Gedragstherapie voor kinderen: methoden en benaderingen van therapeutisch werk

Gedragstherapie voor kinderen wordt altijd overwogen bij problemen in het dagelijks leven of in bijzondere situaties. Er zijn echter veel verschillende aspecten die een behandeling door een kinder- en jeugdpsychotherapeut rechtvaardigen. De duur van de …

Gedragstherapie voor kinderen: methoden en benaderingen van therapeutisch werk

verhaltenstherapie kinder
  1. Tijdschrift
  2. »
  3. Gezondheid
  4. »
  5. Gedragstherapie voor kinderen: methoden en benaderingen van therapeutisch werk
Wat is het doel van gedragstherapie voor kinderen?

Eerst en vooral is het de bedoeling om problematisch gedrag zo snel mogelijk te stoppen.

Hoe werkt gedragstherapie voor kinderen?

Naast pure gesprekstherapie moeten kinderen en jongeren actief met zichzelf omgaan om succes te boeken. Huiswerk is daarom een veelgebruikt instrument in de therapiemethode.

Wat kan gedragstherapie voor kinderen noodzakelijk maken?

Er zijn veel verschillende redenen die leiden tot geestelijke onevenwichtigheid. Kinderen voelen zich echter vaak overweldigd of niet geaccepteerd.

Gedragstherapie voor kinderen wordt altijd overwogen bij problemen in het dagelijks leven of in bijzondere situaties. Er zijn echter veel verschillende aspecten die een behandeling door een kinder- en jeugdpsychotherapeut rechtvaardigen.

De duur van de therapie is sterk afhankelijk van het betreffende gedrag, de oorzaak en de actieve medewerking van de patiënt.

In ons artikel vindt u informatie over de methoden van gedragstherapie voor kinderen en leest u in hoeverre de kosten door de ziektekostenverzekering worden vergoed.

[button]Praktisch handboek voor gedragstherapie bij kinderen[/button]

1. gedragstherapie voor kinderen is doelgericht

ein kind macht eine verhaltenstherapie
Gedragstherapie voor kinderen kan in verschillende gevallen aan de orde zijn.

In de kern gaat elke gedragstherapie voor kinderen en jongeren over het stoppen van het problematische gedrag. Een kinder- en jeugdpsychotherapeut heeft de moeilijke taak uit te zoeken wat het probleem is achter het uiterlijk zichtbare gedrag.

Als een kind bijvoorbeeld last heeft van de scheiding van de ouders, kan dat angst oproepen. Maar het is ook mogelijk dat een dyscalculie verkeerd wordt ingeschat en een kind vervolgens een angststoornis ontwikkelt in verband met de lessen op school.

Voor het succes van gedragstherapie voor kinderen is het belangrijk dat zowel de betrokken kinderen en jongeren als de ouders zo open mogelijk met de situatie omgaan.
Een therapie kan alleen veelbelovend zijn als de betreffende problemen en gedachten openlijk worden geuit.

Tip: Gedragstherapie voor kinderen heeft altijd als doel dat de getroffenen zichzelf vroeg of laat kunnen helpen.

2 Kinderen onder druk – een modern fenomeen

ein ueberforderter schueler im klassenraum
Te veel druk tast de geestelijke gezondheid aan.

In de wereld van vandaag worden op de kleuterschool al hogere eisen aan kinderen gesteld. Het moderne vroeg onderwijs begint bij de allerkleinsten en neemt vaak sterk toe.

Daardoor worstelen veel kinderen al op de basisschool met een druk schema. Een muziekinstrument leren, lid zijn van een sportclub en normale schoolverplichtingen kunnen ervoor zorgen dat kinderen zich snel overweldigd voelen.
Als de druk hen te veel wordt, wat leidt tot paniekaanvallen of andere psychosomatische klachten zoals frequente hoofdpijn of misselijkheid, kan een kinder- en jeugdpsychotherapeut helpen.

In psychotherapie krijgen kinderen de kans hun situatie te beoordelen en te proberen de oorzaken van de buitensporige eisen te vermijden.
Dit lukt natuurlijk alleen als het hele gezin begrijpt dat een kind hulp nodig heeft en er geen verdere druk wordt opgebouwd.

Tip: Hoe eerder u in een dergelijke situatie optreedt, hoe effectiever u uw kind kunt helpen.

3 Psychotherapie helpt kinderen zichzelf te accepteren

junge streckt den daumen nach oben
Kinderen moeten leren van zichzelf te houden.

Bij gedragstherapie voor kinderen gaat het in wezen om het afbreken van bestaande gedachtepatronen en het laten ontstaan van nieuwe gedachten. Op deze manier kunnen kinderen en jongeren innerlijke conflicten oplossen en zichzelf leren accepteren zoals ze zijn.

Naast zuivere gedragstherapie voor kinderen wordt vaak ook systeemtherapie overwogen. Bij deze vorm van therapie wordt naast het gedrag van het betrokken kind ook de omgeving betrokken. Systeemtherapie heeft deels betrekking op sociale factoren, zoals school of clubs, maar vooral op het gezin, zodat de vorm ook wel gezinstherapie wordt genoemd.
In veel gevallen leiden conflicten binnen het gezin tot psychische problemen. Anderzijds is het natuurlijk ook mogelijk dat een kind depressief wordt omdat het vaak gepest wordt op school of zich in het algemeen onbegrepen voelt.

Sommige kinderen daarentegen worstelen met te hoge verwachtingen van zichzelf die in de loop der tijd zijn opgebouwd. Zij zijn enorm teleurgesteld wanneer zij in plaats van een tien een zes krijgen op hun rapport of een tenniswedstrijd verliezen.
Tot op zekere hoogte hoeft deze ambitie natuurlijk niet behandeld te worden. Maar als het leidt tot diep verdriet, ongewoon sterke woede-uitbarstingen of langdurige frustratie, kan gedragstherapie voor kinderen helpen om de eigen emotionele wereld onder controle te krijgen en onrealistische eisen van zich af te schudden.

4. gedragstherapie voor kinderen vergt veel eigen initiatief

Actueel onderzoek:

De methoden van gedragstherapie worden voortdurend herzien en verder ontwikkeld. Ook de Technische Universiteit van Dresden heeft zich dit ten doel gesteld in een onderzoek.

Wil de therapie succesvol zijn, dan moeten kinderen en jongeren actief meewerken. Dit betekent niet alleen dat zij tijdens de sessies open moeten zijn en zo eerlijk mogelijk moeten praten over innerlijke conflicten en problemen, maar ook dat de taak niet ophoudt na de sessie.

Naast de klassieke gesprekstherapie gaat het bij gedragstherapie vooral om huiswerk maken door bepaalde gedragingen te oefenen.
Op die manier worden de reeds ingesleten gewoonten geacht te veranderen.

Soms betekent dit dat kinderen en jongeren hun eigen gedachten in bepaalde situaties moeten opschrijven. Soms is het nodig praktische oefeningen te doen die niet zozeer gericht zijn op het vinden van de oorzaak van het probleem, maar veeleer op het wegnemen van het huidige probleem.

5. de kosten van de therapie

euro-banknoten und eine versichertenkarte
Zorgverzekeraars betalen de kosten.

Als gedragstherapie voor kinderen of jongeren noodzakelijk is, betalen zowel de wettelijke als de particuliere ziekenfondsen meestal alle kosten.
Voorwaarde is echter dat de betreffende arts voor kinderpsychiatrie een overeenkomstige noodzaak ziet voor de uitvoering van een dergelijke therapie.

In ieder geval moet u voor het begin van de therapie eerst toestemming van uw verzekering krijgen voor de kosten.

Als naast gedragstherapie een andere therapiemethode wordt overwogen, hangt de vraag naar de kosten af van het soort ziekte en de betreffende verzekeringsmaatschappij.
Gedragstherapie kan bijvoorbeeld kinderen met ADHD zeker helpen, maar het is niet altijd de optie die de zorgverzekeraar als eerste zal financieren.
Daarentegen worden de kosten van traumatherapie altijd vergoed als er sprake is van een traumatische gebeurtenis.

6th Practice Manual for Behaviour Therapy with Children

No products found.

Gerelateerde berichten