Ontwikkelingsstadia volgens Piaget: Alles over het model van de cognitieve ontwikkeling van kinderen

[Verdere lectuur over Piaget [/button]. De in 1896 geboren Zwitserse bioloog Jean Piaget is een van de meest gerespecteerde onderzoekers op het gebied van de cognitieve ontwikkelingspsychologie.Op elfjarige leeftijd schreef de jongen, die nog vooral …

Ontwikkelingsstadia volgens Piaget: Alles over het model van de cognitieve ontwikkeling van kinderen

Piaget Entwicklungsstufen
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Gezondheid
 4. »
 5. Ontwikkeling van het kind
 6. »
 7. Ontwikkelingsstadia volgens Piaget: Alles over het model van de cognitieve ontwikkeling van kinderen
Hoe is het ontwikkelingsmodel volgens Piaget opgebouwd?

Volgens Piaget verloopt de cognitieve ontwikkeling in 4 ontwikkelingsstadia.

Wanneer bereikt mijn kind het volgende stadium?

Volgens de fasentheorie van Piaget kunnen kinderen pas een hoger denkniveau bereiken wanneer zij de respectieve voorgaande fasen hebben doorlopen.

“Je stopt nooit met leren” – Wat is dat volgens Piaget?

Piaget gelooft dat mensen weliswaar hun volledige intelligentie bereiken in het vierde stadium, maar dat zij de rest van hun leven blijven leren.

[Verdere lectuur over Piaget [/button].

De in 1896 geboren Zwitserse bioloog Jean Piaget is een van de meest gerespecteerde onderzoekers op het gebied van de cognitieve ontwikkelingspsychologie.
Op elfjarige leeftijd schreef de jongen, die nog vooral geïnteresseerd was in biologie, zijn eerste essays, die hem al snel beroemd maakten.

In de loop der tijd ging hij zich echter steeds meer toeleggen op de cognitieve ontwikkeling van kinderen en creëerde hij zijn model, dat ook nu nog veel aanzien geniet.

De elementaire verbinding tussen biologie, psychologie en filosofie is kenmerkend voor Piagets ontwikkelingsstadia.

1. volgens Piaget omvat de cognitieve ontwikkeling 4 ontwikkelingsstadia

Kinder unterschiedlichen Alters liegen auf einer Wiese
Kinderen ontwikkelen zich geleidelijk.

Elk kind doorloopt in de loop van de kindertijd veel verschillende ontwikkelingsstadia. Centraal staat steeds het streven naar evenwicht.

Dit evenwicht, door Piaget omschreven als equilibratie, vindt plaats door accommodatie en assimilatie.

 • Assimilatie vindt plaats wanneer kinderen een nieuwe ervaring leren indelen in een reeds bekend perceptueel schema. Dit leidt tot generalisatie door de geleidelijke gewenning aan soortgelijke omstandigheden.
 • Accommodatie wordt altijd gebruikt wanneer een nieuwe ervaring niet kan worden ingedeeld in het eerdere begrip van de wereld. In dat geval leidt de nieuwe ervaring tot een uitbreiding en aanpassing van het wereldbeeld. Kinderen moeten dus leren hun aanvankelijk zeer beperkte denkpatroon voortdurend aan te passen aan de ervaringen in de omgeving.

Beide processen lopen altijd parallel. Bovendien ontwikkelen ook de zintuigen zelf zich voortdurend, zodat een nieuw verworven vermogen ofwel moet worden ingebed in vertrouwde structuren ofwel moet worden vastgehouden in een nieuwe structuur.

2 Piagets ontwikkelingsstadia – zo ziet het model er in detail uit

Piaget’s biografie:

Als je meer wilt weten over Jean Piaget en zijn leven, kun je hier een korte biografie en een lijst van al zijn publicaties vinden.

Jean Piaget verdeelt de cognitieve ontwikkeling in de volgende vier stadia:

 • sensorimotorische intelligentie (0 tot 2 jaar)
 • preoperationele intelligentie (2 tot 7 jaar)
 • concreet-operationele intelligentie (7 tot 11 jaar)
 • formeel-operationele intelligentie (vanaf 11 jaar)

In de volgende paragrafen willen wij de afzonderlijke ontwikkelingsstadia volgens Piaget kort introduceren.

Een zeer duidelijke video over de theorie van Piaget kunt u hier bekijken:

2.1 De ontwikkeling van sensorimotorische intelligentie als baby

ein Baby streckt sich
Baby’s moeten eerst ter wereld komen.

Tussen de leeftijd van 0 en 2 jaar leren kinderen vooral door al hun zintuigen aan te spreken. Elk voorwerp dat baby’s in hun handen houden wekt daarom automatisch hun nieuwsgierigheid en wordt gevoeld, geanalyseerd met de tong en, wat later, ook bekeken.

Kinderen van deze leeftijd hebben bijzonder veel plezier wanneer hun geest zich ontwikkelt in termen van objectpermanentie. Voorwerpen die korte tijd uit het zicht verdwijnen, zijn niet echt weg, maar slechts verborgen. Door de ontwikkeling van het geheugen zijn kinderen steeds beter in staat veranderingen in de ruimte waar te nemen.

In dit stadium kunnen kinderen de wereld nog niet in al haar facetten bevatten. Daarom kunnen zij ook niet begrijpen dat andere mensen de wereld anders kunnen zien. Hun wereldbeeld is dus nog egocentrisch.

2.2 Op tweejarige leeftijd bereiken kinderen de preoperationele fase.

kleines Mädchen steht mit einem Fernglas im Gras
Kinderen zijn door veel dingen gefascineerd.

Tussen de leeftijd van 2 en 7 jaar, wanneer kinderen nog aannemen dat andere mensen de wereld net zo zien als zij, zijn kinderen ongelooflijk nieuwsgierig.

Alles wordt in vraag gesteld en onderzocht. Elke bloem in de wei, elk insect en alle dieren in de dierentuin zijn waanzinnig interessant.

Daarnaast speelt magisch denken een belangrijke rol. Kinderen gebruiken hun fantasie en vermengen vaak werkelijkheid en fantasie.
Belangrijker dan de exacte weergave van de omgeving is de treffende karakterisering.

Door de verwerving van taalvaardigheden groeit de leervooruitgang op alle gebieden snel.

2.3 De concreet-operationele fase wordt gekenmerkt door logische processen

Kinder räumen gemeinsam die Spülmaschine aus
Organisatie vindt plaats in veel alledaagse dingen.

Logisch denken speelt nog geen rol in de pre-operationele fase. Tussen 7 en 11 jaar ontdekken kinderen echter steeds meer logische verbanden.

De meeste kinderen ordenen potloden op kleur, sorteren ze op een bepaalde grootte of beginnen zelfstandig hun schriften te ordenen.

Het begin van logisch denken gaat ook gepaard met het vermogen om dingen op verschillende manieren te zien. Kinderen kunnen steeds beter achter de façade kijken en ruimtelijk denken.
Als bijvoorbeeld één zijde van een kubus niet zichtbaar is, is het toch duidelijk welk cijfer er staat.

De gedachten en gevoelens van andere mensen kunnen steeds beter worden begrepen. Het inlevingsvermogen verbetert en kinderen zijn in staat te begrijpen dat hun kijk op de dingen niet de enige in de wereld is.

2.4 Formeel-operationele intelligentie wordt door kinderen verworven in de laatste van Piagets vier ontwikkelingsstadia.

Wanneer kinderen het hoogste ontwikkelingsstadium volgens Piaget bereiken, beschikken zij over alle vaardigheden die zij nodig hebben om de omgeving te begrijpen. Op het gebied van de cognitieve ontwikkeling betekent dit vooral dat kinderen meer belang hechten aan abstracte gevoelens en gedachten.

In toenemende mate ontwikkelt zich hun eigen identiteit en beginnen kinderen dingen te categoriseren in termen van hun belang voor hun eigen leven.

Ook al zijn de geestelijke vermogens nu voldoende om diepe emoties te voelen en te begrijpen, er is nog veel ervaring voor nodig om daaruit te groeien.

Om die reden eindigt de formeel-operationele fase niet, maar duurt deze het hele leven voort.

3 Kritiek op Piagets fasenmodel

Ook al is er meer dan één aanpassing van Piagets ontwikkelingsstadia in de wetenschap, tal van onderzoekers trekken de theorie in twijfel.

Met name wordt kritiek geuit op het feit dat de ontwikkelingsstadia volgens Piaget star zouden zijn en niet variabel verschuifbaar.
In sommige experimenten werd aangetoond dat kinderen reeds over vaardigheden van het derde stadium beschikken, hoewel zij het tweede stadium nog niet volledig hebben voltooid.

Bovendien zijn sommige onderzoeksresultaten van Piaget in twijfel getrokken als zijnde te onwetenschappelijk. In het bijzonder werkte Piaget zeer lang met zijn drie kinderen.

Ook al komen zeker niet alle aspecten 100% overeen met de huidige normen, toch zijn Piagets ontwikkelingsstadia zeer nuttig met betrekking tot de cognitieve capaciteiten van kinderen.

4 Verder lezen over Piaget

No products found.

Gerelateerde berichten