Perceptuele stoornis bij kinderen: Dit zijn de vormen van de stoornis

Ieder mens wordt voortdurend omringd door externe prikkels. Naast visuele en auditieve signalen zijn onze hersenen altijd bewust op zoek naar de juiste manier om de omgeving in te delen. Maar wat gebeurt er als …

Perceptuele stoornis bij kinderen: Dit zijn de vormen van de stoornis

 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Gezondheid
 4. »
 5. Ontwikkeling van het kind
 6. »
 7. Perceptuele stoornis bij kinderen: Dit zijn de vormen van de stoornis
Wat zijn de gevolgen van perceptuele stoornissen?

Een gebrekkige waarneming kan betrekking hebben op zien, horen, voelen, ruiken en proeven. Soms lijdt ook het evenwichtsgevoel eronder.

Wat zijn de oorzaken van perceptuele stoornissen bij kinderen?

Waarnemingsstoornissen kunnen genetisch bepaald zijn, maar er zijn ook andere oorzaken denkbaar die te maken hebben met de zwangerschap of geboorte.

Hoe herken je een perceptuele stoornis?

De symptomen van een waarnemingsstoornis kunnen heel verschillend zijn, afhankelijk van welk zintuig of welke zintuigen zijn aangedaan.

Ieder mens wordt voortdurend omringd door externe prikkels. Naast visuele en auditieve signalen zijn onze hersenen altijd bewust op zoek naar de juiste manier om de omgeving in te delen.

Maar wat gebeurt er als kinderen iets anders zien of moeite hebben om de signalen van onze omgeving te interpreteren?

In ons artikel kijken we naar perceptuele stoornissen bij kinderen, leggen we uit welke oorzaken dit kan hebben en laten we zien welke behandeling mogelijk is.

[button]Verdere literatuur over het onderwerp[/button]

1. een verandering in perceptie leidt tot een verandering in gedrag

Kind hält sich die Hände vors Gesicht
Sommige kinderen trekken zich terug.

In principe gaat ieder van ons ervan uit dat de wereld er voor anderen net zo uitziet als voor ons. Als kinderen echter aan een perceptuele stoornis lijden, is dat juist niet het geval.

Hoewel getroffen kinderen normaal kunnen zien of horen, werkt de overdracht naar de hersenen niet goed. Deze stoornis leidt ertoe dat de informatie verkeerd wordt geïnterpreteerd en de zintuiglijke waarneming er heel anders uitziet.

Afhankelijk van de ernst van de waarnemingsstoornis bij kinderen leidt dit tot grote problemen in de ontwikkeling. Als kinderen bijvoorbeeld lijden aan een akoestische waarnemingsstoornis, komen de eerste tekenen vaak tot uiting in een veranderde spraak of een onnauwkeurige of foutieve uitspraak.

Als visuele prikkels niet goed worden ontvangen, leidt dit tot foutieve beelden of visuele denkfouten. Soms vinden kinderen het moeilijk om afstanden in te schatten of om überhaupt ruimtelijk te zien.

Let op: Veel buitenstaanders hebben grote moeite om het gedrag van de kinderen te begrijpen. Leerkrachten en kleuterleidsters moeten daarom in ieder geval worden geïnformeerd.

2. oorzaken van een perceptuele stoornis bij kinderen

DNA-Stränge
Een genetische oorzaak wordt gesuggereerd, maar niet bewezen.

Tot nu toe zijn de oorzaken voor het optreden van perceptuele stoornissen bij kinderen niet duidelijk verklaard. Een verband binnen de familie lijkt echter waarschijnlijk, aangezien ouders of grootouders vaak ook getroffen zijn. In veel gevallen was er in het verleden echter geen precieze diagnose, zodat er ondanks duidelijke signalen geen gerichte behandeling plaatsvond.

Naast genetische aspecten pleiten de volgende punten voor het optreden van een perceptuele stoornis:

 • Geboorteproblemen (vooral bij kortdurend of langdurig zuurstofgebrek).
 • Vroeggeboorten
 • Drugs- en alcoholmisbruik tijdens de zwangerschap

3. de symptomen van een perceptuele stoornis herkennen

Afhankelijk van het soort perceptuele stoornis zijn er heel verschillende verschijnselen.
In de volgende paragrafen bespreken we daarom kort de verschillende vormen.

Houd er rekening mee dat er altijd een individueel medisch onderzoek moet worden uitgevoerd om daadwerkelijk vast te stellen of uw kind aan een perceptuele stoornis lijdt.

Aarzel dus niet om bij lichamelijke of geestelijke tekenen van een afwijking naar uw kinderarts te gaan en de oorzaak te laten ophelderen.
Het is belangrijk dat zuiver lichamelijke oorzaken, zoals een gebrekkig gehoor of gezichtsvermogen, eerst worden uitgesloten.

Opmerking: in het algemeen kunnen alle waarnemingsstoornissen leiden tot overgevoeligheid of een zeer hoge prikkeldrempel, omdat de signalen soms versterkt of verzwakt worden.

3.1 De visuele waarnemingsstoornis bij kinderen

Kind macht einen Sehtest
Deels is het ruimtelijk zicht aangetast, hoewel beide ogen goed functioneren.

Als kinderen de visuele signalen die ze ontvangen niet goed kunnen interpreteren, is dat vaak te merken aan de volgende gedragingen:

 • Er zijn motorische onhandigheden in zowel de fijne als de grove motoriek.
 • Veel kinderen vinden het moeilijk om te knutselen of te schilderen.
 • De hand-oog coördinatie is slecht of bijna niet aanwezig, waardoor kinderen vaak opvallen bij sportlessen of vaker vallen.
 • Als het ruimtelijk inzicht verstoord is, hebben ze ook moeite met het spelen met bouwstenen of het bouwen met Duplo- of Lego-stukjes.
 • Op de kleuter- of basisschool zijn er vaak problemen met lezen en schrijven.

3.2 Hoorproblemen – de auditieve waarnemingsstoornis

Kind hält sich die Hand ans Ohr
Het gehoor op zich is meestal niet oorzakelijk.

Als het gehoorzintuig verstoord is, wordt dat meestal merkbaar in het taalgebruik. Het gevolg is een onduidelijke uitspraak. Sommige kinderen beginnen pas heel laat te spreken.

Voor getroffen kinderen is het vaak veel moeilijker om afzonderlijke klanken te onderscheiden. Daarom lijdt het spraakverstaan er in het algemeen onder.

Als gevolg daarvan hebben de meeste kinderen problemen met correct spellen.

Deze YouTube-video gaat specifiek over de auditieve verwerkings- en waarnemingsstoornis, kortweg AVWS:

3.3 Een verstoord tastgevoel maakt kinderen over- of ongevoelig

Kind stürzt mit dem Bobbycar
Sommige kinderen vallen opvallend vaak.

Tactiele perceptiestoornis bij kinderen zorgt ervoor dat sommige kinderen erg gevoelig zijn voor pijn. Daardoor hebben ze de neiging om zich in groepen terug te trekken en hebben ze moeite om nieuwe dingen te proberen waarbij het risico bestaat dat ze vallen.
Soms hebben kinderen al problemen met kleding die oncomfortabel tegen de huid schuurt.

Een verminderde gevoeligheid voor pijn leidt daarentegen vaak tot extreem gedrag. Frequente valpartijen storen kinderen nauwelijks, zodat de remmingsdrempel om gevaarlijke dingen te proberen laag is.

4 Therapiemogelijkheden voor kinderen met een verstoorde waarneming

In principe kunnen perceptuele stoornissen bij kinderen niet worden genezen. De mate waarin kan echter aanzienlijk worden verbeterd door een passende therapie.

Door een gerichte behandeling leren kinderen hun waarneming beter te controleren en te beheersen.

Afhankelijk van het soort beperking is ergotherapie, fysiotherapie, logopedie of zelfs orthoptie zinvol.
Daarnaast kunnen ouders hun kinderen op veel gebieden helpen door samen moeilijke taken aan te pakken.
Vooral op het gebied van de grove en fijne motoriek kunnen op deze manier aanzienlijke successen worden geboekt.

Tip: Aangezien de definitie van een perceptuele stoornis een erkende ziekte is volgens de ICD-10 (een gedetailleerde lijst vindt u hier), vergoeden zorgverzekeraars de kosten van therapie meestal volledig.
Bespreek dit echter altijd met uw zorgverzekeraar voordat u op een therapieaanbod ingaat.

5. verdere literatuur over het onderwerp

No products found.

No products found.

No products found.

Gerelateerde berichten