Taalverwerving bij kinderen: Een overzicht van progressie, mijlpalen en ondersteuning

Kinderen maken hun eerste geluid bij de geboorte. In de volgende maanden en jaren blijven ze zich snel ontwikkelen. De meeste kinderen beginnen te spreken in het eerste levensjaar. Maar hoe werkt taalverwerving? Wanneer moet …

Taalverwerving bij kinderen: Een overzicht van progressie, mijlpalen en ondersteuning

spracherwerb
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Gezondheid
 4. »
 5. Ontwikkeling van het kind
 6. »
 7. Taalverwerving bij kinderen: Een overzicht van progressie, mijlpalen en ondersteuning
Wanneer begint de taalverwerving bij een kind?

Kinderen leren al een taal als ze nog in de baarmoeder zitten. Het vermogen om een taal te leren is al aangeboren.

Hoe verloopt de taalverwerving?

De taalverwerving van kinderen verloopt in verschillende fasen. Als u afwijkingen in de taalontwikkeling van uw kind opmerkt, moet u medisch advies inwinnen.

Hoe kan ik mijn kind hierbij in een vroeg stadium ondersteunen?

U kunt de taalontwikkeling van uw kind actief bevorderen door het zo vaak mogelijk bij taalinteractie te betrekken.

Kinderen maken hun eerste geluid bij de geboorte. In de volgende maanden en jaren blijven ze zich snel ontwikkelen. De meeste kinderen beginnen te spreken in het eerste levensjaar. Maar hoe werkt taalverwerving? Wanneer moet een kind wat weten?

De taalontwikkeling van een kind verloopt altijd volgens hetzelfde patroon. In onze gids leggen we je graag uit hoe taalverwerving bij een kind werkt en aan welke voorwaarden moet worden voldaan. Ook geven we u tips hoe u de taalontwikkeling van uw kind kunt ondersteunen.

[button]Boeken over taalverwerving kopen[/button]

1. taalverwerving begint voor de geboorte

Paar schaut mit Vorfreude auf den Bauch der schwangeren Frau
Al in de baarmoeder neemt een kind geluiden en stemmen waar.

De ontwikkeling van spraak bij kinderen is altijd fascinerend. Schijnbaar moeiteloos en zonder actief leren zijn kinderen in staat de taalkundige structuren van hun omgeving te vatten. Dit komt omdat het vermogen om een taal te leren aangeboren is.

Al in de baarmoeder neemt een kind de stem van zijn ouders waar, zodat het deze altijd herkent. Welke taal de baby leert, hangt natuurlijk af van de moedertaal van de ouders. Als de ouders verschillende talen spreken, kan een kind gemakkelijk meertalig worden opgevoed. In een globale wereld, zoals wij die vandaag ervaren, kan meertaligheid enorme voordelen opleveren.

Om het proces van taalverwerving soepel te laten verlopen, moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan.
Deze omvatten:

 • intacte zintuiglijke functies (zien, horen, …)
 • Ongestoorde motorische en mentale ontwikkeling
 • Intensieve communicatie tussen ouders en kind

Naast fysieke vaardigheden is het dus belangrijk dat er een constante uitwisseling is met de hele omgeving van het kind. Kinderen leren taal niet alleen via woorden, maar ook via gebaren en gezichtsuitdrukkingen.

Hoewel er in de wereld een grote verscheidenheid aan talen wordt gesproken, verloopt de taalverwerving op zeer vergelijkbare wijze. Door imitaties, herhaling van gehoorde woorden en veel interactie leren kinderen de regels van hun eigen moedertaal.

2 De verwerving van een taal is onderhevig aan een complex proces

Taalverwerving bij meertaligheid

Volgens een studie van de Florida Atlantic University duurt de taalverwerving bij kinderen die meertalig opgroeien iets langer. Dat is volkomen normaal, aangezien de taalstructuren van verschillende talen tegelijkertijd moeten worden aangeleerd.

Taalverwerving is een leerproces dat tijd vergt. Het is onderworpen aan natuurlijke omstandigheden, dus het is volledig ongecontroleerd. Het kind leert eerst klanken, die na verloop van tijd hele woorden worden. Vervolgens leren kinderen dat woorden en zinnen onderworpen zijn aan een bepaalde grammatica. Kinderen begrijpen in principe meer woorden dan ze kunnen uitspreken.

De eerste drie levensjaren zijn van groot belang voor de taalverwerving. Daarom wordt deze fase ook wel de “gevoelige fase van de taalontwikkeling” genoemd. Alles wat kinderen in deze periode leren, dient als basis voor de ontwikkeling van verdere vaardigheden.

De taalontwikkeling van een kind verloopt altijd volgens een bepaald patroon. Dit betekent echter geenszins dat alle kinderen op hetzelfde moment dezelfde vaardigheden verwerven. Elk kind is uniek, dus het tempo kan verschillen.

Een uitgebreide video over het onderwerp taalverwerving vind je hier:

2.1 De verschillende fasen van taalontwikkeling

In termen van ontwikkeling zijn er altijd mijlpalen die bepalen op welk moment een kind welke taalvaardigheden moet hebben verworven. In de volgende tabel staan de belangrijkste mijlpalen van taalverwerving op een rij:

Leeftijd van het kind Taalontwikkeling
0 tot 12 maanden
 • in de eerste maanden huilt een baby om te communiceren
 • Spraak bestaat voornamelijk uit brabbelen
 • het vormen van lettergrepen en geluiden
 • het imiteren van eenvoudige opeenvolgingen van geluiden
 • vanaf de 8e maand spreekt het kind zijn eerste woordjes (meestal mama, papa of woef)
1 tot 2 jaar
 • De fase van uitspraken van één woord begint.
 • Op 1 ½ jaar beheerst een kind ongeveer 25 woorden.
 • op 2 jaar hebben kinderen een actieve woordenschat van minstens 50 woorden
 • Kinderen gebruiken stem en toon om te communiceren en verzoeken te doen
 • met 18 tot 24 maanden spreken kinderen hun eerste zinnen, die uit twee tot drie woorden bestaan
2 tot 3 jaar
 • woordenschat neemt gestaag toe (450 tot 800 woorden)
 • moeilijke klanken worden vereenvoudigd, verkeerd uitgesproken of weggelaten
 • Zinnen worden langer, uitspraak duidelijker.
 • Leren van grammaticale structuren
 • het kind toont grote belangstelling door veel vragen te stellen
 • Taal wordt uitgeprobeerd en verfijnd door gesprekken met knuffeldieren en poppen.
3 tot 4 jaar
 • alle klanken kunnen correct worden uitgesproken
 • Het kind vormt nu volledige zinnen bestaande uit hoofd- en bijzinnen.
 • Grammaticale vaardigheden verbeteren gestaag
 • Gebruik van abstracte termen

Tegen het einde van het vierde levensjaar hebben kinderen de meeste taalvaardigheden verworven. De taalverwerving wordt echter pas als voltooid beschouwd als het kind heeft leren lezen en schrijven.

2.2 Identificatie en behandeling van taalstoornissen

Kind macht mit Logopädin Sprechübungen
Logopedie kan kinderen helpen achterstanden in te lopen.

Maar helaas verloopt voor sommige kinderen de taalverwerving niet zo soepel. Veel ouders maken zich zorgen als hun kind problemen heeft met de uitspraak of een lage woordenschat heeft.

Deze zorgen zijn natuurlijk volkomen terecht. Hier moet echter worden gezegd dat niet alle kinderen zich in hetzelfde tempo ontwikkelen. De cijfers in bovenstaande tabel zijn slechts gemiddelde richtlijnen.

Aarzel echter niet om een kinderarts te raadplegen als u afwijkingen in de taalontwikkeling van uw kind opmerkt. Met behulp van speciale tests kan de arts vaststellen of het om een achterstand of een stoornis gaat. In veel gevallen is de vertraging te wijten aan het onvermogen van het kind om goed te horen.

Als uw kind bijvoorbeeld lijdt aan stotteren of dysgrammatisch is, kan vroegtijdig ingrijpen een groot verschil maken. Logopedie biedt veel verschillende therapieën om taalachterstanden te compenseren.

Tip: Hoe vroeger u begint met speciale ondersteuning, hoe groter de kans dat uw kind de achterstand kan inhalen.

3. ondersteun het kind actief bij de taalverwerving

Mutter und Sohn schauen sich ein Bilderbuch an
Stimuleer de taalontwikkeling van je kind door samen naar prentenboeken te kijken.

Het stimuleren van taalverwerving is enorm belangrijk. Een kind leert een taal beter en sneller naarmate er meer communicatie is in de omgeving. Door gesprekken te voeren met je kind en met andere mensen leert hij of zij de basisstructuur van de taal.

Zorg er wel voor datuw zinnen niet te ingewikkeld zijn. Idealiter spreekt u met uw kind in eenvoudige, korte zinnen die gemakkelijk te begrijpen zijn. Aan de andere kant moet u geen babytaal gebruiken, omdat dit een negatieve invloed kan hebben op de taalontwikkeling.

Hieronder geven wij u enkele tips over hoe u uw kind taalkundig kunt ondersteunen:

 • Luister naar uw kind en laat het vertellen over zijn ervaringen.
 • Corrigeer uw kind niet, maar herhaal de zin correct.
 • Praat met uw kind over alledaagse handelingen.
 • Wek het plezier in taal door middel van spelletjes, liedjes en rijmpjes.
 • Kijk samen naar kinderboeken en lees verhalen voor.
 • Laat uw kind zoveel mogelijk sociale contacten hebben.

4. Koop boeken over taalverwerving

No products found.

Gerelateerde berichten