Autisme bij jonge kinderen: symptomen, oorzaken en therapie

[button]Koop gids over autisme bij jonge kinderen[/button] Autisme bij jonge kinderen is een belangrijke beperking in het leven. Veel ouders moeten eerst langzaam leren wennen aan de nieuwe realiteit van het leven. In ons artikel …

Autisme bij jonge kinderen: symptomen, oorzaken en therapie

frühkindlicher Autismus
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Gezondheid
 4. »
 5. Ontwikkeling van het kind
 6. »
 7. Autisme bij jonge kinderen: symptomen, oorzaken en therapie
Wanneer spreken we van autisme bij jonge kinderen?

De stoornis wordt merkbaar in de eerste drie levensjaren.

Hoe kan autisme bij jonge kinderen worden behandeld?

Autisme op jonge leeftijd kan niet worden genezen. Met geschikte therapiemethoden kunnen de gevolgen voor het leervermogen en de sociale interactie worden verzacht. De diagnose is echter ook een uitdaging voor de ouders.

Welke gevolgen heeft autisme op jonge leeftijd voor de ontwikkeling van het kind?

In veel gevallen zijn kinderen met autisme op jonge leeftijd beperkt in hun algemene geestelijke ontwikkeling.

[button]Koop gids over autisme bij jonge kinderen[/button]

Autisme bij jonge kinderen is een belangrijke beperking in het leven. Veel ouders moeten eerst langzaam leren wennen aan de nieuwe realiteit van het leven.

In ons artikel informeren wij u over de symptomen van een autistische stoornis en leggen wij uit hoe de diagnose wordt gesteld. U leert hoe autisme op jonge leeftijd de intelligentie en het leervermogen beïnvloedt en in hoeverre hiermee rekening moet worden gehouden in de omgang met een autistisch kind.

1. autisme op jonge leeftijd komt al voor bij baby’s.

autistisches Kind spielt mit Bausteinen
Voor autistische kinderen zijn dingen interessanter dan mensen.

Kinderen die lijden aan autisme op jonge leeftijd vertonen als baby al afwijkingen in hun ontwikkeling. Volgens de medische diagnose spreekt men altijd van autisme bij jonge kinderen als kinderen autistisch gedrag vertonen voor hun derde levensjaar.

Terwijl licht autisme niet altijd onmiddellijk opvalt, kunnen ernstigere autistische stoornissen al in de eerste levensmaanden worden vastgesteld. Dit is echter niet noodzakelijk het geval, zodat ook een peuter van twee of drie jaar in toenemende mate kenmerken van autisme bij jonge kinderen kan vertonen.

2 De symptomen van autisme bij jonge kinderen herkennen

Verwarring van termen:

Vroegkinderlijk autisme staat ook bekend als Kanner autisme, Kanner syndroom en infantiel autisme.

Aangezien autisme bij jonge kinderen een aanzienlijke impact heeft op het gedrag en het dagelijks leven en het leerproces ernstig belemmert, is vroegtijdige opsporing uiterst belangrijk.

Met een aangepaste therapie kunnen kinderen in een vroeg stadium met hun ziekte leren omgaan om de reeds ernstige gevolgen te verzachten. Genezing is echter niet mogelijk.

De ernstige vorm van autismespectrumstoornissen heeft een grote invloed op de communicatie met andere mensen. Aangezien sociale interactie moeilijk is, heeft dit automatisch invloed op de taal, die zich bij kinderen vaak onvoldoende ontwikkelt.

Niet elk kind reageert op dezelfde manier, dus het testen op autisme bij jonge kinderen is niet altijd eenvoudig. Toch zijn er enkele criteria die bij bijna alle kinderen met autistische trekken opduiken. De volgende gedragingen wijzen op een overeenkomstige stoornis:

Kind schaut weg
Veel kinderen vermijden direct oogcontact.
 • Baby’s hebben problemen met nauw lichamelijk contact
 • er is frequente vermijding wanneer je je kind in de ogen kijkt
 • er wordt niet gereageerd op grimassen
 • zowel negatieve als positieve emoties worden niet herkend of verkeerd geïnterpreteerd
 • er is geen contact met andere kinderen
 • kinderen voelen zich duidelijk meer aangetrokken tot dingen dan tot mensen
 • er is weinig neiging om nieuwe dingen te proberen; in plaats daarvan is er een constante herhaling van dezelfde patronen.
 • veel kinderen reageren agressief op onderbrekingen bij het uitvoeren van een taak
 • de taalontwikkeling is vertraagd; de meeste kinderen praten in het begin laat of helemaal niet
 • toenemende angst voor veranderende situaties

Tip: Als meerdere symptomen van deze test op uw kind van toepassing zijn, zoek dan dringend medische hulp om een diagnose te stellen en een passende therapie te starten.

3. ouders bereiken hun grenzen

Frau sitzt allein an einem Steg
Praat over je problemen.

De diagnose dat hun kind autisme heeft op jonge leeftijd is in het begin voor alle ouders een schok. Zelfs als de een of de ander relatief vroeg vermoedt dat er iets mis is, geven lang niet alle ouders direct toe dat hun kind lijdt aan een ernstige ontwikkelingsstoornis.

Het is echter uiterst belangrijk om dit probleem zo vroeg mogelijk aan te pakken om het ouderschap daarop af te stemmen en een kind beter te kunnen helpen.

Als kinderen in de tussentijd slecht reageren of vreemd speelgedrag vertonen, mag dit niet onder het tapijt worden geveegd.

Vooral veel ouders lijden onder het feit dat, ondanks intensieve inspanningen, een menselijke relatie met hun kind die gekenmerkt wordt door nabijheid nauwelijks mogelijk is. Integendeel, kinderen met autisme op jonge leeftijd hebben vaak weinig aandacht voor hun ouders.
Ondanks dit vrij ongeïnteresseerde gedrag zijn autistische kinderen vaak zeer gehecht aan hun ouders omdat zij hen associëren met veiligheid en stabiliteit.

Een getuigenis van een moeder wiens kind lijdt aan autisme op jonge leeftijd is te zien in deze YouTube-video:

https://www.youtube.com/watch?v=AU_bWRU7d1o

Tip: Deel je gevoelens met andere getroffen ouders. Het is volkomen oké om je heel verdrietig te voelen over de slechte reactie van je kind.

4. belangrijke vragen en antwoorden – FAQ’s

Kind mit Asperger
Het syndroom van Asperger komt pas later aan het licht.

Wat zijn de oorzaken van autisme op jonge leeftijd?

Tot op heden zijn de oorzaken op het gebied van autistische stoornissen niet duidelijk opgehelderd. Door een duidelijke intra-familiale accumulatie is het echter onbetwist dat genetische oorzaken aan de basis liggen van autisme op jonge leeftijd en van andere autistische stoornissen.

Meer informatie over causaal onderzoek vindt u hier.

Wat is het verschil met het syndroom van Asperger?

Vroegkinderlijk autisme manifesteert zich al in de eerste drie levensjaren. Het syndroom van Asperger daarentegen manifesteert zich pas later, meestal vanaf de leeftijd van vier jaar.
Ook al kan de expressie relatief gelijk zijn, kinderen met het syndroom van Asperger hebben meestal een normaal ontwikkelde intelligentie, terwijl kinderen met autisme op jonge leeftijd in de meeste gevallen veel beperkter zijn.

Artsen beschouwen het syndroom van Asperger soms als een minder beperkende vorm van autisme op jonge leeftijd, zodat een duidelijk onderscheid bijna onmogelijk is.

Zijn kinderen met autisme op jonge leeftijd minder intelligent?

In veel onderzoeken waarin intelligentietests werden afgenomen, presteerde meer dan 70% van de kinderen slechter dan de vergelijkingsgroep. Hoewel kinderen met het syndroom van Asperger op sommige gebieden vaak tot bovengemiddelde prestaties in staat zijn, is dit ongebruikelijk in de context van autisme op jonge leeftijd. Er zijn nauwelijks insulaire talenten.

5. koop een gids over autisme bij jonge kinderen

No products found.

Gerelateerde berichten