Marburg Concentratie Training: Hoe de gedragstraining voor kinderen werkt

Kinderen die zich niet kunnen concentreren, kunnen vaak niet zo goed presteren als ze zouden moeten kunnen. Het gebrek aan concentratie beïnvloedt zowel het algemene leerproces als de schoolprestaties. DeMarburg Concentratietraining is ontworpen om kinderen …

Marburg Concentratie Training: Hoe de gedragstraining voor kinderen werkt

marburger konzentrationstraining
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Gezondheid
 4. »
 5. Marburg Concentratie Training: Hoe de gedragstraining voor kinderen werkt
Voor wie is de Marburg-concentratietraining bedoeld?

De training is primair gericht op kinderen die lijden aan een concentratiestoornis in de vorm van ADD of ADHD.

Wat wordt er bereikt met de Marburg training?

Het doel van de training is dat de kinderen leren een taak gestructureerd en geconcentreerd aan te pakken. Voor de motivatie en het plezier worden de kinderen vaak geprezen in plaats van bekritiseerd.

Hoe werkt een training?

De Marburg Concentratietraining vindt wekelijks plaats en duurt 60 tot 90 minuten. Elke sessie volgt altijd dezelfde structuur.

Kinderen die zich niet kunnen concentreren, kunnen vaak niet zo goed presteren als ze zouden moeten kunnen. Het gebrek aan concentratie beïnvloedt zowel het algemene leerproces als de schoolprestaties.

DeMarburg Concentratietraining is ontworpen om kinderen te helpen taken en uitdagingen geconcentreerdaan te pakken. In dit artikel wordt uitgelegd voor wie deze training in het bijzonder bedoeld is en hoe zij in het algemeen werkt.

[knop]Aanbeveling van de redactie: Verdere concentratiehulpmiddelen voor kinderen[/knop]

1. de Marburg Concentratie Training is vooral gericht op kinderen met ADHD.

schreiendes maedchen haelt sich die ohren zu
Als kinderen aan ADHD lijden, vinden ze het heel moeilijk om zich op één ding te concentreren.

Tegenwoordig heeft ongeveer 5-8% van de kinderen last van een gebrek aan concentratie. Dit komt vaak voor in combinatie met ADHD.

De getroffen kinderen hebben een uitgesproken bewegingsdrang of vallen op door hun dromerigheid. Bij schooltaken worden deze kenmerken een probleem omdat de kinderen gemakkelijk worden afgeleid en zich niet op een taak kunnen concentreren.

Het grootste probleem bij slechte concentratie is dat de kinderen in een soort vicieuze cirkel terechtkomen. Ze maken vaak fouten en krijgen daarvoor veel kritiek, zodat de frustratie en de faalverwachtingen steeds groter worden.

DeMarburg Concentratie Training (MKT) is begin jaren negentig ontwikkeld door de schoolpsycholoog Dieter Gorbatschow. Het is bedoeld om kinderen met concentratieproblemen te helpen geconcentreerd te leren en te werken. In de speciale training leren kinderen hun werkstijl te veranderen om de vicieuze cirkel te doorbreken.

De gedragstraining op basis van zelfinstructie is gericht op

 • kleuters,
 • schoolkinderen en
 • tieners,

die lijden aan ADD, ADHD, dyslexie of dyscalculie. De training is echter ook geschikt voor kinderen die teksten niet nauwkeurig kunnen lezen en begrijpen, geen plezier meer hebben in school of overweldigd worden door huiswerk.

Let op: als uw kind een verstandelijke beperking heeft, zijn de oefeningen slechts beperkt geschikt. In dat geval spelen andere therapieën een veel belangrijkere rol.

2. het doel van de opleiding is het bevorderen van zelfstandigheid en prestatiebereidheid.

Versterking van de ouder-kindrelatie
Wil de training succesvol zijn, dan moet ook de ouder-kindrelatie worden bevorderd en versterkt. Het belangrijkste punt hierbij is dat de ouders begrijpen waarom hun kind zo reageert. Door hun reacties te veranderen, zijn zij veel beter in staat met de moeilijkheden om te gaan.

Concentratieproblemen brengen vele andere moeilijkheden met zich mee. Als gevolg van het niet kunnen presteren op school kunnen ernstige gedragsproblemen of zelfs psychische stoornissen ontstaan. Daarom is het belangrijk om zo vroeg mogelijk iets aan de concentratiestoornis te doen.

Metbehulp van het Marburg Programma worden kinderen gestimuleerd om zelfstandig te zijn. Het doel is dat ze leren omgaan met fouten en weer meer vertrouwen in zichzelf krijgen. Duidelijke regels en een consequente handelingsstructuur kunnen positieve aandacht genereren.

Om deze doelen te kunnen bereiken, moeten de kinderen eerst leren een taak planmatig aan te pakken. Deze eigenschap wordt zelfinstructie genoemd.

Zelfinstructietraining kan worden onderverdeeld in vijf fasen:

 • Modelleren: De trainer treedt op als model door actief de aanpak van een taak te demonstreren.
 • Externe controle: De trainer spreekt vervolgens de afzonderlijke stappen opnieuw hardop uit, waarbij de kinderen de instructie volgen en de taak zelf uitvoeren.
 • Hardop denken: Hierna neemt het kind de rol van de trainer op zich door tijdens het uitvoeren van de taak de instructie hardop uit te spreken tegen de andere kinderen.
 • Stille zelfinstructie: In een volgende stap mag het kind de instructie alleen fluisteren tijdens het uitvoeren van de taken.
 • Innerlijk spreken of zelfinstructie: Het doel van de training is dat de kinderen de instructie niet meer hardop uitspreken, maar alleen nadenken terwijl ze de taak uitvoeren.

Naast zelfinstructie leren kinderen ook ontspanningstechnieken zoals yoga of autogene training.


3. de opleiding heeft altijd een consistente structuur

kind macht yoga-uebung
Ontspanningsoefeningen helpen kinderen om stress te verwerken.

In de regel vindt de Marburg Concentratietraining plaats in een groep van drie tot acht kinderen. De training kan echter ook als individuele training worden gebruikt. De zes tot acht sessies vinden wekelijks plaats en duren meestal 60 tot 90 minuten. Daarnaast bieden de trainers ouderavonden aan waar de nadruk ligt op uitleg van het concept. De ouders krijgen tips over hoe ze kunnen omgaan met het gebrek aan concentratie van hun kind.

Alle spelletjes en opdrachten staan steeds in het teken van het bevorderen van de concentratie. Elke training heeft dezelfde structuur. Een dynamische oefening om op te warmen wordt gevolgd door een ontspanningsoefening ter voorbereiding op de komende training. Daarna volgt de werkfase, waarin materialen zoals werkbladen worden gebruikt om de concentratie te bevorderen. Tussen de werkfasen worden spelletjes gespeeld om de zintuiglijke waarneming te verbeteren en het geheugen te trainen.

Alle oefeningen en trainingsmaterialen zijn aangepast aan de leeftijd en zeer gemakkelijk om mee te werken. Het is meer een kwestie van geconcentreerd lezen en begrijpen van de werkinstructies. Hoe meer plezier een kind heeft in de taak, hoe beter het zich kan concentreren. Daarom wordt tijdens de waarnemings- en geheugentraining alleen lof en geen kritiek gegeven.

Tip: Om de concentratie te verbeteren kunt u uw kind ook verhaaltjes voorlezen of samen bordspelletjes spelen. Op die manier heeft het kind plezier en plezier in het leren.

4 Veelgestelde vragen en antwoorden

Kunnen de oefeningen ook thuis worden gedaan?
techniken marburger konzentrationstraining
De technieken van de Marburg Concentratie Training moeten ook thuis worden geoefend.

De Marburg Training is een therapeutische maatregel om concentratiestoornissen te behandelen. De kinderen leren de technieken in de bijbehorende cursusonderdelen.

Daarnaast kunt u thuis een oefenprogramma uitvoeren om de geleerde technieken toe te passen. Op ouderavonden krijgt u informatie over hoe u het concentratievermogen van uw kind thuis kunt vergroten.

Worden de kosten gedekt door de ziektekostenverzekering?

De Marburg-concentratietraining is een preventieve maatregel die vaak in ergotherapiepraktijken wordt aangeboden. De cursus bestaat meestal uit zes trainingseenheden van elk 90 minuten. De gemiddelde vergoeding bedraagt 150 tot 200 euro.

DeMarburg-concentratietraining wordt niet gedekt door de ziektekostenverzekering. Als een kinderarts een voorschrift ter zake afgeeft, zullen sommige ziektekostenverzekeraars de kosten van deze cursus echter gedeeltelijk of zelfs volledig vergoeden. Praat daarom vooraf met uw kinderarts en uw ziektekostenverzekeraar.

Is er kritiek op de Marbug-concentratietraining?

De gedragstraining is bedoeld om kinderen te helpen zich beter te concentreren op huiswerk en schooltaken. Veel ouders hebben al positieve ervaringen met dit programma. Negatieve kritiek is er nauwelijks.

In een studie onderzochten de Münchense psychologen Andrea Hahnefeld en Ursula Heuschen 125 basisschoolkinderen in de leeftijd van zes tot elf jaar. Drie maanden na afloop van de training zei 76% van de ouders dat hun kinderen het huiswerk nu beter aankonden.

5. aanbeveling van de redactie: Verdere concentratiehulpmiddelen voor kinderen

No products found.

No products found.

No products found.

Gerelateerde berichten