Gerelateerde berichten