Ontwikkelingsmijlpalen: van baby tot peuter

Elke baby heeft zijn eigen ontwikkelingstempo. Ondanks de grote verschillen zijn er toch enkele ontwikkelingsmijlpalen die elk kind vroeg of laat onder de knie moet krijgen. In ons artikel gaan we uitgebreid in op de …

Ontwikkelingsmijlpalen: van baby tot peuter

Kind krabbelt Treppen hinauf
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Gezondheid
 4. »
 5. Ontwikkeling van het kind
 6. »
 7. Ontwikkelingsmijlpalen: van baby tot peuter
Wat moet ik doen als mijn kind achterloopt met bepaalde mijlpalen?

Elk kind is anders en de ontwikkeling is individueel. Als uw kind enige tijd achterloopt, is dat nog geen reden tot bezorgdheid.

Wanneer doen de meeste mijlpalen in de taalontwikkeling zich voor?

De taalontwikkeling gaat soms razendsnel. Vooral het tweede levensjaar is hierbij bepalend.

Wanneer leren kinderen lopen?

Gemiddeld leren kinderen lopen tussen de 9e en 15e maand.

Elke baby heeft zijn eigen ontwikkelingstempo. Ondanks de grote verschillen zijn er toch enkele ontwikkelingsmijlpalen die elk kind vroeg of laat onder de knie moet krijgen.

In ons artikel gaan we uitgebreid in op de ontwikkeling van baby’s en presenteren we kort de belangrijkste ontwikkelingsstappen.
[button]Boeken over de mijlpalen van de ontwikkeling van kinderen online kopen[/button]

1. kinderen leren anders

Baby krabbelt über den Boden
Niet elk kind houdt zich aan vaste tijden.

Met de geboorte van het eerste kind verandert het leven abrupt. De baby staat centraal en er is weinig tijd anders. Maar dat is voor de meeste ouders helemaal niet erg, want het eerste levensjaar van een kind is een van de spannendste ervaringen in het leven.

Terwijl een pasgeborene zijn hoofd al kan draaien en glimlachen, heeft hij wat meer tijd nodig voor de vele andere ontwikkelingsstadia.

Om ervoor te zorgen dat een zuigeling zich normaal kan ontwikkelen, volgt het eerste onderzoek direct na de geboorte. In de loop van het eerste levensjaar volgen nog vijf onderzoeken om de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling te controleren.

Bij de kindergeneeskunde ligt de nadruk vooral op tests met betrekking tot de reflexen van het kind en eventuele fysieke ontwikkelingsproblemen. Lengte en gewicht worden altijd geregistreerd in een tabel om de individuele ontwikkeling in de gaten te houden.

Een persoonlijk verslag van een moeder over de ontwikkelingsfasen in het eerste levensjaar is te zien in deze YouTube-video:

Tip: Ga naar elke aanbevolen controle en probeer je kind verder niet te veel te vergelijken met andere kinderen in je omgeving.
Verschillen en kleine afwijkingen van de norm zijn prima.

2. een kleine ontwikkelingskalender om dingen bij te houden

In de volgende paragrafen tonen we u in korte tabellen en opsommingen belangrijke mijlpalen in de ontwikkeling van uw peuter in het eerste levensjaar. Houd er altijd rekening mee dat dit slechts richtlijnen zijn.

Als u echter het gevoel hebt dat uw kind zich op een bepaald punt ongewoon traag ontwikkelt, aarzel dan niet om uw kinderarts ernaar te vragen. In de meeste gevallen blijken dergelijke zorgen echter ongegrond.

2.1 De eerste levensmaand

Geen smartphones:

Kinderen mogen de eerste levensjaren geen smartphone in handen krijgen, omdat dit kan leiden tot bijziendheid. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

Naast ongecontroleerde hoofdbewegingen en glimlachen laten baby’s zich in de eerste levensmaand vooral opmerken door te huilen. Ook hoor je vaker een Ohh of Ahh.

Het vermogen om te zien is nog zeer beperkt. In het begin kunnen baby’s alleen scherp zien binnen een bereik van 20 tot 30 cm. Kom dus zo dicht mogelijk bij uw kind. De ideale afstand is wanneer u borstvoeding geeft.

2.2 Ontwikkelingsmijlpalen in de tweede, derde en vierde maand

Leeftijd Vaardigheden
twee maanden
 • volgt bewegingen met haar ogen
 • kan het hoofdje optillen
 • begint meer geluiden te maken
drie maanden
 • kan het hoofd stilhouden en bewegen
 • reageert op geluiden door zich om te draaien
 • probeert op zijn onderarmen te steunen in buikligging
 • lacht vaker en herkent gezichten
vier maanden
 • probeert vaker dingen te pakken en kan zich steeds beter vasthouden
 • Kan zich omrollen of probeert dat tenminste
 • De baby kan verschillende geuren classificeren en heeft een voorkeur voor bepaalde geuren.

2.3 Op de leeftijd van zes maanden kunnen baby’s rechtop zitten.

ein Baby sitzt auf einem Bett
Baby’s hebben in het begin nog wat hulp nodig om te zitten.

Het duurt nog even voordat kinderen kunnen staan. De motoriek ontwikkelt zich echter steeds sneller, zodat kinderen tegen de tijd dat ze zes maanden oud zijn steeds beter dingen kunnen vastpakken en zelfs korte tijd kunnen zitten.

Beweging is echter niet het enige punt van vooruitgang. Vooral op het gebied van de taalontwikkeling worden de eerste grote veranderingen zichtbaar.
Algemene gurr-klanken worden steeds meer gebrabbelde woordfragmenten. Ook variaties in toonhoogte kunnen steeds meer worden waargenomen.

2.4 Zevende tot negende maand – voor sommige zuigelingen zijn vreemden taboe

Vrij zitten is geen probleem meer en de meeste kinderen kunnen zich aan voorwerpen optrekken. Als dit nog niet helemaal lukt, kunnen kinderen met een beetje hulp op eigen benen staan. Spierkracht is voldoende.

Kruipen is erg populair in deze fase. In de zevende maand gaat de vooruitgang nog langzaam, maar in de negende maand kunnen de kleintjes al moeilijk volgen.

Let op: Veel kinderen worden in deze periode vreemden, zodat het moeilijk kan zijn minder bekende vriendjes te bezoeken.

2.5 Het eerste levensjaar – leren lopen en praten

Junge macht seine ersten Schritte
De eerste stapjes zijn nog wat wiebelig.

Na ongeveer twaalf maanden beginnen veel kinderen hun eerste woordjes te spreken. Slechts enkele kinderen kunnen met negen maanden al papa en mama zeggen. Het taalbegrip is echter veel verder gevorderd, zodat een peuter op de leeftijd van één jaar eenvoudige instructies begrijpt en kan uitvoeren.

Wat de grove motoriek betreft, is er een snelle sprong van staan naar zelfstandig lopen. Voor bijna alle ouders zijn de eerste stapjes een van de belangrijkste ontwikkelingsmijlpalen in de kindertijd. Sommige ouders moeten echter wat langer geduld hebben, want deze fase kan zich uitstrekken tot 15 of 16 maanden.

Wat de fijne motoriek betreft, kunnen kinderen een voorwerp met twee vingers vasthouden in een zogenaamde knijpgreep.

3 Het tweede levensjaar in sneltreinvaart

Nadat de eerste woordjes eindelijk over de lippen van het kind zijn gekomen, neemt de woordenschat in het tweede levensjaar steeds sneller toe. Terwijl veel kinderen 10 tot 30 woorden spreken op de leeftijd van 18 maanden, spreken ze vaak 200 woorden op de leeftijd van twee jaar. Vanaf dat moment worden steeds meer zinnen van 2 of 3 woorden gebruikt.

Bovendien kunnen kinderen op tweejarige leeftijd

Kind mit einem Fußball
Ballen spreken de meeste kinderen erg aan.
 • met een vork eten (er is een toenemende wens om invloed uit te oefenen op wat ze eten)
 • een potlood vasthouden
 • zichzelf aankleden
 • ballen gooien en vangen
 • ballen schieten en rennen
 • trappen beklimmen
 • eenvoudige puzzels beheersen

4. tips voor het hele gezin

Probeer uw kind aan te moedigen en hem/haar mogelijkheden tot ontwikkeling te bieden. Laat u niet afschrikken door buitenstaanders, maar pas de respectieve ideeën aan de ontwikkelingsfase van uw kind aan. Probeer echter een open geest te houden en aarzel niet om uw kinderarts te raadplegen en specifieke vragen te stellen als zich problemen voordoen.

U kunt uw kind altijd motiveren in zijn ontwikkeling door veel tegen hem te praten en hem te steunen wanneer hij probeert te lopen en te kruipen.

5. boeken kopen over de mijlpalen van de ontwikkeling van het kind online

No products found.

No products found.

No products found.

Gerelateerde berichten