Jongens en meisjes: Typisch gedrag en hoe het ontstaat

Iedereen kent deze clichés: “jongens zijn agressief en wild”, “meisjes zijn braaf en zeer sociaal ingesteld”. Gelukkig is dit beeld van typische rolmodellen de laatste jaren steeds meer veranderd. De ideeën van “typische jongen” en …

Jongens en meisjes: Typisch gedrag en hoe het ontstaat

junge und maedchen
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Gezondheid
 4. »
 5. Ontwikkeling van het kind
 6. »
 7. Jongens en meisjes: Typisch gedrag en hoe het ontstaat
Waar komt het verschillende gedrag van de twee geslachten vandaan?

In hoeverre het verschil in gedrag genetisch bepaald is of eerder overgeërfd, is nog steeds niet wetenschappelijk opgehelderd. Veel wetenschappers waarschuwen echter voor overschatting van de invloed van de biologie.

Is het waar dat jongens agressiever zijn?

Als het gaat om vechtlust en krachtmeting speelt het hormoon testosteron zeker een rol. Maar omdat het agressievere gedrag van jongens in onze samenleving algemeen aanvaard is, gaan ouders en opvoeders ook ruwer met jongens om.

Wat kun je als ouders doen tegen de vastgeroeste rolmodellen?

Motiveer je kinderen om uit de genderrollen te breken en hun individuele potentieel te ontwikkelen. Geef je kinderen bijvoorbeeld het vertrouwen om dingen te doen, zodat ze zelfvertrouwen en kracht kunnen ontwikkelen.

Iedereen kent deze clichés: “jongens zijn agressief en wild”, “meisjes zijn braaf en zeer sociaal ingesteld”. Gelukkig is dit beeld van typische rolmodellen de laatste jaren steeds meer veranderd. De ideeën van “typische jongen” en “typisch meisje” zijn op veel gebieden al ver achterhaald.

Maar zijn er echt verschillen tussen jongens en meisjes? Welke invloed heeft de genetica en in hoeverre is het betreffende gedrag erfelijk bepaald? In dit artikel willen wij het gedrag van de seksen analyseren en de vraag verduidelijken in hoeverre ouders en opvoeders deze stereotypen kunnen en moeten doorbreken.

[button]Onderzoek naar de effecten van gendernormativiteit[/button]

1. meisjes spelen met poppen, jongens met auto’s – wat is de waarheid van het cliché?

kleiner Junge mit einer Spielzeugpistole
Het hormoon testosteron zorgt ervoor dat jongens over het algemeen ruwer en agressiever zijn.

Het is heel spannend in de kleuterklas om te observeren hoe en waarmee jongens en meisjes spelen. Terwijl de meeste jongens naar speelgoed als auto’s of vliegtuigen grijpen, spelen meisjes in de “vader, moeder, kind”-poppenhoek. Jongens spelen graag in grotere groepen, meisjes voelen zich veel meer op hun gemak in een constellatie van twee of drie.

Op een leeftijd van ongeveer drie jaar leren meisjes en jongens hun band met het respectieve geslacht kennen. In die tijd verdubbelt ook het testosterongehalte bij jongens, zodat ze automatisch ruwer en opstandiger worden. Maar heeft de biologie zo’n grote invloed op het gedrag van kinderen?

Dat er verschillen zijn tussen jongens en meisjes staat buiten kijf. De vraag is echter hoe uitgesproken ze zijn. Het grootste verschil wordt gemaakt door het hormoon testosteron, dat wordt geproduceerd in de mannelijke testikels. Omdat de gebieden voor seksualiteit en agressie meer uitgesproken zijn, ontwikkelen de hersenen zich heel anders.

In hoeverre het verschillende gedrag genetisch bepaald is of eerder erfelijk, is nog steeds niet wetenschappelijk opgehelderd. Veel wetenschappers waarschuwen echter voor overschatting van de invloed van de biologie. Typisch vrouwelijk of mannelijk gedrag wordt grotendeels beïnvloed door de maatschappij.

Een interessante lezing over het onderwerp “rolmodellen” vindt u hier:

2. jongen vs. meisje – typische vooroordelen over gedragspatronen

Er bestaan veel vooroordelen over “typische jongen” of “typisch meisje”. Zo komt het natuurlijk vaak voor dat een jongen of een meisje volledig aan dit stereotype voldoet. Er zijn echter altijd uitzonderingen. Daarom willen we hieronder de meest bekende vooroordelen over jongens en meisjes onder de loep nemen.

2.1 Jongens zijn agressiever, meisjes zorgzamer

kleines Mädchen umsorgt seine Puppe
Meisjes wordt geleerd zorgzaam te zijn.

Jongens stoeien, gooien met voorwerpen en maken ruzie met andere speelkameraadjes. Bij meisjes wordt dit gedrag zeer zelden waargenomen. Vooral bij vechtlust en krachtmeting speelt het hormoon testosteron een grote rol.

Maar omdat dit agressievere gedrag van jongens in onze samenleving algemeen geaccepteerd is, gaan ouders en opvoeders ook ruwer met jongens om. Wanneer meisjes daarentegen gaan stoeien en ravotten, wordt dit gedrag niet getolereerd.

Tegelijkertijd zijn meisjes veel meer geïnteresseerd in het spelen met poppen en het liefdevol verzorgen daarvan. Of er biologische verklaringen zijn, is nog niet achterhaald. Zeker is wel dat imitatie hier een grote rol speelt. Meisjes zien het gedrag van hun moeder en willen dat onmiddellijk imiteren.

2.2 Meisjes hebben veel meer angsten

Meisjes krijsen, gillen en rennen wild om zich heen als ze ergens bang voor zijn. Jongens daarentegen kennen noch angsten, noch pijn. Dit is echter maar de halve waarheid. Hoewel er meestal meer meisjes zijn die angstig gedrag vertonen, zijn ook veel jongens bang.

Ook hier speelt de opvoeding van de ouders een grote rol. Terwijl meisjes in veel gevallen overbeschermd worden, wordt aan jongens van meet af aan meer toevertrouwd. Daardoor zijn jongens vaak veel zelfverzekerder en angstiger.

2.3 Jongens zijn beter in wiskunde, meisjes hebben meer verstand van taal.

Ongelijke onderwijskansen

Veel mensen weten dat jongens gemiddeld lagere cijfers halen op school dan meisjes. Maar wat zijn de redenen hiervoor? In een studie van het Berlin Institute ontdekten onderzoekers dat de slechtere cijfers vooral te wijten zijn aan het gedrag van jongens. Hen wordt typisch mannelijk gedrag aangeleerd dat niet past bij de instelling van de school.

Er zijn al veel studies gedaan waarin de intelligentie van de respectieve seksen werd gemeten. Het bleek dat er geen verschil is tussen jongens en meisjes. Wel zijn jongens gemiddeld beter in wiskunde en wetenschappen, terwijl meisjes hun sterke punten hebben op taalkundig gebied.

Dit verschijnsel is een samenspel van biologische factoren en aangeleerd gedrag. Het mannelijk brein is evolutionair van meet af aan getraind in ruimtelijk voorstellingsvermogen. De vrouwelijke hersenen daarentegen zijn veel meer ontwikkeld op taalkundig gebied.

Jongens en meisjes gedragen zich zoals hun familie en vrienden hen dat hebben geleerd. Jongens wordt vanaf het begin geleerd dat zij goed zijn met getallen en logisch kunnen denken. Omdat ze overtuigd zijn van hun kunnen, halen ze ook betere cijfers op school.

Bij meisjes daarentegen is het gebruikelijk dat zij ook buiten de les veel lezen. Daardoor presteren zij op dit gebied veel beter. Bovendien praten ouders veel meer met hun dochters, terwijl jongens zich richten op lichaamsbeweging.

3. wat je als ouders kunt doen tegen de vaste rolmodellen

ein Berg voller Spielzeug
Bied je kind gevarieerd speelgoed aan.

Ook al zijn er kleine biologische verschillen tussen jongens en meisjes, probeer ze niet te versterken door genderspecifieke opvoeding. Motiveer je kinderen in plaats daarvan om uit de genderrollen te breken en hun individuele potentieel te ontwikkelen.

In het volgende geven wij u enkele tips over hoe u een opvoedkundige invloed kunt uitoefenen op de rolmodellen van onze samenleving:

 • Voed uw kinderen genderflexibel op in plaats van gendertypisch.
 • Geef uw kinderen de vrijheid om zich te ontwikkelen.
 • Laat je kinderen zelf bepalen met welk speelgoed ze willen spelen door ze verschillende opties te geven om uit te kiezen.
 • Geef je dochter voldoende mogelijkheden om stoom af te blazen of agressie te tonen. Laat je zoon daarentegen zien dat conflicten ook vreedzaam en door respectvolle communicatie kunnen worden opgelost.
 • Geef je kinderen vertrouwen om dingen te doen, zodat ze zelfvertrouwen en kracht ontwikkelen.
 • Wees een rolmodel door uw kind te laten zien dat er geen typische taakverdeling is tussen mannen en vrouwen. Iedereen helpt waar nodig.

Lees meer hierover in onze tekst over genderneutraal onderwijs.

4e studie over de effecten van gendernormativiteit

No products found.

Gerelateerde berichten