Logopedie voor kinderen: behandeling van spraakstoornissen met een logopedist

Spraakproblemen kunnen een enorme belasting zijn voor kinderen. Logopedie voor kinderen is daarom enorm belangrijk om sociale gevolgen van een taalverwervingsstoornis te voorkomen. Hoe vroeger de logopedie begint, hoe groter de kans op succes. In …

Logopedie voor kinderen: behandeling van spraakstoornissen met een logopedist

logopaedie kinder
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Gezondheid
 4. »
 5. Ontwikkeling van het kind
 6. »
 7. Logopedie voor kinderen: behandeling van spraakstoornissen met een logopedist
Welke spraakstoornis komt het meest voor bij kinderen?

De meeste kinderen lijden aan een articulatiestoornis. Dit betekent dat ze sommige klanken niet kunnen vormen en ze daarom weglaten of vervangen door andere klanken.

Wat is het verschil tussen spraakondersteuning en logopedie?

Als er geen spraakstoornis is, is het meestal voldoende dat kinderen worden aangemoedigd regelmatig te spreken om tekorten te compenseren. Dit wordt spraakbevordering genoemd. Bij logopedie daarentegen worden kinderen met een spraakstoornis behandeld.

Hoe werkt logopedie meestal bij kinderen?

In de individuele sessies gebruiken logopedisten spelletjes en oefeningen om de mondmotoriek te verbeteren en woordenschatproblemen te behandelen.

Spraakproblemen kunnen een enorme belasting zijn voor kinderen. Logopedie voor kinderen is daarom enorm belangrijk om sociale gevolgen van een taalverwervingsstoornis te voorkomen. Hoe vroeger de logopedie begint, hoe groter de kans op succes.

In dit artikel leggen we uit hoe je spraakstoornissen kunt herkennen, wanneer een bezoek aan een logopedist nodig is en hoe hij of zij precies te werk gaat.

[button]Verder lezen over spraakstoornissen bij kinderen[/button]

1. de meeste kinderen lijden aan articulatiestoornissen

maedchen bei einer logopaedin
Veel kinderen vinden het moeilijk om met hun mond en tong bepaalde klanken te vormen.

Of het nu gaat om lees- en spellingsproblemen, dyslexie of spraakstoornissen – heel wat kinderen in Duitsland worden getroffen door een stoornis in de verwerving van geschreven of gesproken taal. Genetische aspecten, motorische stoornissen of geestelijke handicaps kunnen als oorzaken worden beschouwd. In zeldzame gevallen worden spraakstoornissen veroorzaakt door afasie (beschadiging van bepaalde hersengebieden).

De taalontwikkeling van kinderen doorloopt verschillende fasen. In elk van deze fasen kan er sprake zijn van een vertraging of zelfs een stoornis. Terwijl sommige kinderen problemen hebben met grammatica, hebben andere kleuters moeite met het vormen van bepaalde klanken. De gebieden waarop kinderen spraak- of taalproblemen vertonen, kunnen sterk variëren.

De volgende spraakstoornissen komen het meest voor bij kinderen:

 • Articulatiestoornissen
 • Spraakontwikkelingsstoornissen (grammatica, zinsbouw)
 • Spraakverloopstoornissen (stotteren)
 • Stemstoornissen

De meeste kinderen lijden aan articulatiestoornissen. Volgens de Duitse federale vereniging voor logopedie heeft ongeveer 13,5% van de kinderen articulatiestoornissen. Dit betekent dat zij klanken niet correct kunnen vormen en uitspreken. Vaak laten ze deze klanken dan weg of vervangen ze door andere. Het kind zegt bijvoorbeeld Sule in plaats van Schule of Tamm in plaats van Kamm.

Als de afwijkingen zich slechts op één gebied voordoen, kan de arts de oorzaken beter achterhalen. Bij sommige kinderen doen de problemen zich echter niet in één, maar in meerdere gebieden voor. In dat geval is de diagnose iets moeilijker.


2. in sommige gevallen helpt taalondersteuning

mutter regt ihr kind zum sprechen an
Met behulp van oefeningen en spelletjes kunt u uw kind aanmoedigen om te spreken.

In veel gevallen merken ouders dat hun kind bepaalde tekortkomingen heeft in de spraakontwikkeling. Soms is het echter ook de kinderarts die de ouders op de afwijkingen wijst.

Zodra u als ouders merkt dat uw kind niet zo goed kan spreken als andere kinderen van dezelfde leeftijd, moet u uw kinderarts bezoeken en om advies vragen. Want hoe eerder spraakstoornissen worden behandeld, hoe groter de kans dat de therapie succes heeft. Taal is een zeer belangrijk middel om te kunnen communiceren in onze samenleving. Het verwerven van dit vermogen is daarom een topprioriteit.

In sommige gevallen is eenvoudige taalondersteuning voldoende om de taalontwikkeling van het kind te bevorderen. Dit is vaak het geval wanneer kinderen weinig aandacht krijgen of Duits niet als moedertaal maar als tweede taal leren. Ouders kunnen helpen door hun kinderen herhaaldelijk te motiveren om gericht te spreken. Ook in de kleuterschool worden overeenkomstige taalondersteuningsprogramma’s aangeboden.

Kinderen met echte spraakstoornissen hebben daarentegen professionele hulp nodig van een logopedist.

Tekenen van een verstoorde spraakontwikkeling zijn de volgende:

 • afwezigheid van de brabbelfase
 • beperkt hoorvermogen
 • motorische stoornissen in het gezicht-mondgebied
 • vertraagde vooruitgang in de spraakontwikkeling
 • prestaties komen niet overeen met de dagelijkse norm

Op tweejarige leeftijd moeten kinderen een woordenschat van ongeveer 50 woorden hebben. Ze moeten ook hun eerste zinnen van twee woorden kunnen vormen.


3. behandeling van spraakstoornissen – deze spraakoefeningen worden gebruikt

maedchen macht beim logopaeden zungenuebungen
Bij fonatiestoornissen gaat het er vooral om de tongspieren te versterken.

Alsu afwijkingen opmerkt in de spraakontwikkeling van uw kind, moet u eerst uw kinderarts raadplegen. Na een grondig onderzoek kan hij of zij uw kind doorverwijzen naar een specialist of een logopedist.

Logopedievoor kinderen vindt meestal plaats in individuele sessies. Slechts zelden vindt de therapie plaats in kleine groepen. De behandeling wordt altijd aangepast aan de leeftijd en het ontwikkelingsstadium van het kind. In de eerste sessie krijgt de logopedist een beeld van het taalontwikkelingsniveau van het kind. Daarbij worden verschillende testprocedures gebruikt.

Bij logopedie voor kinderen wordt de inhoud van de therapie spelenderwijs aangeleerd. Met behulp van kleine spelletjes en eenvoudige opdrachten leren kinderen bijvoorbeeld klanken uit te spreken en te onderscheiden.

Verschillende spraakoefeningen worden gebruikt om spraakstoornissen te behandelen. Als een zwakke tongmusculatuur verantwoordelijk is voor de spraakproblemen, kunnen tongoefeningen gericht op het versterken van de betreffende musculatuur helpen.

Ook ouders spelen een belangrijke rol bij logopedie. Zij worden meestal bij de therapie betrokken, zodat zij thuis met hun kinderen kunnen oefenen wat zij hebben geleerd met behulp van spelletjes en oefenbladen.

4 Veelgestelde vragen en antwoorden

Kassel Stottertherapie
Kassel Stottertherapie is een populair concept om vloeiender te kunnen spreken. Kinderen leren een nieuwe manier van spreken waarmee ze hun spraak kunnen beheersen. Er wordt gebruik gemaakt van spreekoefeningen, ontspanningstechnieken en geluids- en videoanalyse.
Op welke leeftijd kan de behandeling worden gestart?

Wanneer met logopedie moet worden begonnen, hangt af van hetsoort spraakstoornis. Als de spraakproblemen bij kinderen al op zeer jonge leeftijd merkbaar worden, is het zinvol om al bij kleine kinderen gebruik te maken van logopedie. In principe kunnen kinderen vanaf een leeftijd van ongeveer drie jaar beginnen met therapie bij een logopedist.

Worden de kosten voor logopedie vergoed door de ziektekostenverzekering?

Logopedie voor kinderen is een zogenaamd geneesmiddel en valt daarom onder de medische basiszorg. Tot 18 jaar worden de kosten van de therapie vergoed door de zorgverzekering. Als volwassenen gebruik maken van logopedie moet een eigen bijdrage worden betaald.

Hoe lang duurt een logopedische behandeling gemiddeld?

Een therapiesessie duurt ongeveer 30 tot 60 minuten en vindt één of twee keer per week plaats. In een eerste consult worden de spraakstoornissen beoordeeld en geëvalueerd. Vervolgens bepaalt de logopedist hoeveel sessies nodig zijn. Volgens de remedierichtlijn worden 30 sessies gegeven voor articulatiestoornissen, en tot 60 sessies voor spraakontwikkelingsstoornissen.

5 Verdere literatuur over spraakstoornissen bij kinderen

No products found.

No products found.

No products found.

Gerelateerde berichten