Kinderverwaarlozing: Betekenis, gevolgen en hulpverleningscentra

Vanaf de geboorte staat elk kind in een afhankelijkheidsrelatie tot zijn ouders. Voor de vervulling van basisbehoeften is elk kind afhankelijk van de hulp van volwassenen. Helaas nemen niet alle ouders deze taak serieus, deels …

Kinderverwaarlozing: Betekenis, gevolgen en hulpverleningscentra

Kind sitzt traurig auf treppe
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Gezondheid
 4. »
 5. Ontwikkeling van het kind
 6. »
 7. Kinderverwaarlozing: Betekenis, gevolgen en hulpverleningscentra
Wat hebben kinderen nodig voor een stabiele ontwikkeling?

Willen kinderen zich gezond ontwikkelen en emotioneel stabiel zijn, dan moet in hun basisbehoeften worden voorzien. Die hebben echter niet alleen betrekking op voedsel en kleding, maar vooral op lichamelijke nabijheid, genegenheid en veiligheid.

Welke gevolgen heeft verwaarlozing voor kinderen?

Helaas heeft emotionele of fysieke verwaarlozing van kinderen niet alleen invloed op de kindertijd, maar ook op de rest van hun leven. Naast een slechtere scholing ontwikkelen deze kinderen vaak hechtingsstoornissen.

Wat kunnen kinderen of familieleden doen tegen verwaarlozing?

Andere mensen moeten in vertrouwen worden genomen, in sommige gevallen moet er gebroken worden met het gezin om een eigen leven te kunnen leiden en geen enkel kind mag aarzelen om zich te wenden tot adviescentra of het bureau voor jeugdzorg.

Vanaf de geboorte staat elk kind in een afhankelijkheidsrelatie tot zijn ouders. Voor de vervulling van basisbehoeften is elk kind afhankelijk van de hulp van volwassenen. Helaas nemen niet alle ouders deze taak serieus, deels uit buitensporige eisen, maar ook deels uit veel egoïstischer motieven. In ons artikel leest u over de verschillende vormen van verwaarlozing bij kinderen en in hoeverre dit gevolgen heeft voor hun verdere ontwikkeling.

[button]Verder lezen over kinderverwaarlozing[/button]

1. kinderen hebben liefde en veiligheid nodig

Vater lässt seine Tochter fliegen
Kinderen moeten zich veilig voelen.

Willen kinderen zich gezond ontwikkelen en emotioneel stabiel zijn, dan moet in hun basisbehoeften worden voorzien. Deze hebben echter niet alleen betrekking op voedsel en kleding, maar vooral op fysieke nabijheid, genegenheid en veiligheid.

Zowel de fysieke als de emotionele ontwikkeling van een kind hangt in beslissende mate af van zijn eigen ouders. Vooral in de eerste levensmaanden bouwen kinderen een basisvertrouwen op in hun ouders.

In de loop van de kindertijd moet dit vertrouwen echter steeds opnieuw worden bevestigd. Liefde betekent in dit verband dat zij onvoorwaardelijk is en altijd geldt. Als-dan-zinnen mogen alleen worden gebruikt in het kader van opvoeding ter aanmoediging en niet in verband met zaken die als vanzelfsprekend worden beschouwd.

Het is bijvoorbeeld geen probleem om een kind een ijsje te beloven zodra het klaar is met het huiswerk. Omgekeerd wordt deze eenvoudige eis echter al snel een vorm van emotionele chantage als hij gekoppeld wordt aan gevoelens over een kind.
De zin “Als je nu je huiswerk niet maakt, hou ik niet meer van je” triggert angst en onzekerheid bij kinderen, zodat er in de regel nauwelijks meer aan huiswerk wordt gedacht.

Zoals uit dit eenvoudige voorbeeld blijkt, is mentaal geweld niet alleen uiterst schadelijk voor de relatie met een kind, maar leidt het vaak niet eens tot het gewenste resultaat.

2. Verwaarlozing van kinderen gebeurt op verschillende niveaus

Als een kind duidelijk wordt verwaarloosd, zodat andere mensen dat merken, is dat meestal te merken aan blauwe plekken of een onverzorgde algemene indruk. Sommige kinderen krijgen niet genoeg te eten, krijgen niet de kans om te douchen of het kan gewoonweg niemand schelen wanneer ze naar bed gaan of hun tanden poetsen.

Naast deze vorm van verwaarlozing is er ook emotionele verwaarlozing, die vaak veel subtieler is, maar ook ingrijpende gevolgen kan hebben.

2.1 Fysieke verwaarlozing van kinderen herkennen

Als ouders nalaten hun kind te voorzien van basisvoeding en hydratatie, wordt niet alleen het fysieke welzijn van het kind verstoord, maar is soms ook het leven van het kind in gevaar.

hungriges Kind zeigt einen leeren Teller
Geen enkel kind mag honger lijden.

De volgende gebieden vallen onder lichamelijke verwaarlozing:

 • gebrek aan persoonlijke hygiëne (vuile vingernagels, ongewassen haar, vuile kleren, onaangename lichaamsgeur)
 • ongeschikte kleding (geen warme kleren in de winter)
 • gebrek aannoodzakelijke bezoeken aan de dokter en gebrek aan preventieve medische controles (meestal in verband met frequente ziekten)

Hoewel sommige factoren, zoals ondergewicht en vuile kleren, vrij duidelijke tekenen van kinderverwaarlozing zijn, moeten sommige kinderen nader worden bekeken:

 • vertragingen in de lichamelijke ontwikkeling,
 • ongewone houding
 • en motorische tekortkomingen

kunnen er ook op wijzen dat een kind lichamelijk wordt verwaarloosd.

2.2 Emotionele verwaarlozing – hoe psychisch geweld zich manifesteert

Vater ignoriert Mutter und Kind
In sommige gevallen is bij emotionele verwaarlozing slechts één ouder betrokken.

Een gebrek aan liefde in de kindertijd en een minachting voor de eigen persoon leiden er vaak toe dat kinderen slechts een zeer zwak zelfgevoel hebben. Lange tijd werd echter minder belang gehecht aan het gebied van emotioneel geweld omdat het moeilijk te meten is.

Afhankelijk van de opvoeding zijn er meer of minder strenge regels, zodat de overgang tussen borderline-opvoeding en emotionele verwaarlozing vloeiend verloopt.

Geweld op psychologisch vlak manifesteert zich op heel verschillende manieren, maar in bijna alle gevallen laat het diepe littekens achter op de gevoelige ziel van een kind.

De volgende punten zijn typerend voor emotionele verwaarlozing van kinderen:

Mutter schreit ihren Sohn an
Kinderen worden vaak met woorden neergezet.
 • Er is weinig of geen tijd beschikbaar voor de kinderen.
 • De toezichtsplicht wordt geschonden.
 • Kinderen worden opzettelijk genegeerd.
 • Er is sprake van sociale isolatie van de kinderen.
 • Straffen worden bewust gebruikt als opvoedingsmiddel om controle uit te oefenen.
 • Kritiek is niet feitelijk gerechtvaardigd, maar zaait twijfel aan de eigenwaarde van het kind.
 • Kinderen worden opzettelijk emotioneel gechanteerd (fysieke nabijheid vindt alleen plaats bij bepaald gedrag).
 • Gebrek aan lof voor eigen prestaties
 • Speciale dankbaarheid eisen voor dingen die als vanzelfsprekend worden beschouwd (“Wees blij dat je iets te eten krijgt!”)
 • Openlijke vijandigheid of minachting voor de kinderen (gebrek aan liefde)

Deze lijst zou bijna eindeloos kunnen worden voortgezet. Het is daarom belangrijk dat ouders altijd bij zichzelf te rade gaan om onbedoeld gedrag te beperken. In opzettelijke gevallen van emotionele verwaarlozing van kinderen kan het optreden van de autoriteiten echter nuttig zijn.

Tip: Getroffen ouders die zichzelf niet meer onder controle hebben, kunnen in therapie leren deze controle terug te krijgen. Het is nooit te laat om die kans te grijpen.

Meer nuttige informatie met wat persoonlijke achtergrond zie je in deze video:

2.3 Emotioneel verwaarloosde kinderen identificeren

Ongeacht of kinderen tekenen van fysieke of emotionele beperking vertonen, moet u niet aarzelen om wat beter te kijken en, indien nodig, het bureau jeugdzorg of een andere geschikte instelling in te lichten.

Kind ist überfordert
Verwaarlozing bij kinderen leidt vaak tot buitensporige eisen op school.

Als eerste stap is het echter zinvol om contact op te nemen met een getroffen kind en directe hulp aan te bieden. In sommige gevallen is het heel redelijk om de ouders van het kind op een bepaald gedrag te wijzen.
Dit kan al dan niet succesvol zijn. Het is daarom het beste om op dit punt op je gevoel af te gaan.

Veel kinderen die emotioneel verwaarloosd worden, vertonen een of meer van de volgende symptomen:

 • problemen met de interactie met andere kinderen
 • agressief gedrag
 • veelvuldig terugtrekken uit groepen kinderen
 • hyperactiviteit en rusteloosheid
 • apathisch gedrag
 • ontwijkend gedrag in antwoord op specifieke vragen
 • concentratieproblemen en leerproblemen

3. de gevolgen van zowel psychologische als fysieke verwaarlozing voor kinderen ernstig zijn

trauriges Kind sitzt auf dem Boden
Vaak trekken verwaarloosde kinderen zich terug.

Helaas heeft emotionele of fysieke verwaarlozing van kinderen niet alleen invloed op de kindertijd, maar ook op de rest van hun leven.

Veel kinderen vertonen enorme problemen op school. Concentratieproblemen en taalproblemen leiden vaak tot een aanzienlijk slechtere schoolopleiding. Dit wordt meestal nog verergerd door het feit dat kinderen van emotionele mishandeling een gebrek aan zelfvertrouwen hebben en weinig of geen gevoel van prestatie ervaren.

Bovendien ontwikkelen zich vaak ernstige hechtingsstoornissen, die het ook voor volwassenen moeilijk maken om een partner te vinden.
De moeilijkheden met betrekking tot de gehechtheid uiten zich soms in een te hechte, volledig bezitterige houding, in andere gevallen in een sterke distantie.

Voor kinderen die geen liefde hebben ervaren, is het vaak moeilijk andere mensen te vertrouwen en emotioneel betrokken te raken bij nieuwe ervaringen.

Angst- en paniekstoornissen en depressies zijn geen ongewone gevolgen van verwaarloosde kinderen.
In hoeverre de structuren van de hersenen veranderen als gevolg van traumatische ervaringen kunt u lezen in deze studie van de Universiteit van Leipzig.

Tip: Geen enkel slachtoffer van verwaarlozing mag aarzelen om naar een therapeut te gaan. Hoe eerder de verwerking begint, hoe beter een stoornis kan worden behandeld en hoe eerder u een normaal leven kunt leiden.

4. snelle tips voor verwaarloosde kinderen

Elk kind dat het slachtoffer is van fysieke of emotionele verwaarlozing moet zich daar eerst van bewust zijn. In de vroege kinderjaren is het niet altijd gemakkelijk om bepaalde signalen te herkennen en passende strategieën te bedenken.

Frau tröstet kleines Mädchen
Elk kind en elke jongere verdient hulp.

Aangezien er veel verschillende vormen van verwaarlozing zijn, is er geen standaardaanpak. De volgende tips moeten echter helpen om de situatie wat draaglijker te maken of om eraan te ontsnappen:

 • Geen enkel kind heeft schuld aan het gedrag van de ouders, wat de ouders ook zeggen.
 • Andere mensen in vertrouwen nemen helpt om wat meer afstand tot de thuissituatie te creëren.
 • Eigen hobby’s en bepaalde plekken om zich terug te trekken maken het gemakkelijker om met de verwaarlozing om te gaan.
 • In sommige gevallen is de breuk met het gezin noodzakelijk om een eigen leven te kunnen leiden.
 • Geen enkel kind mag aarzelen zich te wenden tot centra voor jeugdhulpverlening, het bureau voor jeugdzorg, de telefonische hulpdienst of andere instellingen op het gebied van kinder- en jeugdzorg.

Tip: Adressen en telefoonnummers van centra voor kinderbescherming en andere consultatiebureaus vindt u hier.

5 Verdere literatuur over kinderverwaarlozing

No products found.


No products found.


No products found.

Gerelateerde berichten