Ontwikkelingsachterstand bij kinderen: symptomen, oorzaken en tips voor bevordering

Vooral in de eerste levensjaren weten ouders vaak niet zeker of hun baby zich normaal en naar leeftijd ontwikkelt. Dit komt vooral doordat de vaardigheden en ontwikkelingsstappen van hun eigen kind voortdurend worden vergeleken met …

Ontwikkelingsachterstand bij kinderen: symptomen, oorzaken en tips voor bevordering

entwicklungsverzoegerung
  1. Tijdschrift
  2. »
  3. Gezondheid
  4. »
  5. Ontwikkeling van het kind
  6. »
  7. Ontwikkelingsachterstand bij kinderen: symptomen, oorzaken en tips voor bevordering
Wat is een ontwikkelingsachterstand?

Kinderen ontwikkelen zich in een individueel tempo. Er zijn echter drempels voor wanneer een kind een bepaald ontwikkelingsstadium zou moeten hebben bereikt. Als ze achterblijven, spreken artsen van een ontwikkelingsachterstand.

Wanneer moet een bezoek aan de dokter worden gebracht?

Als u afwijkingen in de ontwikkeling van uw kind opmerkt, moet u naar de kinderarts. Ontwikkelingsachterstanden en -stoornissen kunnen worden opgespoord met behulp van verschillende onderzoeken.

Hoe kan een ontwikkelingsachterstand worden behandeld?

Tegenwoordig zijn er zeer veel verschillende therapiemogelijkheden die tot doel hebben uw kind op een speelse manier te bevorderen.

Vooral in de eerste levensjaren weten ouders vaak niet zeker of hun baby zich normaal en naar leeftijd ontwikkelt. Dit komt vooral doordat de vaardigheden en ontwikkelingsstappen van hun eigen kind voortdurend worden vergeleken met die van andere kinderen. Maar hoe herkennen ouders een ontwikkelingsachterstand? En welke ondersteuningsmogelijkheden zijn er?

In onze gids willen wij u informeren over het thema ontwikkelingsachterstand. We leggen uit wanneer er sprake is van een stoornis en welke oorzaken mogelijk zijn. Daarnaast laten we u verschillende mogelijkheden zien hoe deze kinderen ondersteund kunnen worden.

[button]De ontwikkeling van kinderen in de gaten houden[/button]

1. ontwikkelingsstoornissen kunnen zeer verschillende gebieden beïnvloeden

Baby krabbelt eine Treppe hoch
De snelheid van ontwikkeling kan in verschillende gebieden sterk verschillen.

“Loopt ze nog steeds niet?” of “Mijn kind was op die leeftijd al droog.” Wie heeft dergelijke uitspraken niet gehoord? In onze maatschappij worden ouders voortdurend geconfronteerd met de vraag of de ontwikkelingsfase van hun kind overeenkomt met de norm of dat er sprake is van stoornissen.

De ontwikkeling van elk individueel kind is echter zeer verschillend. Terwijl sommige kinderen hun eerste stapjes zetten op de leeftijd van 10 maanden, nemen anderen hun tijd en breiden ze eerst hun taalvaardigheid uit.

Daarom is het volkomen normaal als de ontwikkelingsfase van kinderen van dezelfde leeftijd verschillen vertoont. In de meeste gevallen hebben de kinderen de stapjes na korte tijd al ingehaald.

Autisme vroegtijdig opsporen

In 2017 ontdekten wetenschappers in een studie dat autisme bij zes maanden oude zuigelingen kan worden opgespoord met behulp van hersenscans. De nauwkeurigheid van het onderzoek is 96%.

Er zijn echter tijdslimieten waarop een kind een bepaald ontwikkelingsstadium moet hebben bereikt. Als de arts bij verschillende onderzoeken vaststelt dat deze grenzen zijn overschreden, is er sprake van een zogenaamde ontwikkelingsachterstand. Na verloop van tijd kan dit ook uitdraaien op een verstandelijke beperking.

Een vertraging kan gevolgen hebben voor de volgende gebieden:

  • Motorische vaardigheden
  • mentale ontwikkeling
  • taalontwikkeling
  • emotionele ontwikkeling
  • sociale competentie

Een ontwikkelingsachterstand betekent niet automatisch een verstandelijke beperking! Bij veel kinderen doen de problemen zich bijvoorbeeld slechts op één gebied voor.

Een ontwikkelingsachterstand gaat niet noodzakelijk gepaard met specifieke symptomen. Wel moeten ouders altijd in de gaten houden of hun kind in een normaal tempo algemene vaardigheden leert. Als er afwijkingen zijn, worden die vaak ook ontdekt door opvoeders in de kleuterklas.

2. ontwikkelingsstoornissen zijn niet altijd erfelijk

Vater und Kind üben spielerisch
Door oefening en imitatie kan een kind zijn vaardigheden uitbreiden.

De ontwikkeling van elk kind is uniek. En dus kunnen de oorzaken van een ontwikkelingsachterstand of -stoornis ook heel verschillend van aard zijn. Voor een normale ontwikkeling moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Als dit niet het geval is, kan de ontwikkeling ernstig vertraagd worden.

Hieronder volgt een kort overzicht van de meest voorkomende oorzaken van ontwikkelingsachterstand.

  • Genetische oorzaken: Veel ontwikkelingsstoornissen zijn aangeboren. Als een kind bijvoorbeeld last heeft van een verminderd gehoor, kan dit grote problemen opleveren met betrekking tot de taalontwikkeling. Maar ook erfelijke afwijkingen kunnen ervoor zorgen dat de hersenen zich niet goed kunnen ontwikkelen.
  • Biologische rijpingsprocessen: De ontwikkelingsfasen volgen een bepaald patroon. Een kind leert bijvoorbeeld eerst zitten, daarna lopen. Deze stappen kunnen echter pas worden doorlopen als de hersenen van het kind er klaar voor zijn. Als het biologische rijpingsproces wordt vertraagd, wordt de ontwikkeling van het kind dienovereenkomstig vertraagd.
  • Leren door de omgeving: Kinderen kunnen hun capaciteiten alleen ontwikkelen als zij daarbij worden ondersteund en uitgedaagd. Daarom zijn vooral de ouders, maar ook de hele sociale omgeving verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Als de kinderen bijvoorbeeld worden verwaarloosd of psychosociaal worden belast, kan een ontwikkelingsachterstand ontstaan.

Maar ook neurologische of lichamelijke ziekten kunnen leiden tot overeenkomstige symptomen en een ontwikkelingsachterstand van het kind. In veel gevallen komen verschillende factoren samen.

3 Praat met uw kinderarts als u afwijkingen opmerkt.

Arzt untersucht Kind
Een kinderarts kan met behulp van verschillende tests bepalen in hoeverre er sprake is van een ontwikkelingsachterstand.

Dus als je een ontwikkelingsachterstand bij je kind opmerkt, moet je zo snel mogelijk hulp inschakelen. Want hoe eerder de problemen worden behandeld, hoe groter de kans dat er geen verdere gevolgen optreden.

Alleen een arts kan een diagnose stellen. Allereerst krijgt u een anamnese, waarin u uitgebreid kunt beschrijven wat u aan uw kind hebt gemerkt. Met behulp van verschillende onderzoeken kan de arts vervolgens beoordelen of de ontwikkelingsachterstand licht of ernstig is. Aan de hand van speciale tests kan ook worden vastgesteld welke gebieden zijn aangedaan.

De volgende diagnostische methoden kunnen in dit geval worden overwogen:

  • verschillende ontwikkelingstests om de capaciteiten van het kind te beoordelen
  • een lichamelijk-neurologisch onderzoek
  • bloedonderzoek
  • vragenlijsten en tests
  • onderzoeken om genetische ziekten vast te stellen

Insommige gevallen is het nodig uw kind door te verwijzen naar een specialist. Afhankelijk van de oorzaak kunnen ook remedial teachers of psychologen worden geraadpleegd.

Een ontwikkelingsachterstand is niet automatisch een ontwikkelingsstoornis. Het is dus mogelijk dat de kinderen na verloop van tijd de verschillende vaardigheden hebben ingehaald en zich normaal ontwikkelen.

4. er zijn verschillende therapeutische maatregelen, afhankelijk van de ontwikkelingsstoornis

Physiotherapeutin therapiert Entwicklungsstörung
Met een fysiotherapeut wordt de lichamelijke bewegingsontwikkeling van het kind bevorderd.

Veel ouders zijn aanvankelijk geschokt en bang wanneer een ontwikkelingsachterstand wordt vastgesteld. Aan de andere kant slaat echter de opluchting toe omdat ze eindelijk zekerheid hebben en de problemen kunnen aanpakken.

Tegenwoordig zijn er veel mogelijkheden om het kind te helpen zich te ontwikkelen en de tekorten te compenseren. Het doel is ook dat de kinderen leren leven met hun sterke en zwakke punten. Verschillende therapiemethoden moeten het kind in staat stellen op gelijke voet deel te nemen aan het sociale leven.

Detherapie begint daarom altijd bij de oorzaak van de ontwikkelingsachterstand. In het geval van lichamelijke oorzaken worden deze eerst weggenomen met passende medicatie of behandeling.

De volgende vormen van therapie kunnen worden overwogen:

  • Fysiotherapie voor motorische problemen
  • Ergotherapie voor problemen met beweging of lichaamsgevoel
  • Logopedie voor spraakachterstand

De behandelend arts stelt meestal een individueel therapieconcept voor uw kind samen. Door training en oefeningen kunnen kinderen enorme vooruitgang boeken. Daarnaast kunt u terecht bij centra voor vroegtijdige interventie. Deze bieden naast veel verschillende therapieën ook begeleidingssessies voor de getroffenen.

Maar ook u als ouders kunt uw kind helpen nieuwe vaardigheden aan te leren. De therapeuten geven u oefeningen die u thuis met uw kind spelenderwijs kunt doen. Het is ook belangrijk dat u uw kind laat zien dat u van hem houdt en hem waardeert ondanks zijn tekortkomingen.

In deze video krijgt u een kort inzicht in het werk van vroegtijdige interventiecentra:

5 De ontwikkeling van het kind in het oog houden

No products found.

No products found.

No products found.
Gerelateerde berichten