Kinderen van alcoholisten: gevolgen en late effecten

Kinderen van alcoholisten hebben het moeilijk. Bijna alles in hun leven draait om alcohol. Soms zijn de ouders beschikbaar, dan weer niet. Geen wonder dat kinderen van alcoholisten niet alleen acute problemen hebben, maar ook …

Kinderen van alcoholisten: gevolgen en late effecten

alkoholisierter Vater liegt auf Couch, trauriges Kind sitzt davor
  1. Tijdschrift
  2. »
  3. Gezondheid
  4. »
  5. Ontwikkeling van het kind
  6. »
  7. Kinderen van alcoholisten: gevolgen en late effecten
Welke effecten heeft de verslaving van de ouders op de kindertijd?

Veel kinderen van alcoholisten moeten op jonge leeftijd leren opgroeien. Dit gaat onvermijdelijk gepaard met enorme overdreven eisen.

Waar kunnen kinderen toevlucht vinden?

In tegenstelling tot inloopcentra voor alcoholisten zijn er relatief weinig hulpdiensten voor kinderen van alcoholisten.

Welke late effecten zijn te verwachten?

Als alcohol in de kindertijd centraal staat, is dat niet alleen van invloed op het huidige gedrag, maar ook op de rest van het leven.

Kinderen van alcoholisten hebben het moeilijk. Bijna alles in hun leven draait om alcohol. Soms zijn de ouders beschikbaar, dan weer niet. Geen wonder dat kinderen van alcoholisten niet alleen acute problemen hebben, maar ook te maken krijgen met enorme late effecten. Het is des te erger als de moeder zelfs al tijdens de zwangerschap dronk en er bovendien lichamelijke gebreken ontstaan.

Helaas is alcoholisme nog steeds een van de onderschatte problemen. Daarom willen wij u in onze tekst wijzen op de gevolgen van alcohol voor kinderen.
[button]Aanbeveling van de redactie: Sensitieve hulpverleners voor volwassen kinderen van verslaafden[/button]

1. alcohol tijdens de zwangerschap heeft enorme gevolgen

schwangere Frau mit einem Weinglas in der Hand
Wie tijdens de zwangerschap drinkt, riskeert misvorming voor zijn kind.

Als alcohol een integraal onderdeel is van iemands leven, verandert een zwangerschap daar vaak niets aan. De verslaving is sterker en therapie is voor veel alcoholisten in het begin geen optie.

Als een aanstaande moeder tijdens de zwangerschap regelmatig alcohol drinkt, is het bijna 100 procent zeker dat dit leidt tot ontwikkelingsstoornissen en lichamelijke tekorten.

Zelfs kleine hoeveelheden alcohol leiden ertoe dat kinderen zowel in hun uiterlijk als in hun algemene ontwikkeling worden aangetast. In tegenstelling tot het organisme van een volwassene zijn kinderen in de baarmoeder nog niet in staat alcohol snel af te breken.
Zelfs bij lage alcoholconcentraties blijft de alcohol zeer lang in het lichaam van het ongeboren kind en kan daar grote schade aanrichten.

Zodra een kind wordt geboren met typische kenmerken van overmatig alcoholgebruik, spreken artsen van foetale alcoholeffecten, kortweg FAE. In het geval van bijzonder ernstige symptomen gebruiken artsen de term foetaal alcoholsyndroom, kortweg FAS.

Afhankelijk van de ontwikkelingsfase hebben de effecten betrekking op verschillende lichamelijke en geestelijke aandoeningen.

Veel kinderen van alcoholisten zijn al herkenbaar aan hun uiterlijk. Typische kenmerken zijn bijvoorbeeld een te klein hoofd en misvormingen van het gezicht. Andere kenmerken van de ziekte zijn deels waarneembaar door organische oorzaken of houden puur verband met de geestelijke ontwikkeling.
Meer informatie over het ziektebeeld van het foetale alcoholsyndroom vindt u hier.

Elk jaar worden in Duitsland ongeveer 10.000 kinderen geboren die beschadigd zijn door het alcoholmisbruik van de moeder. Zij zullen de rest van hun leven last hebben van de late gevolgen van de ziekte.

2. kinderen van alcoholisten lijden geestelijk en lichamelijk

Maar de gezondheid van kinderen loopt niet alleen tijdens de zwangerschap bijzonder gevaar. Kinderen en adolescenten die opgroeien in een gezin met één of zelfs twee alcoholisten hebben te kampen met talrijke problemen.

Alkoholikerin mit Kind
Alcohol bepaalt hele levens.

Alcohol staat altijd centraal en beïnvloedt alle relaties binnen het gezin. Dit geldt zelfs als alleen de vader of moeder alcoholist is.
In de meeste gezinnen met minstens één alcoholist is er nauwelijks tijd voor de behoeften van een kind.

Lichamelijk gezien zijn veel kinderen van alcoholisten ondervoed of onderuitgeput. Er is geen tijd voor gezonde voeding, hobby’s of sport. Bovendien is er vaak gebrek aan geld omdat het aan alcohol wordt uitgegeven.
Soms zijn er woede-uitbarstingen die tot misbruik leiden.

Kinderen zijn al op jonge leeftijd bezig om alcohol aan te schaffen of uit het zicht van hun ouders te verbannen. Na korte tijd kunnen de meeste kinderen van alcoholisten heel goed stemmingen interpreteren en herkennen wanneer er met hun ouders gepraat kan worden en op welke momenten ze er alleen voor staan.

Elk kind dat in zo’n huishouden opgroeit, moet al heel jong leren verantwoordelijkheid te nemen. Kleinere kinderen gaan bijvoorbeeld regelmatig boodschappen doen of zorgen voor nog kleinere broertjes en zusjes.

Deze overdracht van verantwoordelijkheid, die veel te vroeg plaatsvindt, laat echter zijn sporen na. In wezen wordt de kindertijd dus gekenmerkt door hulpeloosheid, angst en wanhoop. Kinderen van alcoholisten kunnen niet op hun ouders vertrouwen en bouwen daarom maar heel slecht vertrouwen op in andere mensen.

Een interessant inkijkje in de wereld van kinderen die opgroeien met verslaafde ouders is te zien in deze YouTube-video:

3. late effecten – kinderen van alcoholisten hebben levenslange problemen.

Gespräche in einer Selbsthilfegruppe
Veel kinderen van alcoholisten kampen later zelf met een verslavingsprobleem.

Weinig dingen beheersen de kindertijd zozeer als alcoholmisbruik. Kinderen leren niet om kind te zijn. Veilige relaties met andere mensen zijn een vreemd woord voor hen en bemoeilijken het verdere verloop van het leven.

Ongeveer een derde van alle kinderen van alcoholisten wordt op een dag zelf drinker. De kwetsbare psyche leidt ertoe dat jongvolwassenen vaak in zelfhulpgroepen terechtkomen.

Sommige kinderen die opgroeien in een alcoholisch gezin ontwikkelen een soort helper-syndroom. Ze gaan automatisch op zoek naar een verslaafde partner voor wie ze kunnen zorgen. Dat is immers precies wat ze in hun jeugd hebben geleerd.

4. uitwegen voor kinderen van alcoholisten

Het leven in een gezin met een alcoholist is meer dan alleen maar moeilijk. Voor kinderen is de extra uitdaging dat zij geen manier hebben om aan de situatie te ontsnappen.

Daarom is het belangrijk dat kinderen zich zo vroeg mogelijk tot andere mensen wenden die hen uit de situatie kunnen helpen.

Gelukkig bieden sommige instellingen gerichte hulp voor kinderen van alcoholisten. Op de website van de Interessenvertretung für Kinder aus Suchtfamilien e.V. is een dergelijk hulpaanbod voor kinderen te vinden.

5. aanbeveling van de redactie: Sensitieve hulpverleners voor volwassen kinderen van verslaafden

No products found.


No products found.


No products found.

Gerelateerde berichten