Hyperkinetische sociale gedragsstoornis: wanneer ADHD het sociale leven verwoest

Een hyperkinetische stoornis in het sociale gedrag tast niet alleen kinderen en adolescenten aan in hun ontwikkeling, maar is vaak een grote uitdaging voor het hele gezin. Wanneer de diagnose hyperkinetische sociale gedragsstoornis bij kinderen …

Hyperkinetische sociale gedragsstoornis: wanneer ADHD het sociale leven verwoest

kind mit hyperkinetischer Störung des Sozialverhaltens
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Gezondheid
 4. »
 5. Ontwikkeling van het kind
 6. »
 7. Hyperkinetische sociale gedragsstoornis: wanneer ADHD het sociale leven verwoest
Wat is een hyperkinetische sociale gedragsstoornis?

Hyperkinetische sociale gedragsstoornis wordt gedefinieerd als een combinatie van ADHD-symptomen met een bijkomende sociale gedragsstoornis.

Wat zijn de symptomen van deze stoornis?

Er zijn verschillende symptomen te herkennen. Deze omvatten gebrek aan focus, hoge impulsiviteit, gebrek aan controle, ernstige agitatie of onaangepast gedrag. Meer details vindt u in hoofdstuk 2.

Aan welke oorzaken kan AHDS worden toegeschreven?

De oorzaken zijn nog niet definitief opgehelderd. Vroeger werden jeugdtrauma’s en een slechte opvoeding als belangrijkste oorzaken gezien, maar nu wordt ook steeds meer rekening gehouden met biologische factoren.

Een hyperkinetische stoornis in het sociale gedrag tast niet alleen kinderen en adolescenten aan in hun ontwikkeling, maar is vaak een grote uitdaging voor het hele gezin.

Wanneer de diagnose hyperkinetische sociale gedragsstoornis bij kinderen wordt gesteld, zal dit voor veel ouders waarschijnlijk niet als een verrassing komen vanwege de eerdere verschijnselen. Vroegtijdige behandeling in de kindertijd of adolescentie kan patiënten echter helpen de symptomen te verlichten.[button]Verdere lectuur voor ouders, opvoeders en leerkrachten[/button]

1. er is meer dan één hyperkinetische stoornis van sociaal gedrag

das Wort Konzentration im Mittelpunkt des Bildes
Gebrek aan concentratie is een groot probleem bij alle hyperkinetische stoornissen.

Het scala aan hyperkinetische stoornissen is gegroepeerd volgens de International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10). Hyperkinetische stoornis van sociaal gedrag zelf krijgt het label F90.1.

In veel gevallen komen de verschillende stoornissen op het gebied van emotioneel en sociaal gedrag al in de vroege kinderjaren voor. In sommige gevallen worden de stoornissen, vooral als ze minder ernstig zijn, pas merkbaar bij adolescenten of volwassenen.

De bekendste vormen van deze groep gedrags- en emotionele stoornissen zijn ADD en ADHD.
ADHD wordt soms ook hyperkinetisch syndroom genoemd.

Volgens de definitie is de hyperkinetische stoornis van sociaal gedrag een combinatie waarbij

 • de symptomen van ADHD voorkomen,
 • maar met een bijkomende stoornis van sociaal gedrag.

Tip: Klik hier voor de ICD-10-WHO versie, waar u naast hyperkinetische sociale gedragsstoornis (F90.1) ook andere gedrags- en emotionele stoornissen vindt.

Een kort overzicht van stoornissen op dit gebied kunt u zien in deze YouTube-video:

2. de symptomen van hyperkinetische stoornis van sociaal gedrag

Kinderen met een hyperkinetische gedragsstoornis worden door de meeste ouders als moeilijk omschreven. Geen wonder, want een korte aandachtsspanne, impulsieve handelingen en frequente driftbuien bepalen de dagelijkse routine.

Specifiek omvat de stoornis de volgende symptomen:

Ein Junge schlägt seinen Teddybär
Sommige kinderen reageren hun woede af op knuffels.
 • Gebrek aan aandacht:
  Kinderen hebben last van gebrek aan aandacht. Ze maken taken vaak niet af en raken afgeleid door kleine dingen. Vaak is er echter niet eens een afleiding nodig voor kinderen om hun aandacht op iets nieuws te richten.
 • Hoge impulsiviteit:
  Alles moet nu gebeuren. Wachten is iets dat kinderen tot wanhoop drijft en veel training vereist.
 • Gebrek aan controle:
  Als iets niet gaat zoals gewenst, zijn driftbuien en agressief gedrag het gevolg. Kinderen vinden het heel moeilijk om weer rustig te worden als ze eenmaal in deze modus zitten.
 • Sterke rusteloosheid:
  Veel kinderen zijn rusteloos en hebben voortdurend behoefte aan bezetting. Omdat hun gedachten nooit stilstaan, lijken de betrokkenen voor de buitenwereld meestal gespannen en nerveus. Niet voor niets worden kinderen met een hyperkinetische stoornis nog steeds vaak zenuwachtig genoemd.
 • Onaangepast gedrag:
  Agressie en geweld tegen andere mensen, schade aan eigendommen of een massale rebellie tegen de ouders of de maatschappij als zodanig kenmerken het stoornispatroon.
  Diefstal, spijbelen, brandstichting of intimidatie van medeleerlingen zijn helaas niet ongewoon.

Deze gedragingen leiden vaak tot moeilijke relaties met ouders en klasgenoten. In veel gevallen worden kinderen verstoten door andere kinderen of gestraft door hun ouders, wat helaas vaak alleen maar leidt tot uitdagende reacties.

Aandacht: Naast een aandachtstekort lijden getroffen kinderen en adolescenten vaak aan angststoornissen en slaapstoornissen, die soms worden bestreden met alcohol of drugs, waardoor de situatie echter meestal escaleert.

3. oorzaken van hyperkinetische stoornis van sociaal gedrag

kleines Mädchen weint, während die Eltern im Hintergrund streiten
Ruzies en stress binnen het gezin versterken de symptomen.

De oorzaken zijn nog niet definitief opgehelderd. Terwijl vroeger trauma’s in de kindertijd en een slechte opvoeding werden beschouwd als de belangrijkste oorzaken van hyperkinetische stoornissen, wordt ook steeds meer rekening gehouden met biologische factoren.

In principe heeft ieder mens een min of meer uitgesproken temperament. Bij kinderen en adolescenten met een hyperkinetische stoornis van sociaal gedrag is de impulscontrole echter zodanig verstoord dat logische beslissingen in de praktijk moeilijk uitvoerbaar zijn.

Kinderen moeten daarom leren vooral dit gebied onder controle te krijgen. Het onderwijs moet daarom in een vroeg stadium worden aangepast aan de behoeften van het kind om een dergelijke stoornis tegen te gaan.

Helaas is er vaak veel spanning, zowel in de gezinsomgeving als in de schoolomgeving, waardoor kinderen de neiging hebben zich terug te trekken of te rebelleren.

Het is echter niet duidelijk waarom jongens vier tot vijf keer meer kans hebben op een hyperkinetische sociale gedragsstoornis.

4 Vroege therapie helpt kinderen een normaal leven te leiden

ein Junge hört seiner Therapeutin zu
Hoe eerder de therapie start, hoe beter de resultaten.

Uit tal van studies blijkt dat kinderen met emotionele en sociale problemen veel baat hebben bij vroegtijdige gedragstherapie.

Een behandeling met medicijnen wordt echter alleen in uitzonderlijke gevallen overwogen. In plaats daarvan moeten kinderen en adolescenten leren hoe ze met hun gevoelens kunnen omgaan door middel van gesprekken.

Naast de therapeutische aanpak moeten ouders proberen hun kinderen een gezond zelfvertrouwen te geven. Eis iets en moedig uw kinderen aan op de gebieden waar ze sterk zijn.

Daarnaast hebben kinderen vooral behoefte aan bezigheid. Hoe drukker ze zijn, hoe beter ze zich kunnen concentreren op een taak, zelfs voor een iets langere periode.

Tip: Aangezien leer- en schoolactiviteiten vaak met moeilijkheden gepaard gaan, is een sportieve hobby een must.

5 Verder lezen voor ouders, opvoeders en leerkrachten

No products found.


No products found.


No products found.

Gerelateerde berichten