Sudden infant death syndrome: oorzaken, risicofactoren en preventietips

Sudden infant death syndrome schrikt veel nieuwe ouders af. Geen wonder, als de mogelijkheid bestaat dat een kind zonder waarschuwing sterft. In onze gids leest u wat de risicofactoren zijn, waarom een baby niet in …

Sudden infant death syndrome: oorzaken, risicofactoren en preventietips

Kerzen zur Trauer
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Gezondheid
 4. »
 5. Ontwikkeling van het kind
 6. »
 7. Sudden infant death syndrome: oorzaken, risicofactoren en preventietips
Waarom treedt plotselinge kindersterfte op?

De oorzaken van sudden infant death syndrome zijn nog niet duidelijk. Er zijn echter enkele aspecten die de kans vergroten.

Wanneer is de kans op sudden infant death syndrome het grootst?

In Duitsland sterven nauwelijks kinderen na het eerste levensjaar aan plotselinge wiegendood. De meeste kinderen sterven in de eerste levensmaanden. Wij leggen hier uit hoe u plotselinge wiegendood kunt voorkomen.

Welke gevolgen heeft roken tijdens de zwangerschap voor de kans?

Roken verhoogt de kans op plotselinge wiegendood 3 tot 4 keer. Vooral het laatste trimester van de zwangerschap is problematisch.

Sudden infant death syndrome schrikt veel nieuwe ouders af. Geen wonder, als de mogelijkheid bestaat dat een kind zonder waarschuwing sterft. In onze gids leest u wat de risicofactoren zijn, waarom een baby niet in buikligging mag slapen en hoe lang wiegendood kan voorkomen.

[button]Voor getroffenen: boeken over omgaan met verdriet[/button]

1. sudden infant death syndrome – voorspelling is onmogelijk

Sudden Infant Death Syndrome
Het risico op sudden infant death syndrome is de laatste jaren sterk afgenomen.

Zeker, geen enkele ouder gaat er ooit vanuit dat zijn eigen kind kan overlijden. Toch zijn er elk jaar gevallen waarin kinderen schijnbaar zonder vooraf herkenbare tekenen overlijden.

In principe hebben alle baby’s direct na de geboorte al verschillende reflexen die hen beschermen tegen onverwachte gebeurtenissen. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat de ademhaling niet stopt en dat het hart altijd van voldoende zuurstof wordt voorzien.

Maar als het plotselinge doodsyndroom zich voordoet, zijn het waarschijnlijk juist deze regelsystemen die falen. Er is een dramatische daling van de bloeddruk of de CO²-concentratie in het bloed stijgt te veel, zodat er weer te weinig zuurstof beschikbaar is.

Hoewel de oorzaken voor het optreden nog niet definitief zijn opgehelderd, blijkt uit de ervaringen van de laatste jaren dat inmiddels aanzienlijk minder kinderen aan SIDS sterven.
Volgens de statistieken stierven in 1991 18 van de 10.000 jongens en 13 van de 10.000 meisjes aan SIDS, terwijl dat in 2013 nog maar 2 jongens en 2 meisjes waren.

2 Oorzaken en veronderstellingen

schwangere Frau raucht
Elke sigaret heeft invloed op de gezondheid van je kind.

Tot nu toe hebben artsen en onderzoekers geen duidelijke oorzaken kunnen vinden voor het overlijden van een kind aan het sudden infant death syndrome.

Wel zijn er factoren waarvan is aangetoond dat ze het risico verhogen:

 • Genetische aanleg: Gezien de opvallende opeenstapeling van plotselinge kindersterfte bij broers en zussen, is het redelijk om aan te nemen dat genen een niet te onderschatten invloed hebben op de gebrekkige veiligheidsmechanismen in het lichaam.
 • Roken: Elke aanstaande moeder moet zich in het belang van haar ongeboren kind onthouden van roken. Niet alleen het risico op talrijke misvormingen, maar ook op het plotselinge doodsyndroom van kinderen neemt dramatisch toe. De negatieve invloed van nicotine mag niet worden onderschat, vooral in het laatste trimester en bij baby’s.
 • Rugligging: Laat uw baby niet in buikligging slapen. Lange tijd bestond de misvatting dat baby’s in buikligging minder snel stikken, maar tegenwoordig is het tegendeel bewezen. Als baby’s niet wakker worden ondanks te weinig zuurstof in het bloed, sterven ze in hun slaap met hun hoofd in het kussen of op de matras.
 • Ziekten: Het immuunsysteem van kinderen ontwikkelt zich verder naarmate ze ouder worden. Vooral in de eerste levensfase loopt de gezondheid gevaar.
  Als er sterke infecties optreden, neemt het risico toe dat controlemechanismen in het lichaam die eigenlijk functioneren, falen.

U kunt de persoonlijke ervaringen van een getroffen persoon zien in deze YouTube-video:

Over de term “Sudden Infant Death Syndrome“: Artsen noemen deze tragische gebeurtenis ook wel SIDS (Sudden Infant Death Syndrome). Omdat het in de eerste levensmaanden optreedt, wordt ook de term Sudden Infant Death Syndrome gebruikt.


3 Plotselinge wiegendood – uw eigen kind zo goed mogelijk beschermen

Baby in einem bunten Schlafsack
Slaapzakken voor baby’s zijn veiliger dan dekbedden.

Helaas is er geen 100% garantie dat een kind niet zal sterven. Er zijn echter voorzorgsmaatregelen die kinderen op elke leeftijd zo goed mogelijk beschermen.

Aangezien de leeftijdsverdeling van kinderen die aan wiegendood sterven bijna volledig beperkt is tot het eerste levensjaar, gelden de volgende aanbevelingen vooral voor deze vroege levensfase:

 • Rugligging: Zorg ervoor dat u uw kind op zijn rug te slapen legt. In deze houding is het voor een kind heel moeilijk om zich op zijn buik te draaien, waardoor het moeilijk kan ademen.
 • Oververhitting: Beter dan een deken zijn slaapzakken, zodat de deken niet over het hoofd kan glijden. Zorg echter vooral voor voldoende ventilatie, zodat uw baby het niet te warm krijgt en zijn lichaam oververhit raakt.
  Hoewel baby’s warmte nodig hebben, is 18 °C in de slaapkamer ruim voldoende.
 • Kussens en knuffels: Veel ouders denken dat ze hun baby een plezier doen door een knuffel mee naar bed te nemen. Helaas verhoogt dit echter het risico dat een kind stikt door extra kussens, knuffels of dekens. Hoe meer materiaal er in het ledikant ligt, hoe groter de kans dat een kind zich er onbedoeld te veel mee bedekt.
 • Deoptimale matras: Speciale matrassen zijn zo ontworpen dat een kind lucht kan inademen, zelfs als het in de matras ademt. Dit betekent dat de lucht wordt verdreven en niet opnieuw wordt ingeademd. Let daarom bij de aanschaf van een babymatras op een goede ventilatie, voldoende stevigheid (zodat het moeilijk is om te keren) en een laag gehalte aan schadelijke stoffen. Bovendien moet elk matrasje voor gebruik 24 tot 48 uur luchten.

Tip: Door borstvoeding worden kinderen ’s nachts vaker wakker. Vrij automatisch is de slaap minder diep en neemt het risico op plotselinge wiegendood af.

4 Belangrijke vragen en antwoorden

Baby liegt mit den Eltern im Bett
Elke baby moet een eigen bedje hebben.
Wanneer is het gevaar geweken of wanneer neemt het risico op sudden infant death syndrome af?

De leeftijdsverdeling laat zien dat er vooral een hoog risico is kort na de geboorte en tussen de tweede en vierde levensmaand. Na de leeftijd van één jaar komt SIDS nauwelijks meer voor.

Zijn er tekenen die wijzen op een verhoogd risico?

Aangezien kinderen gewoonlijk moeilijk wakker worden, vormt een bijzonder diepe slaap een risico. Andere tekenen van een mogelijk risico op sudden infant death syndrome zijn ademhalingspauzes of een bleek gezicht tijdens de slaap.

U moet deze symptomen echter geenszins overschatten. Bijna alle kinderen hebben de nodige aangeboren reflexen om verstikking of andere gebeurtenissen die tot de dood leiden te voorkomen.

Moet mijn kind in zijn eigen bed slapen?

Ja, studies tonen aan dat kinderen vaker sterven in het bed van hun ouders. Helaas kunnen kinderen zelfs op mama’s buik te weinig zuurstof krijgen en stikken.

Idealiter heeft uw baby een eigen bed in uw slaapkamer. Dit geeft u de mogelijkheid om snel te handelen bij ongewone geluiden en mogelijk het kind te redden.

Hoe lang moet ik mijn kind borstvoeding geven om het risico op SIDS te verminderen?

De aanbevolen borstvoedingsperiode is ten minste 6 maanden. Het is echter ideaal als u uw kind het hele eerste levensjaar borstvoeding geeft.
Vanaf de leeftijd van 6 maanden staat niets u echter in de weg om volledige borstvoeding te geven.

5. voor getroffenen: boeken over omgaan met verdriet

No products found.


No products found.


No products found.

Gerelateerde berichten