Dyslalie bij kinderen: Overzicht en behandeling van articulatiestoornissen

De taalontwikkeling van kinderen verloopt heel anders. Vooral in de eerste levensjaren is de taal doorspekt met een veelheid aan foute klanken. Als de uitspraak echter niet verbetert, kan dit wijzen op dyslalie. In onze …

Dyslalie bij kinderen: Overzicht en behandeling van articulatiestoornissen

Kind übt sprechen
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Gezondheid
 4. »
 5. Ontwikkeling van het kind
 6. »
 7. Dyslalie bij kinderen: Overzicht en behandeling van articulatiestoornissen
Welke soorten dyslalie zijn er?

Er wordt onderscheid gemaakt tussen fonologische stoornissen (probleem met de vorming van de nodige klanken) en fonetische stoornissen (probleem met het juiste gebruik van de klanken binnen een woord).

Wat zijn de mogelijke oorzaken van dyslalie?

Er zijn verschillende oorzaken. Enkele van de meest voorkomende zijn verwerkingsstoornissen in de hersenen, genetische factoren, zwakke mondspieren of onzuivere uitspraak door de ouders.

Wanneer moet therapeutische hulp worden ingezet?

De algemene taalontwikkeling moet voltooid zijn voordat het kind naar school gaat. Op dat moment moet gerichte therapie zo vroeg mogelijk beginnen, zodat kinderen niet te lang gewend raken aan een onjuiste of onzuivere uitspraak.

De taalontwikkeling van kinderen verloopt heel anders. Vooral in de eerste levensjaren is de taal doorspekt met een veelheid aan foute klanken.

Als de uitspraak echter niet verbetert, kan dit wijzen op dyslalie.

In onze gids leggen we uit wanneer we spreken over spraakstoornissen of articulatiestoornissen en welke oorzaken een onjuiste uitspraak kan hebben. U kunt ook nagaan of en in welke mate logopedie kinderen met dyslalie kan helpen.

[button]Voor snel succes: spraakoefeningen en spelletjes voor kinderen[/button]

1. dyslalia – een term met vele uitdrukkingen

Kind übt mit Mutter richtig zu sprechen
Sommige kinderen hebben grote problemen met taal.
.

Om te leren spreken moeten kinderen dingen uitproberen. De eerste pogingen tot spreken leiden daarom ook tot tal van fouten, die na verloop van tijd verdwijnen.

Wat de spraakontwikkeling betreft, zijn er duidelijke verschillen, zodat de diagnose dyslalie in de praktijk soms erg moeilijk is.

In principe kunnen de volgende vormen van dyslalie worden onderscheiden:

 • fonologische stoornissen: Bij deze vorm van stoornis hebben kinderen moeite met het vormen van de klanken die nodig zijn voor de spraak.
 • Fonetische stoornissen: Het probleem bij deze vorm van taalstoornis is niet de vorming zelf, maar het juiste gebruik binnen een woord.

Sommige kinderen hebben zowel fonetische als fonologische problemen, zodat de taal als geheel meestal erg onduidelijk en nauwelijks verstaanbaar wordt.

Een kindvriendelijke uitleg van één vorm van dyslalie is te zien in deze YouTube-video:

https://www.youtube.com/watch?v=0I2zuDLS28c

2. oorzaken van dyslalie – zo kunnen uitspraakstoornissen ontstaan

Er zijn vele oorzaken voor de verschillende vormen van articulatiestoornissen. Bij sommige kinderen is het een gebrek aan gehoor waardoor zij moeite hebben om fijne verschillen tussen afzonderlijke klanken op te merken en deze klanken na te zeggen. Andere kinderen hebben zwakke lip- en tongspieren, zodat ze moeite hebben met moeilijkere klanken zoals P of B.

Er zijn echter ook genetische factoren die het voor kinderen moeilijk maken om correct te spreken. Hier volgen de meest voorkomende oorzaken op een rijtje:

Kind macht einen Hörtest
Gehoorvermogen kan worden beoordeeld met een eenvoudige test.
 • Hoorproblemen (perceptuele stoornissen)
 • Verwerkingsstoornissen in de hersenen
 • Zwakke mondspieren
 • Coördinatieproblemen van tong en lippen
 • Genetische factoren (vooral misvormingen van de kaak)
 • familiale oorzaken (onzuivere uitspraak van ouders, eigen spraakstoornissen)
 • Klanken die niet in de moedertaal worden gebruikt

Daarnaast kan het reeds verworven vermogen om te spreken verloren gaan door latere hersenbeschadiging. Artsen noemen dit afasie. Als meerdere gebieden zijn aangetast, wordt dit ook wel dysarthrophonie genoemd.

3. vormen van dyslalie – zo manifesteren zich spraakstoornissen

Afhankelijk van de dyslalie is het probleem hoe klanken worden gevormd. Om dit probleem te omzeilen worden delen van woorden vervangen of gewoon weggelaten.

In het algemeen wordt dyslalie ingedeeld in de volgende gradaties van ernst:

Zwei Kinder beim Sprachtraining
Veel spraakstoornissen kunnen met training worden opgelost.
 • Geïsoleerde dyslalie: Stotteren komt voor bij één klank of medeklinkerverbinding.
 • Gedeeltelijke dyslalie: Kinderen hebben moeite met 2 tot 3 klanken of medeklinkerverbindingen.
 • Meervoudige dyslalie: Meervoudige dyslalie wordt gekenmerkt door ernstige spraakproblemen. Met 3 tot 5 aangetaste klanken is het voor vreemden vaak al moeilijk om de taal als zodanig te herkennen.
 • Universele dyslalie: De ernstigste vorm van spraakstoornis leidt tot enorme beperkingen en is zeer gemakkelijk te herkennen. Bij dit type dyslalie lijden bijna alle kinderen aan fonologische en fonetische stoornissen.

In sommige gevallen wordt een extra onderscheid gemaakt tussen de milde vormen van dyslalie:

 • Bij inconstante dyslalie treedt van tijd tot tijd een fonetische misvorming op. Deze treedt echter niet altijd op, zodat de spraak over het algemeen goed verstaanbaar is.
 • Bij inconsistente dyslalie is de situatie vergelijkbaar. Hier wordt een klank vervangen door verschillende andere klanken. Bijvoorbeeld, een K wordt in een ander woord vervangen door een T en even later door een G.

Opmerking: Stotteren is een stoornis in het spraakverloop. Er zijn echter geen klankvormingsproblemen.
Daarom valt stotteren niet onder dyslalie. Deze vorm van spraakprobleem is eerder een pure spraakstoornis.

Meer informatie over andere spraakstoornissen bij kinderen vindt u hier.

4 Logopedie en logopedie als oplossing

Kind in einer Sprachtherapie
Kinderen krijgen vertrouwen in hun spreekvaardigheid.

De algemene taalontwikkeling moet voltooid zijn voordat kinderen naar school gaan. In het algemeen moet gerichte therapie zo vroeg mogelijk beginnen, zodat kinderen niet te lang wennen aan een onjuiste of onzuivere uitspraak.

Bij logopedie worden vaak spelletjes gebruikt, zodat ook kleine kinderen plezier kunnen beleven aan het vormen van klanken en het imiteren van tong- of lipbewegingen.

Afhankelijk van het soort dyslalie is een langere therapiefase nodig, terwijl eenvoudige oefeningen bij kleine moeilijkheden tot succes kunnen leiden.

Als u taalproblemen bij uw kind opmerkt, neem dan contact op met een logopedist of logopediste. Ook uw kinderarts kan uw kind doorverwijzen na een korte controle.

Over het algemeen leidt oefening tot succes bij alle vormen van taalproblemen. Moedig uw kinderen daarom aan om zoveel mogelijk te spreken. Pas echter op dat u kinderen niet overbelast. In het ergste geval leidt dit tot een afwijzende houding, waardoor de spraakkwaliteit achteruit gaat.

Tip: Aarzel niet om contact op te nemen met een therapeut. De meeste articulatiestoornissen kunnen met wat geduld en gerichte begeleiding onder controle worden gehouden.

5. voor snel succes: spraakoefeningen en spelletjes voor kinderen

No products found.


No products found.


No products found.

Gerelateerde berichten