Lichamelijke beperkingen bij kinderen: hoe helpt u uw kind in het dagelijks leven?

De schok dat je kind na een ongeval de zwaarste lichamelijke beperkingen moet doorstaan, is minstens zo diep als wanneer je na de geboorte van je kind de diagnose krijgt dat je kind een genetische …

Lichamelijke beperkingen bij kinderen: hoe helpt u uw kind in het dagelijks leven?

Körperliche Behinderungen bei Kindern
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Gezondheid
 4. »
 5. Kinderziekten
 6. »
 7. Lichamelijke beperkingen bij kinderen: hoe helpt u uw kind in het dagelijks leven?
Wat zijn de oorzaken van lichamelijke handicaps bij kinderen?

Lichamelijke handicaps kunnen het gevolg zijn van een genetische afwijking of van een ongeval of ziekte.

Welke vormen van handicaps zijn denkbaar?

De lijst van verschillende soorten lichamelijke handicaps bij kinderen is lang. De symptomen en kenmerken variëren afhankelijk van het ziektebeeld.

Hoe worden lichamelijk gehandicapte kinderen behandeld?

De verschillende soorten lichamelijke beperkingen vereisen ook verschillende therapieën. Ondersteuning is in dit verband een prioriteit.

De schok dat je kind na een ongeval de zwaarste lichamelijke beperkingen moet doorstaan, is minstens zo diep als wanneer je na de geboorte van je kind de diagnose krijgt dat je kind een genetische afwijking heeft en in de toekomst met handicaps zal worden geconfronteerd. Nu in shock raken zou echter de verkeerde weg zijn.

Wij tonen u mogelijkheden en manieren waarop u een kind met een lichamelijke handicap het beste kunt ondersteunen.

[button]Verdere adviesliteratuur voor ouders[/button]

1 Een blik op de statistieken: 7,8 miljoen Duitsers hebben een lichamelijke handicap.

Politiek correct …

… is de term “mensen met een handicap” of (in uitzonderlijke gevallen) de term “gehandicapten”. Het Bondsministerie van Arbeid en Sociale Zaken geeft online informatie over de rechten van mensen met een handicap en heeft ook onderzoekstips, zoals de app “Teilhabeberatung” (“Participatiebegeleiding”), beschikbaar bij de afdeling voor participatie en inclusie.

Volgens het Bundesamt für Statistik had eind 2017 9,4 procent van de Duitsers de status van “zwaar gehandicapt”. Deze categorie omvat iedereen die bij het pensioenbureau een mate van invaliditeit van minstens 50 kon aantonen. 23 procent van de ernstig gehandicapten had een mate van invaliditeit van 100, en voor 33 procent was de mate van invaliditeit 50. Uitgedrukt in cijfers zijn de bijna tien procent van de bevolking 7,8 miljoen Duitsers met een ernstige handicap. De lijst van welke soorten handicaps hierachter schuilgaan is lang.

Kinderen en jongeren worden zelden door handicaps getroffen. Met twee procent vormen zij de kleinste groep getroffenen. Ter vergelijking: 44 procent van de ernstig gehandicapten is tussen de 55 en 64 jaar oud, 34 procent is 75 jaar en ouder.

1.1 Een handicap ontstaat meestal na een ziekte

Er zijn ook statistische waarden over de oorzaken die tot de handicap hebben geleid:

 • 88 procent van de ernstig gehandicapten ontwikkelde zich na een ziekte.
 • Drie procent van de ernstig gehandicapten had een aangeboren handicap of een handicap die in het eerste levensjaar ontstond.
 • Eén procent van de ernstig gehandicapten was het gevolg van een ongeval of een beroepsziekte.

1.2 De meest voorkomende vorm van ernstige invaliditeit is een lichamelijke handicap.

De meest voorkomende vorm van ernstige invaliditeit is lichamelijke invaliditeit met een percentage van 59 procent. In 25 procent van de gevallen is de ernstige handicap te wijten aan het orgaansysteem of de interne organen.

Beperkingen van armen en benen (12 procent) en van de romp en wervelkolom (elf procent) komen minder vaak voor. Blindheid of slechtziendheid (vijf procent), slechthorendheid, stoornissen van de spraak en het evenwichtsgevoel (vier procent) en het verlies van beide borsten (twee procent) voeren de achterhoede aan in de statistieken.

Mentale en intellectuele handicaps, die soms ook de intelligentie kunnen aantasten, komen minder vaak voor (13 procent), en ook hersenaandoeningen komen slechts in negen procent van de gevallen voor.

https://youtu.be/Fm_uzTe7wLI

2. lichamelijke handicaps bij kinderen kunnen aangeboren of verworven zijn

Veel aangeboren handicaps worden pas in de eerste maanden of zelfs jaren van het leven van uw kind herkend, ook al worden ze veroorzaakt door een aangeboren genetische afwijking. Spieratrofie is een van de vele voorbeelden van een aandoening die te wijten is aan een genetische afwijking en resulteert in een lichamelijke handicap.

Maar er zijn ook andere aandoeningen die u direct bij de geboorte van uw kind kunt herkennen, zoals spina bifida, de zogenaamde “open rug”. De kenmerken van individuele lichamelijke en geestelijke handicaps zouden niet meer van elkaar kunnen verschillen.

Door eigen wangedrag, maar ook na een ongeluk kunnen lichamelijke handicaps ontstaan

Helaas raakt de pasgeborene soms beschadigd tijdens de geboorte, bijvoorbeeld door acuut zuurstoftekort. Ook bij vroeggeboorten is de kans op mogelijke beperkingen groot. Daarnaast kunnen deze oorzaken leiden tot lichamelijke handicaps:

 • Tijdens de zwangerschap kan uw wangedrag leiden tot aantasting van de gezondheid van het ongeboren kind. Te denken valt aan roken, drugsgebruik en medicijnmisbruik. Ook te veel alcohol is vaak debet aan een lichamelijke en/of geestelijke handicap van het kind.
 • Ook ernstige invaliditeit komt vaak voor na een ongeval. Uw kind kan dan afhankelijk zijn van een rolstoel, uw steun nodig hebben of de hulp van opgeleid verplegend personeel om het dagelijks leven aan te kunnen.
 • Vroeger was polio de meest voorkomende lichamelijke handicap. Tegenwoordig kan dit worden voorkomen door de juiste vaccinatie.

3. u kunt een aangeboren handicap bij kinderen herkennen aan de volgende symptomen

Vaak ziet alles er meteen na de geboorte normaal uit en komt de vreugde over uw nieuwe aanwinst in het gezin op de eerste plaats. Pas wanneer de ontwikkeling vordert en je baby zelfstandig moet gaan draaien of zitten en kruipen, verschijnt de motorische stoornis.

Als dit het geval is, staat uw hele leven plotseling op zijn kop en vraagt u zich af: Wat is er mis met mijn baby? Of het om een ontwikkelingsachterstand of echt een handicap gaat, kunnen specialisten pas in de loop van de eerste levensjaren vaststellen. Ook andere symptomen zoals vertraagde spraak en voortdurend huilen moeten worden opgehelderd. Misschien is er sprake van gehoorschade of chronische schade.

4 Hoe gaat u om met een verworven handicap bij uw kind?

Familie mit Sohn im Rollstuhl
Help je kind om het dagelijks leven zo normaal mogelijk aan te kunnen. Sociale contacten zijn enorm belangrijk
.

Iedereen wil een goed leven en vooral een goede gezondheid voor zijn kind. Maar helaas gooit het lot maar al te vaak roet in het eten. Zelfs een kort moment van onvoorzichtigheid – van jouw kant of van iemand anders die het ongeluk heeft veroorzaakt – kan de aanleiding zijn en het is al gebeurd. Een zwaar ongeval, in het verkeer of misschien tijdens een vrijetijdsbesteding, verandert alles en niets is meer hetzelfde. Ook na een beroerte moet u uw leven en dat van uw kind volledig herinrichten.

Maar hoe ga je als ouders met zo’n situatie om? Wat moet je doen zodat je kind ondanks de beroerte een bijna normaal leven kan leiden? Het belangrijkste voor uw kind is nu om zo vroeg mogelijk te beginnen met behandeling, therapie en ondersteuning. Alle kosten, of het nu gaat om hulpmiddelen zoals een rolstoel of om onderwijs voor het kind, worden meestal gedekt door het ziekenfonds of de sociale dienst. Het kan ook zijn dat zij hun eigen aandeel moeten betalen.

4.1 Praktische tips: Hoe u en uw kind zich in het dagelijks leven kunnen redden – met een verworven lichamelijke handicap

 • Wees niet bang om vrienden of buren om hulp en steun te vragen.
 • Help uw kind zoveel mogelijk om met de handicap om te gaan.
 • Versterk zijn of haar zelfvertrouwen door u niet te richten op de handicap, maar op uw kind en uw relatie met uw kind.
 • Probeer zo nodig uw huis aan te passen om het toegankelijk te maken voor uw kind, zodat het zich vrij kan bewegen.
 • Steun uw kind bij het accepteren van het “anders zijn”, zodat het zelfstandig kan leven.
 • Overmatig moederen is niet erg effectief; het kan zelfs een negatief effect hebben.

5 Uw kind heeft recht op zorg, onderwijs en ondersteuning.

Wil je het beste voor je kind, dat door een lichamelijke handicap al een grotere rugzak te dragen heeft dan sommige andere kinderen? Dan kan een inclusieve kleuterschool een goede optie zijn. Als het om onderwijs gaat, moet je ook goed onderzoeken wat past bij het lichaam en de geest van je kind.

5.1 Een curatieve, inclusieve kleuterschool kan het juiste adres zijn

Curatieve en integratieve kleuterscholen zijn ontworpen om tegemoet te komen aan de behoeften van kinderen met een handicap. Ze zijn drempelvrij en bieden ergotherapie, fysiotherapie of logopedie. Zo leert uw kind tussen gezonde en gehandicapte kinderen in het dagelijkse leven op de kleuterschool.

5.2 Uw kind heeft recht op onderwijs op school. Laat hem of haar de best mogelijke ondersteuning krijgen

Kind mit Körperbehinderung
Een kind in een rolstoel mag naar een gewone school en meedoen aan sport. Deze wensen vragen echter altijd veel inzet van u.

Kies zorgvuldig een geschikte school en krijg ondersteuning van de onderwijsinstantie. Inmiddels zijn er op heel veel scholen integratieklassen of integratieassistenten. Helaas bent u ondanks deze mogelijkheden niet immuun voor het onbegrip van andere ouders met gezonde kinderen.

Sommigen weigeren zelfs om kinderen met en zonder handicap samen les te geven. Laat u hierdoor echter niet ontmoedigen en denk aan uw kind. Na het verlaten van de school is er de mogelijkheid om een stage te beginnen en ook af te ronden in werkplaatsen voor gehandicapten. Welke mogelijkheden uw kind heeft, hangt af van welke vorm van handicap hij of zij heeft. Met een lichamelijke handicap – bijvoorbeeld een verlamming na een ongeval – kan uw kind toch een stage volgen of zelfs naar de universiteit gaan.

5.3 Ondersteuning vindt ook plaats in geschikte vormen van therapie

Er zijn veel manieren waarop u uw kind kunt ondersteunen en aanmoedigen. Het kan gaan om ergotherapie, logopedie of motorische therapie. Ook fysiotherapie speelt een belangrijke rol. Hierbij worden bewegingsreeksen getraind. Ergotherapie ondersteunt uw kind bij de ontwikkeling van verstoorde en nieuwe vaardigheden. Ook het omgaan met de rolstoel of andere hulpmiddelen wordt geoefend.

Tip: Bespreek met de behandelend arts welke vorm van therapie het beste is voor uw kind. Blijf uw sociale contacten onderhouden en betrek uw kind erbij. Het is belangrijk dat uw kind vriendschappelijke relaties ontwikkelt met andere kinderen.

6 Verder lezen voor ouders

No products found.

Gerelateerde berichten