De fallische fase: De oedipale fase bij kinderen eenvoudig uitgelegd

In de loop van de eerste levensjaren stelt elk kind zich op een bepaald moment de vraag: “Wie ben ik eigenlijk en welk geslacht heb ik?”. Deze ontwikkeling is volkomen normaal en wordt de fallische …

De fallische fase: De oedipale fase bij kinderen eenvoudig uitgelegd

phallische phase
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Gezondheid
 4. »
 5. Ontwikkeling van het kind
 6. »
 7. De fallische fase: De oedipale fase bij kinderen eenvoudig uitgelegd
Wat is de fallische fase?

De fallische fase gaat terug tot Sigmund Freud en verwijst naar een tijd waarin een kind zijn eigen en het andere geslacht leert ontdekken.

Wat is het doel van de fallische fase?

Het doel is het vinden van de eigen identiteit. Alleen zo is later een gezonde verhouding tot seksualiteit mogelijk.

Hoe kan ik mijn kind in deze periode helpen?

Ook al vinden veel ouders het moeilijk, het belangrijkste advies is om kinderen niets te verbieden.

In de loop van de eerste levensjaren stelt elk kind zich op een bepaald moment de vraag: “Wie ben ik eigenlijk en welk geslacht heb ik?”.

Deze ontwikkeling is volkomen normaal en wordt de fallische fase genoemd. Kinderen leren over hun eigen geslacht en het geslacht van de mensen om hen heen.

Volgens Freud volgt de fallische fase op de anale fase en vindt deze plaats rond het derde levensjaar.
Waaruit deze fase bestaat, welke ontwikkelingsstappen belangrijk zijn en hoe ouders hun kind in deze soms zeer moeilijke fase kunnen ondersteunen, wordt in het volgende artikel uitgelegd.

[button]Lees meer over de seksuele theorie van Freud[/button]

1. kinderen doorlopen verschillende fasen van psychoseksuele ontwikkeling

Kinderen worden niet geboren als volledig gevormde volwassenen, maar moeten zich eerst ontwikkelen. Pas daarna wordt het karakter van de persoon gestold.

zwei geschlechtersymbole
In het begin is de wereld van de geslachten nogal verwarrend.

Deze ontwikkeling doorloopt verschillende fasen die op elkaar voortbouwen. De Oostenrijkse dieptepsycholoog Sigmund Freud ontwikkelde hiervoor een model, dat gebaseerd is op de theorie van de psychoanalyse.

Volgens Freud doorlopen alle kinderen de volgende seksuele ontwikkelingsfasen:

 • orale fase: Deze fase begint in de kindertijd en duurt tot ongeveer de leeftijd van twee jaar. Het wordt gekenmerkt door kinderen die hun mond gebruiken om hun behoeften te bevredigen.
 • anale fase: deze fase volgt direct op de orale fase en duurt ongeveer een jaar. Een kind bevredigt zijn verlangen door zijn uitwerpselen uit te scheiden en vast te houden. Als ouders in deze fase reageren met een nogal dwangmatige zindelijkheidsopvoeding, kan dit volgens Freud leiden tot persoonlijkheidsstoornissen.
 • Fallische fase: Hoewel kinderen eerder hun geslachtsdelen ontdekken, beseffen ze pas tussen hun derde en zesde jaar dat ze een specifiek geslacht hebben.
  Dit leidt bij jongens tot castratieangst, maar bij meisjes tot penisnijd.
 • Latente periode: In de jaren daarna gebeurt er relatief weinig. De seksuele ontwikkeling stokt en wordt soms zelfs onderdrukt. Vooral sociale kwesties treden in deze periode op de voorgrond.
 • Genitale fase: Vanaf twaalf jaar komt de seksualiteit weer tot leven. Voor het eerst voelt een kind zich aangetrokken tot het andere geslacht. In de puberteit gaat het erom zichzelf te vinden, zich af te zonderen en zich te laten gelden tegenover anderen.

Ook al is de psychoanalyse van Freud vandaag de dag nog zeer omstreden, ze heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van de psychologie.

2. in de fallische fase ontdekken kinderen hun geslacht

De fallische fase wordt ook vaak de oedipale fase genoemd. De term gaat terug op de Griekse mythologie. Het personage Oedipus trouwt met zijn moeder en doodt zijn vader. Dit alles gebeurt uit een conflict, dat Freud het Oedipuscomplex noemt.

Het is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van een kind. Ook al hebben kinderen dan al hun eigen en andermans geslachtsdelen gezien, ze beseffen nu pas dat er duidelijke verschillen zijn.

zwei bananen als symbol der phallischen phase bei kindern
Meisjes vragen zich af waarom ze geen penis hebben.

In deze tijd vragen meisjes zich vooral af waarom ze geen penis hebben en of die met de jaren zal groeien.
Ze beginnen hun moeder te imiteren en nemen de typische vrouwelijke genderrol aan.

Jongens hebben in deze periode een heel ander conflict. Doordat ze merken dat meisjes geen penis hebben, ontwikkelen ze een angst dat hun seksuele deel hen weer zal worden afgenomen.
Dit wordt castratieangst genoemd.

Terwijl jongens proberen de gunst van hun moeder te winnen, zien ze hun vader als een concurrent.

3. het doel is zichzelf te vinden

Geboorten in Duitsland:

Interessant is dat in Duitsland in sommige gevallen meer meisjes worden geboren, maar in andere gevallen meer jongens. U kunt de details hier lezen.

De fallische fase kan ongeveer drie jaar duren. Als er in deze periode verstoringen optreden, ontwikkelt zich volgens Freud een gespannen seksualiteit. In een gezonde ontwikkeling komen zowel de jongen als het meisje in het reine met hun eigen identiteit. Ze beëindigen de innerlijke strijd tegen hun eigen ouders en komen in het reine met het feit dat ze niet tussen hen in kunnen staan.

Het kind heeft nu zijn eigen genderidentiteit gevonden, zodat het zich vervolgens weer tot de ouder van hetzelfde geslacht wendt. De relatie tussen hen wordt weer liefdevoller en is gebaseerd op wederzijds respect.

Als kinderen deze fase doorkomen, hebben ze veel geleerd voor hun verdere leven. Ze kunnen beter omgaan met afgunst en rivaliteit en beseffen dat beide seksen op hetzelfde niveau staan.

Meer nuttige informatie over de oedipale fase vindt u in de volgende video:

4. ouders kunnen hun kind in deze fase ondersteunen

zwei maedchen spielen mit einer puppe
Doktertje spelen beperkt zich niet alleen tot poppen.

In de fallische fase willen kinderen ook zichzelf aanraken en ook kinderen van het andere geslacht. Al snel merken ze dat de intieme aanrakingen een goed gevoel opwekken.

Dit veroorzaakt ongemak bij de meeste ouders. Zij twijfelen of alles wel goed gaat met hun kind en proberen het vermeende probleem op te lossen door het te verbieden.
Dit is echter de verkeerde manier!

Het is volkomen normaal dat kinderen hun nieuwsgierigheid willen uitleven door middel van zogenaamde dokterspelletjes. Door deze experimenten te verbieden, remmen ouders kinderen in hun seksuele ontwikkeling.

In het ergste geval kan dit ook hun seksualiteit als volwassene beïnvloeden. Treed ook altijd op als rolmodel. Werk aan een positieve relatie met uw kind door het de voordelen van elk geslacht te laten zien.
Geef uw kind ook altijd het gevoel dat het met problemen bij u terecht kan.

5. Drie essays over de seksuele theorie van Sigmund Freud.

No products found.

Gerelateerde berichten