Scoliose bij kinderen: oorzaken, symptomen en therapie

Scoliose is een orthopedische aandoening waarbij de wervelkolom krom is. Sommige mensen kampen hierdoor met een scheve houding of een bult op de rug. Veel ouders vragen zich echter afhoe ze scoliose bij hun kind …

Scoliose bij kinderen: oorzaken, symptomen en therapie

Kind mit krummer Wirbelsäule
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Gezondheid
 4. »
 5. Ontwikkeling van het kind
 6. »
 7. Scoliose bij kinderen: oorzaken, symptomen en therapie
Wat is scoliose?

Bij scoliose kromt de wervelkolom naar de zijkant, waardoor een scheve houding ontstaat. Bovendien zijn de afzonderlijke wervellichamen gedraaid.

Hoe kun je de ziekte herkennen?

Ongeveer 80 tot 90% van de scolioses ontstaat zonder herkenbare oorzaak. De symptomen ontstaan meestal pas later in het verloop van de ziekte.

Hoe wordt scoliose behandeld?

Het type behandeling hangt meestal af van de mate van kromming en de leeftijd van de patiënt. Revalidatiecentra bieden programma’s aan om latere gevolgen, zoals een hernia, te voorkomen.

Scoliose is een orthopedische aandoening waarbij de wervelkolom krom is. Sommige mensen kampen hierdoor met een scheve houding of een bult op de rug. Veel ouders vragen zich echter afhoe ze scoliose bij hun kind kunnen herkennen.

In onze gids willen wij u informeren over het onderwerp scoliose bij kinderen. We vertellen u wat de oorzaken van deze aandoening zijn en of er bepaalde symptomen optreden. Vervolgens laten we u kennismaken met de verschillende behandelingsmogelijkheden voor scoliose.

[button]Meer informatie over het onderwerp[/button]

1. scoliose is een kromming van de wervelkolom…

Rugoperaties in Duitsland

Volgens onderzoeken van de Bertelsmann Stichting onderging in 2014/2015 elke duizendste Duitser een rugoperatie waarbij afzonderlijke wervels werden verstijfd. In vergelijking met het jaar 2007/2008 is het aantal geopereerde mensen met 44% gestegen.

Scoliose is een ziekte die de wervelkolom aantast. Het kan de borstwervelkolom, de lendenwervelkolom of beide aantasten. In dit geval is de wervelkolom gekromd en zijn sommige wervels zelfs gedraaid. De wervels verstijven dan zodat bewegingen beperkt worden.

Deskundigen schatten dat ongeveer 4% van de bevolking aan scoliose lijdt. De misvorming komt veel vaker voor bij meisjes en vrouwen.

Scoliose kan op verschillende momenten optreden. Het gerucht gaat dat baby’s aan scoliose kunnen lijden. In feite gaat het echter om kleine misvormingen die ontstaan door de ligging in de baarmoeder. In de regel is geen therapie nodig omdat ze vanzelf weer verdwijnen.

Als de scoliose in de kindertijd optreedt, spreekt men van infantiele scoliose. Tussen vier en tien jaar wordt het juveniele scoliose genoemd. Het meest voorkomend is echter de zogenaamde adolescente scoliose. Deze treft kinderen vanaf ongeveer elf jaar, dus vanaf het begin van de puberteit.

2. de meeste scolioses zijn idiopathisch

Schiefstellung durch verkrümmte Wirbelsäule
De gekromde wervelkolom is in ernstigere gevallen met het blote oog te zien.

Scolioses kunnen worden onderverdeeld in verschillende vormen. Deze indeling richt zich op de oorzaak van de kromme wervelkolom.

 • Idiopathische scoliose ontstaat zonder aanwijsbare oorzaak.
 • Secundaire scoliose ontstaat door een andere ziekte.

In80 tot 90 % van de gevallen gaat het om een idiopathische scoliose. Deskundigen gaan ervan uit dat de rug en dus de wervelkolom tijdens de puberteit bijzonder snel groeien. Als de ene kant sneller groeit dan de andere, verdraaien de wervellichamen, waardoor een kromming ontstaat.

Bij veel patiënten treedt scoliose aanvankelijk zonder symptomen op. Dit betekent dat het alleen te herkennen is aan het feit dat het bekken scheef staat of de schouders op een andere hoogte staan. Dit betekent dat de aandoening in eerste instantie een puur cosmetisch probleem is.

Na verloop van tijd, bij de meeste patiënten vanaf de leeftijd van ongeveer 30 tot 40 jaar, kunnen echter onaangename symptomen optreden.

Deze omvatten:

 • Rugpijn
 • Hoofdpijn
 • Nekpijn
 • Pijn in de heupstreek
 • Spierspanning
 • Kortademigheid en een gevoel van druk op de borst door verminderde longcapaciteit

Tip: Om te voorkomen dat scoliose verergert, is het belangrijk dat deze zo vroeg mogelijk wordt opgespoord en behandeld. Het J1-onderzoek, dat plaatsvindt tussen 12 en 14 jaar, is hiervoor een goede gelegenheid.

3. behandeling is afhankelijk van de ernst van de kromming

Er zijn veel verschillende manieren om scoliose bij kinderen te behandelen. Het belangrijkste doel is verdere kromming te voorkomen en zo secundaire aandoeningen, zoals een hernia, te voorkomen. Voor een optimale behandeling is het van cruciaal belang rekening te houden met de mate van kromming. De volgende indeling is gebruikelijk:

 • Milde scoliose: een hoek tot 40 graden.
 • Matige scoliose: een hoek tussen 40 en 60 graden
 • Ernstige scoliose: een hoek van meer dan 60 tot 80 graden
 • Zeer ernstige scoliose: de hoek is meer dan 80 graden

3.1 Fysiotherapie bij milde scoliose

Therapie bei Skoliose
Als een kind aan een milde scoliose lijdt, kunnen fysiotherapeutische oefeningen al helpen.

Alsje kind een milde scoliose heeft, zal de arts meestal eerst fysiotherapie voorschrijven. Deze therapie bestaat uit verschillende oefeningen. Voor kleinere kinderen worden Bobath- of Vojta-oefeningen gebruikt. Zijn de kinderen wat ouder, dan gebruiken fysiotherapeuten de Schroth-methode.

De gymnastiek en de oefeningen zijn erop gericht de rug te versterken, de wervelkolom steun te geven en de pijn te verlichten. Daarnaast moeten de kinderen sporten. Sporten als zwemmen of klimmen zijn het meest geschikt. Het is belangrijk dat de patiënten de oefeningen regelmatig en gedurende een langere periode doen. Alleen dan is deze therapie succesvol.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om alternatieve geneeswijzen uit te proberen. Op dit gebied is vooral de Dorn-therapie populair. Bespreek elke behandeling echter vooraf met uw arts.

Tip: Kinderen die lijden aan scoliose moeten een speciale matras krijgen die de wervelkolom extra ondersteunt. U kunt zich hierover het beste uitvoerig laten adviseren in een speciaalzaak.

3.2 Een korset wordt gebruikt voor matig ernstige scoliose.

Arzt und Kind mit Korsett
Een steunkorset helpt de wervelkolom in de juiste richting te sturen
.

Bij matig ernstige scoliose volstaat het helaas niet meer om gewoon oefeningen te doen. In dat geval wordt ook een zogenaamd korset gebruikt. Dit is meestal gemaakt van plastic en drukkussens.

Omde individuele vorm van de wervelkolom te ondersteunen, wordt elk korset op maat gemaakt. Riemen en klittenband helpen bij het aan- en uittrekken van het scoliosekorset. Voor een bevredigend resultaat moet het korset minstens 20 uur per dag worden gedragen.

Behandeling met een korset is echter alleen geschikt voor kinderen en adolescenten die nog in de groei zijn. In dit stadium is de kans zeer groot dat de wervelkolom nog kan worden gebogen.

Let op: een korset moet jarenlang gedragen worden. Denk daarom samen met uw kind na over hoe het dagelijks leven zo comfortabel mogelijk kan worden gemaakt. Sporten moet zo mogelijk zonder korset gebeuren.

3.3 In bijzonder ernstige gevallen is een operatie noodzakelijk

Operationssaal
Bij een operatie wordt het aangetaste deel van de wervelkolom verstijfd.

Gelukkig worden slechts enkele kinderen getroffen door een ernstige of zeer ernstige scoliose. Als de scoliose echter steeds erger wordt of zeer ernstig is, is een operatie noodzakelijk. Zoek in dat geval een goede kliniek met ervaren artsen.

Tijdens de operatie, die zeer complex is, wordt het aangetaste deel van de wervelkolom blootgelegd. Vervolgens brengt de chirurg een staaf aan, die met schroeven of haken wordt vastgezet. Sommige wervels worden daardoor verstijfd.

Na de operatie kan uw kind gebruik maken van therapie in een revalidatiecentrum. Daar leren ze omgaan met de verstijving. Bovendien worden nieuwe bewegingspatronen aangeleerd.

FAQ – Veelgestelde vragen en antwoorden

Schwangere Frau mit Skoliose
Vrouwen met scoliose hebben niets bijzonders om zich zorgen over te maken tijdens de zwangerschap.

Kan scoliose genezen worden?

Nee. Helaas is het niet mogelijk om scoliose te genezen. Het doel van de therapieën is de progressie van de kromming te stoppen en symptomen zoals rugpijn te verlichten. Om de kwaliteit van leven te behouden, is het ook belangrijk om te sporten en de nodige oefeningen in het dagelijks leven te integreren.

Moet ik bij scoliose zwangerschapsproblemen verwachten?

Vrouwen met een kinderwens hoeven niet af te zien van het krijgen van kinderen vanwege scoliose. Volgens de laatste studies maakt het tijdens de zwangerschap geen verschil of ze aan scoliose lijden of niet. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is het geen probleem om op natuurlijke wijze te bevallen.

Kunnen de kinderen weer normaal bewegen na een operatie?

Hoewel de operatie een verstijving is, betekent dit absoluut niet dat de bewegingsvrijheid enorm wordt beperkt. Integendeel, degenen die een operatie hebben ondergaan, kunnen na de correctie beter bewegen omdat ze aanzienlijk minder pijn hebben.

5. verdere informatie over het onderwerp

No products found.

Gerelateerde berichten