Leerproblemen bij kinderen: Definitie, soorten en behandeling in één oogopslag

Als een kind een leerstoornis heeft, komt de diagnose voor veel ouders aanvankelijk als een schok. Maar wat betekent een leerstoornis eigenlijk voor het dagelijks leven? Is een kind met een leerstoornis minder intelligent? In …

Leerproblemen bij kinderen: Definitie, soorten en behandeling in één oogopslag

Kind liegt niedergeschlafen den Kopf neben die Schulaufgaben
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Gezondheid
 4. »
 5. Ontwikkeling van het kind
 6. »
 7. Leerproblemen bij kinderen: Definitie, soorten en behandeling in één oogopslag
Wat zijn de oorzaken van leerstoornissen?

Vooral van dyslexie en dyscalculie wordt gedacht dat ze veroorzaakt worden door neurologische tekorten. Sociale, fysieke en psychologische oorzaken kunnen echter ook worden overwogen.

Hoe herken je een leerstoornis bij een kind?

De leessnelheid is zeer traag en vaak stamelend, kinderen hebben moeite met het herkennen van lange woorden, ze hebben geen interesse in lezen en er worden veel fouten gemaakt in het huiswerk.

Hoe moet je omgaan met een leerstoornis?

Probeer de leerstoornis zo specifiek mogelijk aan te pakken. Laat uw kinderen zien dat ze niet dom zijn, zoek professionele hulp en wees geduldig.

Als een kind een leerstoornis heeft, komt de diagnose voor veel ouders aanvankelijk als een schok. Maar wat betekent een leerstoornis eigenlijk voor het dagelijks leven? Is een kind met een leerstoornis minder intelligent? In ons artikel leest u meer over de verschillende soorten leerstoornissen, hoe u ze kunt herkennen en welke behandelingsmogelijkheden er zijn.

[button]Verder lezen over het onderwerp leerstoornissen[/button]

1. leerstoornissen zijn niet ongewoon

Kind lehnt den Kopf an eine Tafel
Leerproblemen kunnen psychologisch zijn.

Volgens een recente studie wordt ongeveer 13,3% van alle kinderen op de basisschool getroffen door een leerstoornis. Puur statistisch gezien zijn er dus 2 tot 3 leerlingen in elke klas die worstelen met een leerstoornis.

De problemen op school betreffen vooral de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen. Voor leerkrachten en ouders is herkenning echter een uitdaging die alleen kan worden beheerst als een kind goed wordt geobserveerd.

Als de prestaties in vergelijking met andere leerlingen naar beneden afwijken, kan dit gewoon te wijten zijn aan een gebrek aan talent. Kinderen met leerstoornissen doen hun best, maar maken steeds weer dezelfde fouten.

Gebrek aan intelligentie heeft er echter niets mee te maken, want leerstoornissen beschrijven juist de discrepantie tussen bestaande intelligentie en uitvoering op een of meer gebieden.

De oorzaken van een leerstoornis zijn niet definitief opgehelderd. Met name in het geval van dyslexie en dyscalculie worden neurologische tekorten verondersteld. Andere sociale, fysieke of psychologische oorzaken kunnen echter ook worden overwogen.

Tip: Het is belangrijk om de symptomen in een vroeg stadium vast te stellen en te herkennen om de leerstoornis gericht tegen te gaan.

2 De symptomen van een leerstoornis herkennen

Veel kinderen die ondanks een bestaande leerstoornis geen therapie hebben gekregen, hebben als volwassene toch last van hun stoornis. Als de symptomen echter in een vroeg stadium worden herkend, is het mogelijk om met gerichte maatregelen goede resultaten te bereiken.

Vooral het zelfvertrouwen lijdt er op lange termijn vaak onder als de zwakte niet wordt onderkend. Er is voortdurend zelftwijfel omdat het leren niet gaat zoals het zou moeten.

In de volgende hoofdstukken leer je wat de verschillende soorten leerstoornissen onderscheiden, wat de oorzaken zijn en hoe je ze kunt behandelen.

2.1 Dyslexie beïnvloedt de hele schoolloopbaan

Buchstaben fliegen aus einem geöffneten Buch
Kinderen met dyslexie hebben moeite met het herkennen van woorden.

Als een kind maar heel langzaam en haperend kan lezen en moeite heeft om zelf te schrijven, zit daar vaak een lees- en spellingsstoornis, kortweg dyslexie, achter.
Volgens schattingen lijdt ongeveer 4 % van alle kinderen aan verschillende vormen van dyslexie.

Zo herken je de zwakte:

 • Het leestempo is erg laag en vaak haperend.
 • Kinderen vinden het moeilijk om lange woorden te herkennen.
 • Veel kinderen hebben geen interesse in lezen.
 • Er zijn veel fouten in het huiswerk; bijles is niet succesvol.

Vooral als de lees- en schrijfhandicap niet extreem uitgesproken is, wordt deze soms verkeerd ingeschat. Langzaam maar zeker worden de lees- en schrijfproblemen ook bij andere vakken merkbaar, zodat de cijfers niet alleen bij Duits achteruitgaan.

Tip: Stel de kwestie vroegtijdig aan de orde, neem een test af en praat met de docenten over de dyslexie.

Naast meer tijd in de klas kunnen kinderen door therapie iets meer vertrouwen krijgen in lezen en schrijven. Door therapie krijgt uw kind meer zelfvertrouwen en dit positieve effect moet niet worden onderschat.

2.2 Wiskunde – een rode lap voor veel kinderen

Veel kinderen hebben moeite met wiskunde, maar dat hoeft niet te betekenen dat ze een leerstoornis in de vorm van dyscalculie hebben. Als de verschillen met andere vakken op school echter opvallend zijn, moet u een test overwegen.

Zahlen und das Wort Dyskalkulie auf einer Tafel
Getallen zijn niet voor elk kind iets vanzelfsprekends.

Tekenen van dyscalculie zijn onder andere de volgende:

 • Frequente foutieve rekenresultaten (meestal bij vrij eenvoudige opgaven).
 • Gebrek aan begrip van de basis rekenkundige bewerkingen.
 • Vooral bij getalssprongen (10, 100, 1000) komen rekenfouten voor.
 • In het begin tellen veel kinderen in plaats van te rekenen
 • Moeilijkheden met nieuwe getallen maar hetzelfde type opgave
 • Onbegrip voor duidelijk verkeerde rekenresultaten

Aangezien alle wiskunde gebaseerd is op de rekenkundige basisbewerkingen en een bijbehorend begrip, is gerichte, individuele ondersteuning essentieel.

2.3 ADD en ADHD – Aandachtstekortstoornis beïnvloedt de concentratie

ADHS-Begriffe
Kinderen met ADD en ADHD kunnen met de juiste ondersteuning een normaal leven leiden.

In tegenstelling tot kinderen met ADHD vallen kinderen met ADD nauwelijks op in de klas. In beide gevallen lijdt de concentratie er echter onder. Gedachten dwalen voortdurend af naar andere onderwerpen en het is heel moeilijk voor kinderen om zich op één ding te concentreren en bij de les te blijven.

Taken worden zelden afgemaakt en er zijn altijd onderbrekingen. Komt daar nog hyperactiviteit bij, dan richt de leerstoornis zich niet alleen naar binnen, maar toont zich ook naar buiten toe.
Veel kinderen worden daarom vaak fidgeters genoemd omdat ze niet in staat zijn stil te zitten op een stoel.

Medicatie mag alleen in extreme gevallen worden gebruikt. Probeer in plaats daarvan eerst therapie zonder medicatie. Hier leren kinderen omgaan met hun concentratieproblemen.

Sportactiviteiten zijn bijzonder effectief gebleken. Aan de ene kant kunnen kinderen zich uitleven, maar aan de andere kant leren ze ook om zich op één ding te concentreren.

3 Algemene tips voor het omgaan met leerstoornissen

Tafel mit dem Schriftzug "Kein Bock auf Schule"
Oefen geduld als kinderen moeilijker leren.

Probeer het leerprobleem zoveel mogelijk aan te pakken. Laat je kinderen zien dat ze niet dom zijn, maar op andere gebieden kunnen uitblinken. Als deze vroege ondersteuning niet gebeurt, lijdt het zelfvertrouwen vaak sterk en stellen kinderen zichzelf in de loop van hun schooljaren steeds weer ter discussie.

Zoek professionele hulp. Leerproblemen kunnen niet worden opgelost in het kader van normale lessen of via bijlessen. Ergotherapeuten en logopedisten zijn vaak het eerste aanspreekpunt.

Wees geduldig. Zodra een leerstoornis is vastgesteld, moet u ruim de tijd nemen om samen met uw kind aan de problemen te werken. Pas echter op dat u uw kind niet overbelast. Het plezier in leren mag niet volledig verloren gaan, ook al is dat vaak een echte uitdaging in de context van een leerstoornis.

4. Kopen

No products found.

No products found.

No products found.

Gerelateerde berichten