Gezinstherapie: proces, effect en wanneer het passend is

In elk gezin doen zich van tijd tot tijdproblemen voor die het moeilijk maken om tijd met elkaar door te brengen en die het hele gezin op de proef stellen. Als deze moeilijkheden echter van …

Gezinstherapie: proces, effect en wanneer het passend is

familientherapie
  1. Tijdschrift
  2. »
  3. Kinderen
  4. »
  5. Gezinstherapie: proces, effect en wanneer het passend is
Waarom doen zo weinig mensen aan gezinstherapie?

Helaas draagt elke vorm van therapie voor een groot deel van de bevolking nog steeds het stigma van mislukking.
De beslissing om gezinstherapie te doen vereist echter veel moed, dus het is juist niet voor lafaards.

Wordt gezinstherapie betaald?

Er zijn verschillende vormen van gezinstherapie. Systeemtherapie, die zich richt op de relaties tussen mensen, kan betaald worden door de ziektekostenverzekering.
Voorwaarde hierbij is echter altijd een behoefte.

Hoe werkt een sessie in de praktijk?

De eerste stap is het tot stand brengen van een dialoog binnen het gezin. Zodra dit is bereikt, is de volgende stap het identificeren van specifieke problemen en uiteindelijk, idealiter, het vinden van een oplossing.
Er zijn echter vele kleine stappen die nodig zijn om weer samen te groeien tot een gelukkig gezin.

In elk gezin doen zich van tijd tot tijdproblemen voor die het moeilijk maken om tijd met elkaar door te brengen en die het hele gezin op de proef stellen.

Als deze moeilijkheden echter van tijdelijke aard zijn en niet gemakkelijk door praten kunnen worden opgelost, kanhet helpen om gezinstherapie te zoeken.

In ons artikel laten we zien in welke gevallen gezinstherapie zinvol kan zijn en hoe een sessie in de praktijk werkt.
[button] Literatuur over gezinstherapie [/button]

1. familietherapie – voor veel mensen de erkenning van hun eigen falen

familientherapeutische sitzung
Het begin is niet altijd gemakkelijk.

De meeste mensen schrikken ervoor terug om gezinstherapie te zoeken, ook al zouden de onderliggende problemen deze stap vereisen.
Helaas staat de eigen trots van veel mensen in de weg. Toegeven dat het alleen moeilijk is en hulp accepteren van een buitenstaander is echter geen zwakte, maar een kracht.

Hoe langer de moeilijkheden binnen het gezin aanhouden, hoe ernstiger de problemen meestal worden. Het heeft dus geen zin om het onvermijdelijke uit te stellen.

Wees u er altijd van bewust dat uw leven eindig is en dat u de tijd dienovereenkomstig moet gebruiken. Aarzel daarom niet om bij ernstige problemen, zoals depressie of ernstige problemen na een scheiding, een gezinstherapeut te raadplegen.

Tip: Als het vooral om de problemen van één persoon gaat, kan systemische gezinstherapie worden beschouwd als een aanvulling op individuele therapie.

2 Systemische gezinstherapie als tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering

Lange tijd waren de methoden en de effectiviteit van systemische gezinstherapie omstreden. Dit kwam vooral door een inconsistente definitie en een gebrek aan duidelijke regels.

Niet voor niets is vergoeding van de kosten door de wettelijke ziektekostenverzekering pas sinds 01.07.2020 mogelijk. Volgens de definitie gaat het bij systemische gezinstherapie minder om het individu en meer om de onderlinge interactie.

Alle communicatieverbindingen binnen een gezin worden onderzocht, zodat samen aan een oplossing kan worden gewerkt.

Meer (wetenschappelijke) informatie over systemische gezinstherapie is te vinden op de website van de Duitse Vereniging voor Systeemtherapie, Counselling en Gezinstherapie e.V. op dit punt.

3 Doelstellingen van gezinstherapie

In het kader van de klassieke psychotherapie bleek steeds weer dat niet slechts één individu aan een stoornis leed, maar dat vaak alle gezinsleden in een problematische structuur moesten samenleven.

Hoewel de kern daarvan altijd het gezin is als de meest nabije vorm van samenleven, kunnen ook de relaties met andere mensen worden belicht. Het is dus heel goed mogelijk om systeemtherapie te doen zonder familie.
In dat geval zal de veldwerker echter eerder naar individuele therapie geleid worden in de vorm van een

  • gedragstherapie,
  • psychoanalyse
  • of een diepte psychologische behandeling

worden geadviseerd. Deze vormen van therapie gaan ook over relaties met andere mensen.

gemeinsame familientherapie
Ieder individu is belangrijk.

In de klassieke gezinstherapie staan echter de conflicten tussen ouders, tussen broers en zussen of tussen ouders en kinderen centraal.

Bij counseling gaat het vaak om de gezondheid van een individu en de gevolgen voor het gezin. Daarom kan gezinstherapie vooral worden overwogen bij verslaving door alcohol- of drugsgebruik. Geestesziekten, zoals schizofrenie, hebben ook een grote invloed op het gezinsleven.
Zo kan een individueel probleem zich snel ontwikkelen tot een gezinsprobleem.

Maar gezinstherapie kan ook helpen bij andere oorzaken, zoals overmatige eisen in de rol van moeder.
Als daarentegen geen rekening wordt gehouden met depressieve stemmingen, kunnen massale stoornissen ontstaan.
Daarom is het belangrijk deze ontwikkeling zo vroeg mogelijk te stoppen.

Vaak kan dit alleen worden bereikt door alle gezinsleden bij de therapie te betrekken. Als er problemen ontstaan na een scheiding, kan gezinstherapie ook aangewezen zijn omdat de structuren opnieuw moeten worden georganiseerd.
Er ontstaan bijna onvermijdelijk spanningen, die soms met behulp van een buitenstaander beter kunnen worden opgelost.

4 Het verloop van een gezinstherapiesessie

Gezinstherapie vindt in de regel ambulant en niet klinisch plaats. Alle deelnemers worden aangemoedigd zich in te zetten om samen een oplossing te vinden. Aanvankelijk is dit meestal een grote uitdaging vanwege vastgeroeste structuren.

glueckliche familie lacht zusammen
Soms is het een moeizame weg naar nieuw gezinsgeluk.

Het gaat er dus in de eerste plaats om een gespreksniveau te creëren tussen alle betrokkenen. De methoden worden altijd aangepast aan de huidige situatie, maar zijn in hun basis meestal vergelijkbaar.

Er worden verschillende vraagtechnieken gebruikt, evenals de uitleg van de gezinsstructuur in de vorm van virtuele foto’s of beelden.
Deze aanpak moet de deelnemers helpen te herkennen hoe de relaties eruit zien en wat zij er goed of slecht aan vinden.

Aan het eind van elke sessie is er een samenvatting van de resultaten. Dit wordt meestal gevolgd door een soort huiswerkopdracht om te zien of het gedrag de volgende week dienovereenkomstig kan worden toegepast in het dagelijks leven.

Het grote doel is altijd om het perspectief van de andere gezinsleden te herkennen en in hun schoenen te gaan staan. Alleen door begrip voor elkaar kan een harmonieus samenleven worden bereikt.

Hoe de vragen eruit kunnen zien in het kader van de systemische gezinstherapie kunt u zien in deze video:

Let op: Niet elke gezinstherapie wordt daadwerkelijk aangeboden door een opgeleide therapeut. Let daarom op de desbetreffende kwalificatie van de therapeut.

5 Succesvolle gezinstherapie – hoe iedereen kan bijdragen tot succes

Allereerst stellen veel kinderen de vraag “Een gezinstherapie – wat is dat?”. Hier betekent het ontspannen blijven en uitleggen dat therapie niets te maken heeft met geestelijke gezondheid. Het gaat er veeleer om binnen het gezin een gemeenschappelijk niveau te creëren waarmee iedereen goed kan leven.

Het belangrijkste is om begrip te hebben voor elkaars standpunt. Laat elkaar daarom uitpraten en reageer niet meteen met afwijzingen en bepaalde uitspraken.

Accepteer liever de uitspraken en verplaats je in de schoenen van de ander. Zo toon je begrip en kun je eerlijk werken aan een oplossing.

Soms lijken de methoden die in gezinstherapie worden gebruikt een beetje vreemd. Hier is het belangrijk om over je eigen schaduw heen te stappen en iets nieuws te proberen. Als daarentegen alles bij het oude blijft, kan er niets ten goede veranderen.

Tip: In een gezin is elk gezinslid belangrijk. Iedereen heeft sterke en zwakke punten. Het doel van het gezin moet daarom zijn om de sterke punten te gebruiken en niet om de zwakke punten uit te buiten.

6. gids rond gezinstherapie

No products found.

Gerelateerde berichten